Tertialrapporter

Innhold

Hva er en tertialrapport?

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen.

Tertialrapport nr. 2 for 2016

Tertialrapport nr. 2 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Status på Trafikksikkerhetsplanen og Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv per 2. tertial

Status 2. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

Tertialrapport nr. 1 for 2016

Tertialrapport nr. 1 2016

Samlet rapportering på økonomi og indikatorer

Trafikksikkerhetsplanen

Rapport 1. tertial gjeldsforvaltning Frogn kommune

 

Tertialrapport nr. 2 for 2015

Tertialrapport nr. 2 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport nr. 1 for 2015

Tertialrapport nr. 1 2015

Trafikksikkerhetsplanen

Plan for idrett, nærmiljø og frilufstliv

 

Tertialrapport 2014

Tertialrapport nr. 1 2014

Tertialrapport nr. 2 2014