Alkohol og servering

Driver du eller har du tenkte å etablere et skjenkested? Selger du øl i butikk? Skal du overta driften av en kiosk? Her finner du nyttig og nødvendig informasjon for alle som selger eller skjenker alkohol, eller driver en eller annen form for serveringsvirksomhet.

Innhold

Aktuelt

Bevillingsavgift for 2022 og etterberegning av avgiften for 2021

Den 28. april ble det sendt ut brev til alle salgs- og skjenkesteder om bevillingsavgift for omsetning av alkohol i 2022 og etterberegning av avgiften for 2021. Frist for innrapportering av omsetningstall er 24. juni 2022. 

Brevet har følgende innhold:

Det skal rapporteres omsetningstall for forventet omsetning av alkohol i 2022 og faktisk omsetning av alkohol i 2022.

Faktisk omsetning av alkohol i 2021 dokumenteres slik:

Bekreftelse fra revisor for de stedene som benytter revisor.

Bekreftelse fra regnskapsfører fra de øvrige stedene.

I bekreftelse fra revisor/regnskapsfører skal det opplyses om antall liter alkohol som er omsatt i 2021.

Dere benytter elektronisk skjema for innrapportering. Bekreftelsen fra revisor/regnskapsfører lastes opp som et vedlegg. Skjema finner dere på hjemmesiden til kommunen under fanen for alkohol og servering eller vel å klikke på denne lenken:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/alkohol-og-servering/omsetningsoppgaver-og-bevillingsgebyr/

Ny praksis – tildeling av prikker:

Kommunen vil fortsette med den nye praksisen som ble innført i fjor. Det innebærer at dersom det ikke sendes inn etterspurt dokumentasjon innen fristen vil rådmannen tildele prikker for brudd på alkoholloven i tråd med alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd.

Etter alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd, fører følgende overtredelser til tildeling av to prikker (utdrag):

«……

-       manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften.

-       Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften...»

 

Vi gjør oppmerksom på at bekreftelse fra revisor/regnskapsfører også må leveres innen fristen 24. juni 2022. 

Rådmannen vil forhåndsvarsle om prikktildeling ved manglende levering av omsetningsoppgave innen første frist kommunen setter. Dette gjelder også dersom det ikke leveres dokumentasjon på faktisk omsetning slik kommunen krever innen den samme fristen.

Rådmannen vil også forhåndsvarsle om prikktildeling ved manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist.

Vi håper salgs- og skjenkestedene bidrar til at det ikke blir behov saker om tildeling av prikker. Dersom dere har spørsmål til kan dere ta kontakt med oss på politisketjenester@frogn.kommune.no

 

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol i 2021

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2021

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen

Nye rutiner ved prikktildeling

I forbindelse med behandlingen av kommunens delegeringsreglement gjorde kommunestyret den 6.12.2021 en endring med relevanse for alle som skjenker og selger alkohol. Fra nå av er det rådmannen som tildeler prikker for brudd på alkoholloven og alkoholforskrifter, og ikke lenger kontrollutvalget for omsetning av alkohol.

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2020.

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2020.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Kommunestyret har vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer.

Kommunestyret vedtok nye alkoholpolitiske retningslinjer den 7.9.2020.

Klikk her hvis du vil lese de nye retningslinjene.

Kommunestyret har videreført samtlige salgs- og skjenkebevillinger inn i ny bevillingsperiode

Frogn kommunestyret behandlet den 7.9.2020 saken "Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger i Frogn kommune 2020-2024.

Vedtaket lyder slik:

"Frogn kommunestyre viderefører samtlige salgs- og skjenkebevillinger frem til 30.6.2024 jf. alkoholloven § 1-6 første ledd, jf. tredje og fjerde ledd".

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2019

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2019.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Informasjon om forventet saksbehandlingstid hos Frogn kommune

Frogn kommune vil med dette informere dere som ønsker å søke om utvidet/endret skjenkebevilling og/eller å avholde arrangementer om saksbehandling tid i Frogn kommune.

Søknad om utvidet/endret skjenkebevilling:

For steder som allerede har alminnelig skjenkebevilling, men som ønsker å endre bevillingen for en lengre tidsperiode eller utvide skjenkebevillingen ved en enkeltanledning.

Eksempel på endring av alminnelig skjenkebevilling;

• Utvidelse av arealet inne eller ute

• Du har bevilling inne, og søker om uteservering

• Du søker om utvidet tid inne og ute

Eksempel på utvidelse av alminnelig skjenkebevilling:

• Et tilleggslokale eller utendørs

• Utvidet åpnings- og skjenketid

 

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid. 

Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning: For tilfeller hvor det ikke er en alminnelig skjenkebevilling.

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid.

Større arrangementer:

For større arrangementer, evt en serie arrangementer, kan det være behov for at søknaden behandles politisk. Søknaden må derfor sendes til Frogn kommune minimum 3 måneder før arrangementet.

Søknad om å avholde arrangementer:

Vi ønsker å opplyse om at arrangøren selv har ansvar for sende søknad/melding til politiet ved arrangementer. I følge FOR-1999-10-06-1103 Forskrift om politivedtekt, Frogn er det søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted og meldeplikt for arrangementer på privat sted som er allment tilgjengelig. Se for øvrig forskriften for nærmere informasjon.

Om bevillinger

Serveringsbevillinger

Skjenkebevillinger

Salgsbevillinger

Omsetningsoppgaver og bevillingsgebyr

Her kan du lese mer om hvordan du leverer omsetningoppgaver og hvordan bevillingsgebyr beregnes og kreves inn.

Om kunnskapsprøver

Generelt om kunnskapsprøver

Mer om kunnskapsprøven - servering (etablererprøven)

Mer om kunnskapsprøven - skjenking

Mer om kunnskapsprøven - salg

Ansvarlig vertskap

Her kan du lese om nettkurset "Ansvarlig vertskap".

Kontroll og inndragning

Her kan du lese om skjenke- og salgskontroll, inndragning av bevilling og systemet med tildeling av prikker.

Internkontroll

Her kan du lese mer om internkontroll etter alkoholloven.

Lover og regler

Linker til relevant regelverk