Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Juli 2019

Månedsrapportering pr 31.07 viser et netto driftsresultat på -0,4 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Halvparten av enheneten ligger i balanse, mens den andre halvparten ligger an til et merforbruk. Teknisk drift og forvaltning samt Tilrettelagte tjenester ligger lengst fra budsjett med et prognostisert merforbruk på 5 millioner. Kommunen ligger an til å få mer skatt og rammetilskudd enn budsjettert, men samtidig noe høyere avdragsutgifter.

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten