Månedsrapporter

Månedsrapporten viser status for kommunens økonomi i forhold til vedtatt budsjett.

Innhold

Juli 2020

Frogn Kommune ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett på ca 6,7 millioner kroner. For Frogn kommune betyr dette en netto drift på -2,5 prosent da gjeldende økonomiplan er vedtatt med negativ netto drift. Vedtatt netto driftsresultat i gjeldende handlingsprogram var på -1,5 prosent, men selvkostområdene ble oppdatert i etterkant av vedtatt HP så opprinnelig budsjettert netto er -1,9 prosent.  Netto drift korrigert for bruk av selvkostfond ligger an til -1,9 prosent.

Link til månedsrapport Juli i Framsikt

Mai 2020

Link til månedsrapport Mai i Framsikt

April 2020

Se 1. tertialrapport

Mars 2020

Link til månedsrapport Mars i Framsikt

Februar 2020

Link til månedsrapport Februar i Framsikt

November 2019

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2019

Klikk her for å lese rapporten

September 2019

Klikk her for å lese rapporten

Agust 2019 (publiseres ifm. 2. tertial 2019, behandles 27/11-19)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2019

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2019

Klikk her for å lese rapporten

April 2019

Se 1. Tertialrapport

Mars 2019

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2019

Klikk her for å lese rapporten

November 2018

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2018

Klikk her for å lese rapporten

September 2018

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2018

Klikk her for å lese rapporten

April 2018

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2018

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2018 

Klikk her for å lese rapporten

November 2017 

Klikk her for å lese rapporten

Oktober 2017 

Klikk her for å lese rapporten

August 2017 (2. tertial)

Klikk her for å lese rapporten

Juli 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mai 2017

Klikk her for å lese rapporten

April 2017

Klikk her for å lese rapporten

Mars 2017

Klikk her for å lese rapporten

Februar 2017

Klikk her for å lese rapporten