Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Oktober 2018

Månedsrapportering pr 31.10 viser et netto driftsresultat på 0,9 %.  Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på  7 millioner kroner for Ullerud Helsebygg,  til et mindreforbruk på 5,3 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning.

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten