Borgerlig vigsel i kommunen

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Under kan du lese mer om tilbudet.

Innhold

Før dere gifter dere

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Mer informasjon finner du på skatteetatens nettside Veien til ekteskapet - steg for steg

Ta kontakt med kommunen for å avtale vigselstidspunkt. Det er ikke nødvendig at dere har mottatt prøvingsattesten før dere kontakter kommunen, men prøvingsattesten må sendes til kommunen senest en måned før avtalt vigselsdato.

Du kan ta kontakt med kommunen for å avtale vigsel ved å fylle ut et nettskjema for kommunal vigsel. Riktig skjema finner du under overskriften "Politikk og samfunn". For å bruke skjemaet må du logge deg på gjennom ID-porten, f. eks ved bruk av MinID eller Bankid.

Klikk her for å komme til kommunens skjemaoversikt.

En annen mulighet er å skrive ut registreringsskjemaet nedenfor, fyll det ut og sende det til kommunen (se kontaktinformasjon). Dere kan også kontakte kommunen direkte.

Klikk her for registreringsskjema

Postadresse: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak

Besøksadresse: Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Tlf 64 90 60 00

Hvem er tilbudet for?

Alle som ønsker det kan gifte borgerlig i Frogn kommune, så lenge de oppfyller kravene for å inngå ekteskap i Norge (ekteskapsloven kapittel 1)

Hva koster det?

Vielsen er gratis, og kommunen stiller lokaler gratis til disposisjon. Dersom brudeparet har ønske om at vielsen skal foregå i et annet lokale enn det kommunen tilbyr, ønsker pynt, dekorasjoner og for eksempel kunsteriske innslag i vigselen, må dette bestilles og bekostes av brudeparet selv.

Hvor gifter man seg i kommunen?

Kommunen tilbyr seremonirommet på Ullerud Helsebygg (Ullerudveien 28) som vigselslokale. Seremonirommet er enkelt, men gir en verdig ramme rundt vigselen.

Dersom brudeparet ønsker en enda enklere ramme rundt vigselen, kan vigselen gjennomføres på ordførers kontor på Frogn rådhus (Rådhusveien 6).

Dersom brudeparet ønsker at vigselen skal foregå annet sted enn i de lokaler kommunen stiller til rådighet, skal vigsleren godkjenne at vigselen kan gjennomføres på dette stedet.

Hvem vigsler?

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører automatisk vigselsrett. I tillegg har kommunestyret oppnevnt tre folkevalgte som vigslere i tillegg. Disse er:

  • Hovedutvalgsleder Linda Byström
  • Hovedutvalgsleder Kjell Engebretsen
  • Hovedutvalgsleder Line Nyhus Skuterud

Vigselsdatoer

Oversikten nedenfor viser vigselsdatoene i 2021 og hvem som er vigsler de aktuelle datoene. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt 

Obs! Hvis de som skal gifte seg ønsker at kommunen stiller med vitner, må vigselen skje i ukedagene innefor kommunens arbeidstid.

Måned Dato Vigsler
Februar  19.-20.

Ordfører Hans Kristian Raanaas 

Mars

 5.-6.

Varaordfører Rita Hirsum Lystad 

April

 16.-17.

Ordfører Hans Kristian Raanaas 
Mai  14.-15. Varaordfører Rita Hirsum Lystad 
Juni

18.-19

Ordfører Hans Kristian Raanaas

August  20.-21. Varaordfører Rita Hirsum Lystad 
September  24.-25.  Ordfører Hans Kristian Raanaas
Oktober  22.-23. Varaordfører Rita Hirsum Lystad 
November  19.-20. Ordfører Hans Kristian Raanaas 
Desember  17.-18. Varaordfører Rita Hirsum Lystad 

 

Rutine for vigsler

Rutinen er sist oppdatert 19.12.2019.

Klikk her rutine for kommunale vigsler i Frogn kommune

Lov og forskrift m.m

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Rundskriv Q-11/2017 - Kommunale vigsler

Vigselsformular