Kommunestyreutvalg for friluftsliv og nærmiljø

Kommunestyret vedtok 09.12.2019 å nedsette et nytt kommunestyreforberedende utvalg for friluftsliv og nærmiljø for valgperioden 2019-2023. Utvalget skal arbeide videre med de to mandatpunktene vedtatt i sak 65/19 den 13.05.2019, med kommentarer, anbefalinger og kartvedlegg som framgår av referat fra møte i komiteen den 30.09.2019. Det arrangeres et folkemøte om forslag til markagrense for Frogn-marka, et kart utarbeidet av komiteen i forrige valgperiode.

MANDAT

Mandat for utvalget for friluftsliv og nærmiljø for inneværende kommunestyre vedtas som følger:

  • Vurdere fremtidig markagrense og bruk av tilgjengelige virkemidler
  • Foreslå de overordnede politiske rammer for arbeidet med friluftsliv og nærmiljø

Prinsippene for fellesskapskommunen skal legges til grunn for arbeidet og bygge på målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.

Utvalgets arbeid avsluttes når oppgaver innenfor mandatet er fullført. Utvalget legger fram en rapport til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker som innstiller til vedtak i kommunestyret. Resultatet av arbeidet skal danne grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel og for konkrete prioriteringer av tiltak.

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
Grupperingen Ap, MDG, Krf, Rødt Rita Hirsum Lystad (Ap) - leder Tone Merete Hauk Hansen (Ap)
Gjermund Stormoen (MDG) Mette Wilhelmsen (Krf)
Sylvi Ofstad Samstag (SV) Sten Avnskog Engdahl (Rødt)
Grupperingen V, Sp Taryn Ann Galloway (V) Morten Bjerknæs (Sp)
Grupperingen H, Frp, PP Kine Dirro Bøhlerengen (H) Tom Inge Hellesvik (H)
Snorre Øynes (H) Ninja Edsem (H)
Ole Scheie (Frp) Ragnar Dahl (PP)


Møter 2020

Neste møtedatoer:

Dato Tid Sted Møtedokumenter
26.05.2020 18-21

For utvalget og vara: Fraunar,
ev. delta på teams

Møtet blir streamet

  Forslag til markaplankart fra kommunestyrekomitè for friluftsliv og nærmiljø (kommunestyreperioden 2015-2019):
  https://kommunekart.com/klient/follo/markagrense_frogn
12.05.2020 19.30-21.30

Digitalt, møtet blir streamet

  Godkjent referat

  Presentasjon

 28.04.2020  19-21

 Digitalt, møtet blir streamet

 

  Godkjent referat

 Presentasjon og vedlegg

 Forslag til Markaplan-kart, se møtet 30.09.2019 (under)

       
       
   NESTE PLANLAGTE MØTER:
 18.06.2020  18-21    
 09.09.2020  17-21  Folkemøte  

 

Møter 2019

Dato Tid Sted Møtedokumenter
09.12.2019    

Vedtak i kommunestyret - saksprotokoll, oppnevnelse av nytt utvalg

30.09 17.00 Rådhuset

Arbeidsmøte for komiteen  Godkjent referat
Lysark - Forslag til Markaplan-kart

 26.09  17.00  Rådhuset

Arbeidsmøte for komiteen Godkjent referat

 19.09  17.00  Rådhuset

Arbeidsmøte for komiteen Godkjent referat
Innledning-lysark
Lysark - fra komitearbeidet

 12.09  17.00  Ullerud helsebygg

Presentasjon (tillegg om frivillig vern av skog), ellers som for møtet 10.09.2016

Godkjent referat

Innspill fra medvirkende:

Drøbak-Frogn Idrettslag: Innspill, lysark

 10.09   17.00   Ullerud helsebygg

Godkjent referat

Invitasjon  - Grupper for medvirkning - Begreper
Presentasjon (lysark)

Innspill fra medvirkende:

Frognmarkas venner: Presentasjon - Forslag til markagrense

Frogn Bondelag: Høringsuttalelse (fra diskusjonen)

  22.08  16.00   Ullerud helsebygg

Godkjent referat

Presentasjon (lysark)

 27.06  16.00   Rådhuset

Godkjent referat

Presentasjon (lysark)

Drøftingsnotat 03.11.2016

Notat - utfordringer ved forvaltning 08.03.2019