Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Mars 2019

Månedsrapportering pr 31.03 viser et netto driftsresultat på 0,5 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,5 millioner kroner for Teknisk drift og forvaltning,  til et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner for NAV.

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten