Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes i Frogn mandag 9. september. Denne nettsiden gir deg informasjonen du trenger i forkant av valget. Sidene vil bli løpende oppdatert med ny informasjon etterhvert som valget nærmer seg. Vi vil også publisere valgresultatene så snart de er klare.

Innhold

Valgresultat - nytt kommunestyre

Lurer du på hvem som er valgt inn i kommunestyret i Frogn for perioden 2019-2023? Og hvem som er varamedlemmer i samme periode.

Klikk her for fullstendig oversikt

Noen fakta om valget i Frogn

I Frogn var det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 12 651 stemmeberettigede.

8 878 velgere ble krysset av i manntallet i løpet av forhåndstemmeperioden og på valgdagen den 9. september. Dette gir en oppmøteprosent på 70,18%.

Stemmetillegg og personstemmer

Når du avlegger stemme til kommunestyrevalget kan du både personstemmer både ved å krysse av ved kandidatenes valg og påføre navn på kandidater fra andre lister på den stemmeseddelen du ønsker å legge i valgurna. Dette påvirker rekkefølgen mellom kandidatene på den enkelte listen.

Klikk her for en oversikt over stemmetillegg og personstemmer

 

Valgdagen

Valgdagen er 9. september

Valglokalene er:

Drøbak krets - Aulaen, Seiersten ungdomsskole

Sogsti krets - Sogsti skole, gymsalen

Heer krets - Heer skole, gymsalen

Dyrløkkeåsen krets - Dyrløkkeåsen skole, hallen

Nordre Frogn krets - Dal skole, gymsalen

Åpningstidene for samtlige valglokaler på valgdagen er kl. 09.00 til kl. 21.00.

Hva kan jeg stemme på?

Denne gangen er det to valg: Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.

 

Valgmannstallet

Valgmanntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er lagt ut til ettersyn på Rådhuset og Biblioteket

Krav om retting kan kun gjelde feil, ikke flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til:

Frogn valgstyre
Postboks 10
1441 Drøbak

 

Tilsvarende er Sametingets valgmantall er lagt ut til ettersyn på rådhuset og biblioteket

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til:

Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok
sametinget@samediggi.no

 

Fristen for å levere listeforslag for partier og andre som ønsker å stille til valg var 1. april kl. 12.00.

Valgstyret behandlet sak om godkjenning av listeforslagene i  møte 8.  mai, og godkjente valglister publiseres 15. mai.

Godkjente valglister

Godkjent valgliste for Arbeiderpartiet

Godkjent valgliste for Fremskrittspartiet

Godkjent valgliste for Høyre

Godkjent valgliste for Kristlig Folkeparti

Godkjent valgliste for Miljøpartiet De Grønne

Godkjent valgliste for Pensjonistpartiet

Godkjent valgliste for Rødt

Godkjent valgliste for Senterpartiet

Godkjent valgliste for SV - Sosialistisk Venstreparti

Godkjent valgliste for Venstre 

Fristen for å levere listeforslag for partier og andre som ønsker å stille til valg var 1. april kl. 12.00. Fylkestingsvalget godkjente 18 lister i sitt møte den 23. mai 2019.

De godkjente listene er:

1. Alliansen

2. Arbeiderpartiet

3. Demokratene

4. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

5. Fremskrittspartiet

6. Helsepartiet

7. Høyre

8. Kristelig folkeparti

9. Partiet De Kristne

10. Kystpartiet

11. Liberalistene

12. Miljøpartiet De Grønne

13. Piratpartiet

14. Pensjonistpartiet

15. Rødt

16. Senterpartiet

17. SV-Sosialistisk Venstreparti

18. Venstre

Klikk her hvis du vil se hvilke kandidater som er på de ulike listene.

Forhåndstemming

Det blir etablert mottak av forhåndstemmer på rådhuset fra og med 12. august. Du kan forhåndstemme til og med 6. september.

Åpningstiden er som følger:

12. august - 30. august, kl. 10.00 - 15.00, mandag til fredag

Lørdag 31. august kl. 11.00 - 16.00

Søndag 1. september kl. 13.00 - 16.00

Mandag 2. september kl. 10.00 - 19.00

Tirsdag 3. september kl. 10.00 - 19.00

Onsdag 4. september kl. 10.00 - 19.00

Torsdag 5. september kl. 10.00 - 19.00

Fredag 6. september kl. 10.00 - 15.00

Forhåndstemmemottaket tar både i mot stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og i andre kommuner. Vi sender stemmen i posten til den kommunen du er manntallsført i for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer.

Stemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen.

Stemmemottak på institusjoner og Frogn videregående skole

Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående vil bli etablert i perioden 2. - 4. september på følgende steder:

  • Ullerud helsebygg - mandag 2. september, kl. 09.00 - 16.00

Åpningstid stemmemottaket kl. 10.00 - 14.00

Ambulerende mottak på rom i sykehjem kl. 14.15 - 16.00

  • Ullerud bofellesskap - tirsdag 3. september

Åpningstid stemmemottaket kl. 11.00 - 13.00

  • Frogn videregående skole - onsdag 4. september

Åpningstid stemmemottaket kl. 11.30 - 14.30

Ambulerende stemmemottak/stemme hjemme

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale, kan du søke om å få stemme
hjemme. Du må søke senest 5. september. Du kan henvende deg til kommunens servicetorg, tlf. 64 90 60 00 eller sende en epost til postmottak@frogn.kommune.no 

Du kan også fylle et skjema og levere det på servicetorget eller sende det til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Tidligforhåndstemming

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen, kan avlegge tidligforhåndstemme på frogn rådhus i perioden 1. juli til 9. august (mandag - fredag). Det må avtales tid på forhånd, tlf. 64 90 60 00, for å finne ledig tidspunkt for å avlegge stemme.

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

1. være a) norsk statsborger b) utenlandsk statsborger og innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene c) statsborger fra annet nordisk land og folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og

4. være, eller tidligere har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Hva er manntallet?

Manntallet er en liste over alle personer med stemmerett som er oppført i folkeregisteret i kommunen den 30. juni i valgåret.

Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregistrert her etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den "riktige" kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndstemme. 

Hvordan vet jeg at jeg står i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i slutten av juli måned. Det er ikke anledning til å publisere manntallet på kommunens hjemmesider, men du kan kontakte Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00, hvis du lurer på om du står i manntallet.

Utenlandsboende som har vært bosatt i utlandet i kortere tid enn 10 år, og som hadde siste folkeregistrerte adresse i Frogn, vil være oppført i manntallet for Frogn. Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer vil du ikke være oppført i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting gjelder kun vedrørende feil, ikke vedrørende flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre, pb. 10, 1441 Drøbak eller til postmottak@frogn.kommune.no

Alle som står i manntallet og som er registrert med en fast adresse i Norge får tilsendt valgkort. På valgkortet står det hvilken kommune du har stemmerett i.

Hvem kan søke om å bli ført inn i manntallet?

Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer faller du automatisk ut av manntallet. Da kan du søke om å bli oppført i manntallet. Med mindre du flytter tilbake til Norge må du gjøre dette i forkant av hvert valg.

Klikk her for skjema for søknad om innføring i manntallet

Når får jeg valgkortet i posten?

Valgkort sendes ut til alle som er registrert i manntallet og som har en fast adresse i kommunen.

Valgkortet gir informasjon om hvor og når du kan stemme og vil bli sendt ut av Valgdirektoratet før 10. august 2019

Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

Hvordan stemmer jeg?

Stemmegivningen foregår på følgende måte:

1) Når du kommer til valglokalet blir du vist inn i et stemmeavlukke. Valghandlingen skal foregå i enerom og usett.

2) I valgavlukket vil du finne to sett sedler, både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Du velger selv om vil stemme ved ett eller begge valg. Du tar en stemmeseddel fra det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på, til ett eller to valg, og gjør de endringer som ønsker å gjøre på sedlene.

3) Du bretter sammen stemmeseddelen (eller sedlene) slik at ingen ser hva du har stemt på og går til en valgfunksjonær, som stempler stemmeseddelen. Hvs du har stemt ved begge valg, skal begge sedlene stemples.

4) Du blir deretter krysses av i manntallet. I den forbindelse kontrollerer en valgfunksjonær at du står i manntallet og at du ikke allerede har avlagt stemme. Du må legitimere deg med mindre en av valgfunksjonærene kjenner deg og kan bekrefte identiteten din. Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

5) Du legger selv stemmeseddelen- eller sedlene i urnen.

Kan man få hjelp til å avlegge stemme?

Velgere som trenger hjelp til å utføre valghandlingen, kan be en valgfunksjonær om nødvendig hjelp. Velgere med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede.

Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusiv urne.

Må jeg legitimere meg i valglokalet?

Hvis ikke stemmemottakeren eller en annen valgfunksjonær kjenner deg og kan bekrefte identiteten din må du ha med et gyldig ID-bevis med bilde. Det må være et identitetsbevis med et visst offisielt preg. Vi anbefaler førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Hvilke endringer på stemmeseddelen kan jeg gjøre?

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Ved fylkestingsvalget kan du også gjøre endringer på stemmeseddelen. Reglene er de samme som for kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer. Det er ikke anledning til å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget.

På stemmesedlene er det beskrevet hvordan du kan gjøre endringer.

Hva er stemmetillegg/forhåndskumulering?

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater.

Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn.

På enkelte stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi enkelte kandidater et «stemmetillegg». Dette innebærer at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler partiet eller listen mottar ved valget.

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget må det stå et minimum antall på syv kandidater på listen. Maks antall avgjøres av størrelsen på fylkestinget, og hvor mange representanter som skal velges.

Ved fylkestingsvalget kan også partier eller lister som stiller til valg føre opp et visst antall kandidater som får det overnevnte stemmetillegget.

Statlig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget

Her finner statlig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget:

Valg.no

Kommunaldepartementets nettsider om valg og demokrati

Valgresultat.no  Her kan du velge type valg og år.

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt Frogn kommune.

Tlf: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Brev: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak

Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1443 Drøbak