Borgerlig vigsel i kommunen

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Under kan du lese mer om tilbudet. Dersom du vil gifte deg borgerlig i 2017 kan du fremdeles gjøre dette i din lokale tingrett. Fra 1. januar overtar kommunene denne oppgaven.

Innhold

Før dere gifter dere

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Mer informasjon finner du på skatteetatens nettside Veien til ekteskapet - steg for steg

Ta kontakt med kommunen for å avtale vigselstidspunkt. Det er ikke nødvendig at dere har mottatt prøvingsattesten før dere kontakter kommunen, men prøvingsattesten må sendes til kommunen senest en måned før avtalt vigselsdato.

Frogn kommune, pb 10, 1443 Drøbak

postmottak@frogn.kommune.no

Tlf 64 90 60 00

Hvem er tilbudet for?

Alle som ønsker det kan gifte borgerlig i Frogn kommune, så lenge de oppfyller kravene for å inngå ekteskap i Norge (ekteskapsloven kapittel 1)

Hva koster det?

Vielsen er gratis, og kommunen stiller lokaler gratis til disposisjon. Dersom brudeparet har ønske om at vielsen skal foregå i et annet lokale enn det kommunen tilbyr, ønsker pynt, dekorasjoner og for eksempel kunsteriske innslag i vigselen, må dette bestilles og bekostes av brudeparet selv.

Hvor gifter man seg i kommunen?

Det er ennå ikke avklart hvilke lokaler kommunen skal stille til disposisjon, men dette vil bli klart i løpet av 2017. Dette er ikke til hinder for at brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig i Frogn kommune tar kontakt før årsskiftet. Dersom brudeparet ønsker at vigselen skal foregå annet sted enn i de lokaler kommunen stiller til rådighet, skal vigsleren godkjenne at vigselen kan gjennomføres på dette stedet.

Hvem vigsler?

I Frogn kommune er det enten ordfører eller varaordfører som vigsler.

Vigselsdatoer

Ordfører og varaordfører har fastsatt følgende dager for vigsler i 2018. Det er åpnet for ytterligere en dag i månedene mai-august etter forespørsel.

Måned Dato Vigsler
Januar Primært torsdag 18. og fredag 19. Eventuelt lørdag 20. Ordfører Odd Haktor Slåke
Februar Primært torsdag 15. og fredag 16. Eventuelt lørdag 17. Varaordfører Rita Hirsum Lystad
Mars Primært torsdag 22. og fredag 23. Eventuelt lørdag 24.

Ordfører Odd Haktor Slåke

April Primært torsdag 12. og fredag 13. Eventuelt lørdag 14. Varordfører Rita Hirsum Lystad
Mai Primært torsdag 3. og fredag 4. Eventuelt lørdag 5. Ordfører Odd Haktor Slåke
Juni 1)

Fredag 8.

Ordfører Odd Haktor Slåke
Juni 2)

Primært torsdag 21. og fredag 22. Eventuelt lørdag 23.

Varaordfører Rita Hirsum Lystad
Juli Primært torsdag 12. og fredag 13. Eventuelt lørdag 14. Ordfører Odd Haktor Slåke
August Primært torsdag 23. og fredag 24. Eventuelt lørdag 25. Varaordfører Rita Hirsum Lystad
September Primært torsdag 13. og fredag 14. Eventuelt lørdag 15. Ordfører Odd Haktor Slåke
Oktober Primært torsdag 25. og fredag 26. Eventtuelt lørdag 27. Varaordfører Rita Hirsum Lystad
November Primært torsdag 8. og fredag 9. Eventuelt lørdag 10. Ordfører Odd Haktor Slåke
Desember Primært torsdag 13. og fredag 14. Eventuelt lørdag 15. Varaordfører Rita Hirsum Lystad

 

Rutine for vigsler

Rutine for borgerlige vigsler i Frogn kommune er under utarbeidelse og vil bli publisert her.

Lov og forskrift m.m

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Rundskriv Q-11/2017 - Kommunale vigsler

Vigselsformular