Årsmeldinger

Hva er en årsmelding?

Årsmelding er en oppsummering av året som er gått, og status for de ulike områdene kommunen har valgt å prioritere. Årsmeldingen for 2020 er produsert ved hjelp av verktøyet "Framsikt" og er publisert som en egen internettside: Lenke til Frogn's årsmelding 2020

Agenda Kaupang har på bestilling gjennomført en fullstendig KOSTRA-analyse av kommunens resultat for 2020. Denne ble presentert i Formannskaper onsdag 28.04.2021.

Lenke til fullstendig rapport

Lenke til presentasjonen i Formannskapet 28.04.21 under "muntlige orienteringer"

 

Tidlgiere årsmeldinger

Årsmelding 2019

  Årsmelding Bølgen, Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014 (vedlegg)

Årsmelding 2013 (vedlegg)

Årsmelding 2012 (vedlegg)

Årsmelding og vedlegg 2011

Årsmelding 2010 (vedlegg)