Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

November 2019

Månedsrapportering pr 30.11 viser et netto driftsresultat på minus - 0,4 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetens prognose varierer fra + 2 millioner på Barnehager til -9 mllioner på tilrettelagte tjenester. Kommunen får betydlig mer skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt at lønnsveksten i 2019 var lavere enn budsjettert. Rente- og avdragsutgifter er noe høyere enn budsjettert.

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2019

Klikk her for å lese rapporten

September 2019

Klikk her for å lese rapporten

Agust 2019 (publiseres ifm. 2. tertial 2019, behandles 27/11-19)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2019

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten