Barn og unges representant

Du har kanskje hørt om barneombudet? Men visste du at barn og unge har en egen representant for planer og byggesaker?

Barnas representant

Jeg heter Anne Camilla og har overtatt som Barn og unges representant i plan- og byggesaker. Jeg jobber i enhet for psykosialt arbeid. Jeg har vært ansatt i Frogn kommune siden 2006 og har hatt forskjellige oppgaver i kommunen knyttet til arbeid med barn og unge.

Min rolle er å passe på at barn og unges interesser blir synlige og ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen. Det er lovpålagt å involvere barn og unge i utformingen av deres nærområder- og jeg skal være barn og unges talerør.

Min lojalitet skal ligge hos barn og unge mellom 0-18 år. Jeg kan gi innspill, råd og veiledning for å sikre barn og unges interesser når planer utarbeides. Jeg skal også bidra til at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen og til å bli hørt i plansaker som vedrører dem.

Jeg har møte- og talerett i alle de utvalg som behandler plansaker som berører barn og unges interesser. For at jeg skal fungere godt i rollen er det avgjørende at jeg har god kontakt og jevnlige møter med de som jobber med plan- og byggesaker, samt at jeg har kontakt med barn og ungdom på deres arena. Jeg samarbeider blant annet med ungdommens kommunestyre.

Ta kontakt!

Har du innspill til hvordan barn og unges interesser best kan ivaretas i en konkret plan- eller byggesak? Da kan du ta kontakt med meg på e-post: anne.skjeveland@frogn.kommune.no

Anne Camilla Skjæveland