Kommunestyreutvalg

Kommunestyret kan opprette utvalg som skal forberede saker innenfor et nærmere angitt saksfelt. På denne siden finner du lenker til disse utvalgene.

Innhold