Økonomisk analyse

Vi kan alltid bli bedre! Hvordan leverer Frogn på kvalitet? Hvor kan vi spare kostnader? Hva er kommunens framtidige behov for tjenester?

Agenda Kaupang har lagt fram en spennende analyse om kommunens ressursbruk i formannskapet. Analysen vil være et viktig beslutningsgrunnlag for kommunestyret når viktige veivalg skal tas i budsjettet for 2023.

Les rapporten for 2021 her  (pdf)

Les rapporten fra 2020 her  (pdf)

Her finner du opptaket fra formannskapet 2021: https://frogn.kommunetv.no/archive/198  Merk: Det ligger et bokmerke på «muntlige orienteringer». Der ligger orienteringene om kommunens økonomi.