Kommunestyrekomite for klima og energi

Komité for klima og energi er nedsatt for gjeldende kommunestyreperiode 2015-2019.

Mandat

Kommunestyrekomité for klima og energi har følgende mandat, vedtatt 11.02.2019:

  • Utarbeide forslag til revidert kommunestyremelding for klima og energi som fremmes til politisk behandling. Revidert klima og energiplan skal gi grunnlag for konkrete prioriteringer av tiltak og bygge på målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.

Mer informasjon om vedtatt kommunestyremelding for klima og energi 2019-2031 og tiltaksbank finner du her.
Overordnede mål og strategier, samt kunnskapsgrunnlag, for klima og energi er i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Les mer om dette her.

Medlemmer og varamedlemmer

1. Linda Byström (MDG)
2. Nicolay Corneliussen (V)
3. Snorre Øynes (H)
4. Tone Merethe Hauk Hansen (AP)
5. Grethe Reinhardtsen (Frp)

Varamedlemmer:
1. Sylvi Ofstad Samstag (SV)
2. Merethe Solberg (Krf)
3. Kine Dirro Bøhlerengen (H)
4. Jørn Barkenæs (AP)
5. Eva Bratlie (H)

Møter

Møter 2018
Dato Tid Sted Møtedokumenter
08.02 17.30-20.30 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom  Referat 20180208 .pdf
15.03 17.30-20.30 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom  Referat 20180315 .pdf
26.04 17.30-20.30 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom  Referat 20180426.pdf
Møter 2019
Dato Tid Sted Møtedokumenter
 14.01 18.00-21.00 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom Referat 190114.pdf
 12.02 18.00-21.00 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom Referat 190212.pdf
 04.04 18.00-21.00 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom Referat 190404.pdf
Bærums presentasjon av klimaklok kommune 190404.pdf
29.04 18.00-21.00 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom Referat 190429.pdf
14.05 18.00-21.00 Frogn rådhus, Oscarsborg møterom Referat 190514.pdf