Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning gis til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer.

Innhold

Hva gjør vi?

Økonomisk rådgivning kan gi deg hjelp til å sette opp et realistisk budsjett. Du kan også få hjelp til å forhandle med kreditorer og eventuelt til å søke om gjeldsordning.

  • Vi kan hjelpe deg å kartlegge din økonomiske situasjon
  • Gi deg råd og veiledning om hvordan problemene kan løses
  • Henvise til andre offentlige instanser hvis det er nødvendig
  • Gjeldsrådgivning
  • Informasjon om gjeldsordning
  • Forhandlinger med kreditorer

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Du kan også kontakte vår økonomiske rådgiver:

Mette Jeanne dit Fouque          Tlf. 474 68 540

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Klikk her for kart

Gjeldsrådgivning

Du kan ringe 800 45 353, som tilsvarer 800 G-J-E-L-D på telefontastaturet.

800GJELD er en landsdekkende tjeneste som gir enkle råd til hjelp og selvhjelp. I mange tilfeller kan de bidra med å ta unna saker som ikke krever personlig oppmøte, men hvor de kan motivere personer til å ta tak i sin egen situasjon. Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Om du ringer fra mobil vil du få tilbud om å bli oppringt.

Målet er å nå ut til flest mulig som har økonomiske bekymringer/problemer før det går for langt og man mister kontrollen helt.

Tjenesten er et supplement til kommunens gjeldsrådgivningstjeneste.

Se mer informasjon om denne tjenesten her 800GJELD