Kvalifiseringsprogrammet

Innhold

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg i yrkesaktiv alder som har vært borte fra arbeidslivet i lengre tid, eller ikke har lykkes med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Dersom du ikke har rettigheter til dagpenger eller andre trygdeytelser, kan kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tilbud. Programmet kan inneholde arbeidsrettede tiltak, jobbsøking og andre tiltak som kan bidra til at du kommer ut i arbeid.

Frogn kommune har en arbeidstreningsgruppe for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Gruppen gjør ulike praktiske oppgaver for kommunen. Deltakerene får varierte arbeidsoppgaver i en strukturert hverdag og et kollegialt fellesskap.

Mer om kvalifiseringsprogrammet finner du her

Kontakt oss

Du kan få kontakt med oss ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 alle ukedager mellom kl.08.00 og 15.30.

Publikumsmottaket er åpent tirsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00

Mandag, onsdag og fredag stengt

www.nav.no kan benyttes hele døgnet.

Du kan også kontakte Aina Hagen, tlf. 400 27 379.

Postadresse

NAV Frogn

Postboks 20

1441 Drøbak

Her finner du oss

Rådhusveien 6

1443 Drøbak

Klikk her for kart