Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Februar 2020

Link til månedsrapport Februar i Framsikt

Månedsrapportering per februar 2020 viser et netto driftsresultat på -2,4 prosent, korrigert for selvkost. Vedtatt netto driftsresultat i gjeldende handlingsprogram var på -1,5 prosent, korrigert for selvkost -1,9 prosent. Forverringen fra -1,9 prosent til -2,4 prosent utgjør ca. 5 millioner kroner.

November 2019

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2019

Klikk her for å lese rapporten

September 2019

Klikk her for å lese rapporten

Agust 2019 (publiseres ifm. 2. tertial 2019, behandles 27/11-19)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2019

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten