Opplysning, råd og veiledning

OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING § 17

Innhold

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 sier at alle kan søke om tjenesten opplysning, råd og veiledning. Vi kan hjelpe med å forebygge eller løse sosiale problemer som for eksempel:

  • Boligforhold
  • Helse
  • Økonomi
  • Overgang i livsfaser
  • Arbeid og aktivitet
  • Omsorgssituasjon/hjemmeforhold 
  • Fritid og nettverk

Kan ikke vi hjelpe deg skal vi så vidt mulig sørge for at andre tjenester involveres.

Innvilges tjenesten fattes det et vedtak som forteller om omfanget av hjelpen vi skal gi deg.

Vold/incest. Se også Krise - og incestsenteret i Follo. Tlf 64972300.

Tvangsekteskap/kjønnslemlestelse. www.tvangsekteskap.no Se også nettsiden til Imdi. Benytt søkeord tvangsekteskap.

 

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

 

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Klikk her for kart