Kunnskapsprøver

Du kan avlegge kunnskapsprøver hos Frogn kommune. Alle prøver avlegges elektronisk.

Innhold

I 2017 kan du avlegge kunnsprøver følgende dager/tidspunkt:

Torsdag 26. januar kl. 13.00-15.00

Torsdag 16. februar kl. 13.00-15.00

Torsdag 16. mars kl. 13.00-15.00

Torsdag 20. april kl. 13.00-15.00

Onsdag 24. mai kl. 13.00-15.00

Torsdag 22. juni kl. 13.00-15.00

Juli: Ved behov

August: Ved behov

Torsdag 21. september kl. 13.00-15.00

Torsdag 25. oktober kl. 13.00-15.00

Torsdag 16. november kl. 13.00-15.00

Torsdag 14. desember kl. 13.00-15.00

Alle prøver avlegges på Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak. Når du kommer for å avlegge prøven henvender du deg til servicetorget.

Du melder deg på ved å sende en e-post.

Du må oppgi:

- når du ønsker å avlegge prøven

- hvilken prøve du ønsker å avlegge (alkoholloven - salgsbevilling, alkoholloven - skjenkebevilling, serveringsloven)

- navn, adresse, mobilnummer og fødselsdato

- adressen som fakturaen skal sendes til.

Prisen er kr. 400,- pr. avlagt prøve.

Det er bindende påmelding. Faktura sendes også dersom du ikke møter til prøven.

Alle som består får et kunnskapsbevis tilsendt i ettertid. Dette er dokumentasjon på at du har den nødvendige kunnskapen om lovgivningen. Det er derfor viktig at du passer godt på beviset. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Beviset sendes adressen du har oppgitt ved påmelding.