Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet er en plan for å realisere målene i kommuneplanen og blir revidert og vedtatt hvert år i kommunestyret.

Innhold

Handlingsprogram 2017

Lurer du på hva vi skal bruke pengene på i Frogn kommune de neste fire årene? Og hvordan vil dette egentlig påvirke deg og ditt? Her kan du se rådmannens forslag til budsjett for perioden 2017 - 2020.

 

Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere hver dag!

I landets mest omfattende rangering av kommunale tjenester, Kommunebarometeret, kom Frogn i år på en inntektskorrigert 33. plass. Kommunen scorer også bra på andre undersøkelser for eks. Forbrukerrådets undersøkelse om informasjon og service der kommunen er helt oppe på 19. plass. Rådmannen har en ambisjon om å beholde de gode plasseringene, men det krever at kommunen også må forbedre sine tjenester på noen områder. Og det skal vi klare!

Bilde: Ordfører Slåke

Frogn kommunes verdigrunnlag bygger på en grunnleggende tro på samarbeid, likeverdighet og eierskap rettet mot kommunens innbyggere og ansatte. Dette vil være førende for hvordan vi løser og utvikler kommunens oppgaver fremover.

Kommunen viderefører arbeidet med tre gjennomgående prosjekter for å effektivisere og forbedre organisasjonen; «Ansvar for eget liv», «Orden i eget hus» (internkontroll)) samt LEAN.

Aktiv bruk av KOSTRA-tall for å identifisere effektiviseringspotensialer mot andre, sammenlignbare kommuner blir viktig for å holde god balanse i økonomien. I dette handlingsprogrammet er netto driftsresultat bedre enn myndighetenes «krav» på 1,75 prosent i 2017 og 2020. I 2018 og 2019 ligger det på ca. 1,5 prosent.

Vesentlige investeringer skal fullføres og finansieres i fireårsperioden. De største prosjektene er:

  • Helsebygg
  • Drøbaksbadet
  • Boliger

Både bygging og drift av nye prosjekter vil binde opp ressurser og oppmerksomhet.

Balansen mellom kvalitet i tjenestene og evnen til å bære investeringene blir en stor utfordring. At det kreves endringer, er det eneste sikre fremover. Kommunens planlegging må være robust for å møte endringer i ramme-betingelsene. 

Ordfører Odd Haktor Slåke

Last ned

Her kan du se hele handlingsprogrammet

Se video

Tidligere