Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

 

Juli 2021

Frogn kommune ligger an til et mindreforbruk i forhold til opprinnelig budsjettet på ca 0,3 millioner kroner. For Frogn kommune betyr dette en netto drift på 1,0 prosent, eller 1,4 prosent korrigert for selvkostområder.

Link til månedsrapport Juli i Framsikt 

Mai 2021

Link til månedsrapport Mai i Framsikt 

April 2021

Se 1. tertialrapport

Mars 2021

Link til månedsrapport Mars i Framsikt 

Februar 2021

Link til månedsrapport Februar i Framsikt 

November 2020

Link til månedsrapport November i Framsikt 

Oktober 2020

Link til månedsrapport Oktober i Framsikt 

September 2020

 Link til månedsrapport September i Framsikt

August 2020

Se 2. tertialrapport

Juli 2020

Link til månedsrapport Juli i Framsikt

Mai 2020

Link til månedsrapport Mai i Framsikt

April 2020

Se 1. tertialrapport

Mars 2020

Link til månedsrapport Mars i Framsikt

Februar 2020

Link til månedsrapport Februar i Framsikt

November 2019

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2019

Klikk her for å lese rapporten

September 2019

Klikk her for å lese rapporten

Agust 2019 (publiseres ifm. 2. tertial 2019, behandles 27/11-19)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2019

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten