Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Månedsrapport per juli 2018

Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat på 0,4 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 5,6 millioner kroner for Ullerud Helsebygg, til et mindreforbruk på 3,6 millioner kroner for Barnehagene.

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per april 2018

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. november 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. august 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. april 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Månedsrapport per. februar 2017

Klikk her for å lese rapporten