Alkohol og servering

Driver du eller har du tenkte å etablere et skjenkested? Selger du øl i butikk? Skal du overta driften av en kiosk? Her finner du nyttig og nødvendig informasjon for alle som selger eller skjenker alkohol, eller driver en eller annen form for serveringsvirksomhet.

Innhold

Aktuelt

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2020.

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2020.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Kommunestyret har vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer.

Kommunestyret vedtok nye alkoholpolitiske retningslinjer den 7.9.2020.

Klikk her hvis du vil lese de nye retningslinjene.

Kommunestyret har videreført samtlige salgs- og skjenkebevillinger inn i ny bevillingsperiode

Frogn kommunestyret behandlet den 7.9.2020 saken "Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger i Frogn kommune 2020-2024.

Vedtaket lyder slik:

"Frogn kommunestyre viderefører samtlige salgs- og skjenkebevillinger frem til 30.6.2024 jf. alkoholloven § 1-6 første ledd, jf. tredje og fjerde ledd".

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2019

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2019.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Informasjon om forventet saksbehandlingstid hos Frogn kommune

Frogn kommune vil med dette informere dere som ønsker å søke om utvidet/endret skjenkebevilling og/eller å avholde arrangementer om saksbehandling tid i Frogn kommune.

Søknad om utvidet/endret skjenkebevilling:

For steder som allerede har alminnelig skjenkebevilling, men som ønsker å endre bevillingen for en lengre tidsperiode eller utvide skjenkebevillingen ved en enkeltanledning.

Eksempel på endring av alminnelig skjenkebevilling;

• Utvidelse av arealet inne eller ute

• Du har bevilling inne, og søker om uteservering

• Du søker om utvidet tid inne og ute

Eksempel på utvidelse av alminnelig skjenkebevilling:

• Et tilleggslokale eller utendørs

• Utvidet åpnings- og skjenketid

 

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid. 

Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning: For tilfeller hvor det ikke er en alminnelig skjenkebevilling.

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid.

Større arrangementer:

For større arrangementer, evt en serie arrangementer, kan det være behov for at søknaden behandles politisk. Søknaden må derfor sendes til Frogn kommune minimum 3 måneder før arrangementet.

Søknad om å avholde arrangementer:

Vi ønsker å opplyse om at arrangøren selv har ansvar for sende søknad/melding til politiet ved arrangementer. I følge FOR-1999-10-06-1103 Forskrift om politivedtekt, Frogn er det søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted og meldeplikt for arrangementer på privat sted som er allment tilgjengelig. Se for øvrig forskriften for nærmere informasjon.

Om bevillinger

Serveringsbevillinger

Skjenkebevillinger

Salgsbevillinger

Omsetningsoppgaver og bevillingsgebyr

Her kan du lese mer om hvordan du leverer omsetningoppgaver og hvordan bevillingsgebyr beregnes og kreves inn.

Om kunnskapsprøver

Generelt om kunnskapsprøver

Mer om kunnskapsprøven - servering (etablererprøven)

Mer om kunnskapsprøven - skjenking

Mer om kunnskapsprøven - salg

Ansvarlig vertskap

Her kan du lese om nettkurset "Ansvarlig vertskap".

Kontroll og inndragning

Her kan du lese om skjenke- og salgskontroll, inndragning av bevilling og systemet med tildeling av prikker.

Internkontroll

Her kan du lese mer om internkontroll etter alkoholloven.

Lover og regler

Linker til relevant regelverk