Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Februar 2022

Frogn kommune ligger an til et merforbruk i forhold til budsjettet på ca 19,5 millioner kroner. For Frogn kommunen betyr dette en netto drift på 1,5 prosent, eller 1,9 prosent korrigert for selvkostområder.

Link til månedsrapport Februar i Framsikt

Oktober 2021

Frogn kommune ligger an til et mindreforbruk forhold til revidert budsjettet på ca 11,9 millioner kroner. For Frogn kommune betyr dette en netto drift på 2,5 prosent, eller 2,9 prosent korrigert for selvkostområder.

Link til månedsrapport Oktober i Framsikt 

September 2021

Link til månedsrapport September i Framsikt 

August 2021

Se 2. tertialrapport

Juli 2021

Link til månedsrapport Juli i Framsikt 

Mai 2021

Link til månedsrapport Mai i Framsikt 

April 2021

Se 1. tertialrapport

Mars 2021

Link til månedsrapport Mars i Framsikt 

Februar 2021

Link til månedsrapport Februar i Framsikt 

November 2020

Link til månedsrapport November i Framsikt 

Oktober 2020

Link til månedsrapport Oktober i Framsikt 

September 2020

 Link til månedsrapport September i Framsikt

August 2020

Se 2. tertialrapport

Juli 2020

Link til månedsrapport Juli i Framsikt

Mai 2020

Link til månedsrapport Mai i Framsikt

April 2020

Se 1. tertialrapport

Mars 2020

Link til månedsrapport Mars i Framsikt

Februar 2020

Link til månedsrapport Februar i Framsikt

November 2019

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2019

Klikk her for å lese rapporten

September 2019

Klikk her for å lese rapporten

Agust 2019 (publiseres ifm. 2. tertial 2019, behandles 27/11-19)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2019

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten