Frogn kommunes legater

Frogn kommune administrerer tre legater. Du kan søke om penger fra to av dem. Her finner du informasjon om legatene, hvem som kan søke og hvordan man søker.

Innhold

Om legatstyret

Legatstyret i Frogn kommune, som har tre medlemmer, har møte en gang i året, normalt i mai/juni. På møtet gjennomgår man søknader om støtte, vurderer dem i forhold til legatvedtektene, og fordeler støtte dersom det er aktuelt.

Om legatene

Adolf Gulliksens legat Frogn kommune

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til foreldreløse, mindre bemidlede barn i Frogn kommune til opphold og utdannelse inntil fylte 25 år.

Klikk her for vedtektene.

Adolf Gulliksens legat Oslo kommune

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til foreldreløse, mindre bemidlede barn i Oslo kommune til opphold og utdannelse inntil fylte 25 år.

Klikk her for vedtektene

Aagoth, Marit og Alf Kristiansens legat

Stifter av legatet har definert to mottakere av midler fra legatet i legatets vedtekter, Skaubygda støtteforening og Dal menighetshus (tidligere Skogbygdens og Frogns sanitetsforening og Dal bedehus).

Klikk her for vedtektene.

Hvem kan søke?

Både innbyggere i Frogn og Oslo kommuner kan søke om støtte fra Gulliksens legater, og du må være under 25 år.

Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til Frogn kommune innen 1. mai hvert år.

Adresse: Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

  • Skriv hvilket legat du søker om støtte fra (Adolf Gulliksen Frogn eller Adolf Gulliksen Oslo)
  • Du må beskrive hvorfor du tilfredsstiller kravene som stilles i vedtektene, blant annet må du orientere om din, og eventuelle foresattes økonomiske stilling.
  • Du må beskrive hvilke planer du har med hensyn til utdanning/skolegang.
  • Kopi av siste selvangivelse.
  • Bekreftelse på skole/studieplass fra kommende høst. Dette dokumentet kan ettersendes hvis du ikke kan få tak i det før du søker.

 Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål om legatene, ta kontakt med Frogn kommune.

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Telefon: + 47 64 90 60 00

Brev: Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak