Forespørsler i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg

Kommunestyret har vedtatt at alle forespørsler med svar skal gjøres offentlig tilgjengelig på en egen side på Frogn kommunes hjemmeside, slik at innbyggerne lett kan finne informasjonen. Forespørsler omfatter både interpellasjoner og spørsmål fra medlemmene i de folkevalgte organene. På denne siden finner man forespørsler og svar på disse fra og med valgperioden 2019-2023.

Innhold

Innledning

Forespørsler omfatter interpellasjoner og spørsmål.

Som interpellasjoner regnes en forespørsel som oppfordrer til avklaring eller vurdering av prinsipielle forhold, herunder årsaks- og ansvarsforhold. I tilknytning til interpellasjonene, kan interpellanten fremsette forslag. Interpellasjoner fremsettes kun i kommunestyret, ikke i hovedutvalgene.

Som spørsmål regnes en forespørsel som oppfordrer til redegjørelse for faktiske forhold, og som fremsettes skriftlig med sikte på skriftlig besvarelse.

Valgperioden 2019-2023

Kommunestyret

Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Kommunestyret

7. februar 2022

28. mars 2022

9. mai 2022

Formannskapet
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester

2. mai 2022

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

3. mai 2022

2023