Skjenkebevilling

Virksomheter som serverer alkoholholdig drikke må både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. Hvis man planlegger et enkelt arrangement, åpent eller lukket, må man også sørge for å skaffe seg skjenkebevilling i forkant.

Innhold

Ordinær skjenkebevilling

Søk om serveringsbevilling.

Søk om skjenkebevilling.

Serveringssteder som skal servere alkoholholdig drikke må ha en styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.

Styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling etter alkoholloven. Daglig leder for serveringsbevillingen må også ha bestått kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøve for serveringsvirksomheter).

Enkeltarrangementer

Skjenkebevilling kan gis for både åpne og lukkede enkeltarrangement. Politiet har innført nye rutiner for kontroll av vandel, og har informert kommunen om det må påregnes minimum tre uker saksbehandlingstid for kontroll av vandel. Søknad om skjenkebevilling for enkeltarrangement må derfor sendes Frogn kommune senest fem uker før arrangementet finner sted.

Vi minner om at søknader om arrangementet som såden (ikke skjenkebevillingen) skal behandles av politistasjonene. Søknaden om arrangement sendes i egen søknad til politistasjonene.

Vi minner også om at tillatelse fra grunneier må innhentes.

Større enkeltarrangement:

Ved større arrangement, som for eksempel festivaler eller konserter, må det påregnes lengre saksbehandlingstid på grunn av at søknadene behandles politisk. Søknadstiden kan derfor være opp til 4 måneder og vi anbefaler søker å være ute i god tid med søknad og dokumentasjon.

Søk om skjenkebevilling enkeltanledning - åpent arrangement.

Søk om skjenkebevilling - lukket arrangement.

Utvidet skjenkebevilling

Serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling kan søke om utvidet skjenkebevilling, enten for en enkeltanledning eller som en permanent ordning. Søknad sendes på e-post.