Økonomisk sosialhjelp

Innhold

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til det mest nødvendige. Sosialhjelp er kun en midlertidig inntektssikring når alle andre muligheter er forsøkt. Målet med ytelsen er at du blir økonomisk selvhjulpen.

Sosialtjenesten skal gi deg råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Ved søknad om økonomisk sosialhjelp må du dokumentere alle inntekter og utgifter.

Aktivitetsplikt

Lov om sosiale tjenester i NAV § 20a sier at det skal stilles vilkår om aktivitet ved vedtak om økonomisk stønad til personer under 30 år.

Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 sier at det ved vedtak om økonomisk stønad kan vurderes å stille ulike vilkår som f.eks aktivitet.

NAV Frogn vurderer å stille vilkår om aktivitet til alle stønadsmottakere.

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Mottakskonsulent Aina Hagen kan kontaktes på tlf. 400 27 379.

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Klikk her for kart

Lenker

Økonomisk sosialhjelp fra NAV

Råd og veiledning fra NAV

Midlertidig botilbud fra NAV