NAV Frogn

Innhold

Viktig informasjon

På grunn av Koronaviruset er Rådhuset og NAV stengt for publikum. 

NAV Frogn kontaktes på tlf 55 55 33 33 eller ved å logge inn på Ditt NAV på www.nav.no

Har du en veileder og trenger hjelp oppfordres du til å ringe Kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33.

Har du behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte oss ved å logge inn på Ditt NAV på www.nav.no eller vakttelefon: 957 12 979.

NAV Frogn

NAV Frogn holder til i Frogn Rådhus. Vi har flere kommunale tjenester. Du finner en oversikt over disse nederst på denne siden.

For mer informasjon, se NAV sine nettsider her

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Åpningstider publikumsmottak 

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Enhetsleder

Fungerende leder for NAV Frogn er: Abdoulaye Mar, e-post: Abdoulaye.Mar@nav.no.

Mobil: 468 84 393

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20 - 1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6 - 1443 Drøbak

Kart 

Tjenester 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning

Kvalifiseringsprogrammet

Tjenester til flyktninger og innvandrere

Opplysning, råd og veiledning 

Personvern

Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Du kan lese mer om hvordan Frogn Kommune ivaretar personvernet her 

Frogn kommunes personvernombud heter Rune Hammer. Han kan kontaktes på tlf. 64 90 60 00.

Epost: rune.hammer@frogn.kommune.no  

NAV sin personvernerklæring finner du her

 

Enhet  NAV
Enhetsleder Abdoulaye Mar
Telefon  55 55 33 33
Mobiltelefon  468 84 393
E-post Abdoulaye Mar
Enhetens hovedoppgaver og mål:      

Drøbak   

NAV Frogn yter tjenester til innbyggere i Frogn. Dette omhandler både statlige og kommunale tjenester.

NAV kontor dekker kommunens ansvar i sosialtjenesteloven for økonomisk stønad, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer. Kontoret har også ansvar for bosetting- og integrering av nyankomne flyktninger i Frogn kommune.

Tjenester som er fastlagt fra statlig side er: ansvar for arbeidsrettet oppfølging herunder oppfølging av arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.                           

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat