NAV Frogn

Innhold

NAV Frogn

NAV Frogn holder til i Frogn Rådhus. Vi har flere kommunale tjenester. Du finner en oversikt over disse nederst på denne siden.

For mer informasjon, se NAV sine nettsider her

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Åpningstider publikumsmottak 

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Enhetsleder

Fungerende enhetsleder for NAV Frogn er Abdoulaye Mar - abdoulaye.mar@nav.no - tlf. 468 84 393

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Kart

 

Tjenester 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning

Kvalifiseringsprogrammet

Tjenester til flyktninger og innvandrere

Opplysning, råd og veiledning

 

Personvern

Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Du kan lese mer om hvordan Frogn Kommune ivaretar personvernet her

 

Frogn kommunes personvernombud heter Rune Hammer. Han kan kontaktes på tlf. 64 90 60 00.

Epost: rune.hammer@frogn.kommune.no 

 

NAV sin personvernerklæring finner du her