Parkering i Drøbak

Innhold

Parkering i Drøbak

På grunn av stor trafikk og få parkeringsmuligheter er det innført parkeringsavgift over store deler av Drøbak sentrum.

Publikum må forholde seg til de retningslinjer som er fastsatt for parkering. På steder som ikke er avmerket for parkering, men hvor dette vil være til hinder for fri ferdsel eller fremkommelighet for utrykningsbiler, vil det heller ikke være anledning til å parkere.

Frogn kommune har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i Frogn kommune, det vil si all stans og parkering. Dette gjelder innenfor veitrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften, parkeringsforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr samt forvaltningsloven.

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Ansvaret for kommunens oppgaver innen vei ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Ikke lenger gratis parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn

Ny parkeringsforskrift ble innført med ikrafttredelse 01.01.17. Forskriften fjerner plikten kommunene tidligere hadde til å tilby gratis parkering for elektriske og hydrogendrevne motorvogner.

Kommunestyret vedtok 03.04.17 at "Gratis parkering for helt elektriske og hydrogendrevne motorvogner oppheves på kommunale parkeringsplasser."

Bo-bilparkering

I tidsrommet 20.07. til og med 16.08.2020, kan bobiler parkere på Sagajordet som er skiltet som sommerparkering. Kommunen jobber for tiden med en mer permanent løsning og håper at dette kan være på plass til sesongen i 2021.

 

Kommunale parkeringsplasser i Drøbak

For kartoversikt over parkeringsplassene i Drøbak, klikk her...

Akvariet, Molo A - Havnegata 4

Betalingsperiode: alle dager.

Maks 1 times parkering mot avgift.

 

Bankløkka - Kirkegata 8

Betalingsperiode: alle dager kl. 08-18.

De to første timene er gratis. Maks fire timers parkering.

Biblioteket - Torget 6 

1 stk. HC-parkeringsplass.

Billitt - Osloveien 251

 

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Biologveien - Kirkegata 10

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Brevikveien 47

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Bølgen badeland (Frognhallen) - Belsjøveien 2

Betalingsperiode: alle dager kl. 07-22.

De to første timene er gratis. Maks fem timers parkering.

Båthavna, Molo B - Havnegata

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17/ lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

De to første timene er gratis. Maks ni timers parkering.

Dal skole - Nesoddveien 207

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Dalbanen - Brevikveien 29

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

 

Drøbak gjestehavn - Badehusgata 27

For avgift, se her.

Drøbak kino - Storgata 1-3 (Fiskekroken)

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17/lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

Maks fire timers parkering. 3 stk. HC-parkeringsplasser.

Drøbak kirke - Kirkegata 18

Avgiftsfri parkering, 2 stk. HC-parkeringsplasser. Maks 2 timer.

Dyrløkkeåsen skole - Hegreveien 12

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Dyrløkkeåsen skole, nordre - Johsvasvei 1

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Dyrløkkeåsen skole, syd - Johsvasvei 10 A

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer. 1 stk. HC-parkeringsplass.

Elleflaten - Arne Høilandsvei 1 

Avgiftsfri parkering, 1 stk. HC-parkeringsplass, maks 24 timer.

Elleskjærsveien 7

 

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer. 

Grande - Sorenskriver Ellefsensvei 25

 

Avgiftsfri parkering, maks 8 timer.

Havnegata 7

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17/ lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

Maks 1 times parkering.

Heer Barnehage - Heer Allé 16 

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Heer Skole - Skanseveien 26

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Høyåsbanen - Oberst Eriksensvei 39

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Lehmannsbrygga 1

 

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Lindtruppen - Buggebakken 4

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17/ lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

Maks ni timers parkering.

 

Måna innfarts-/pendlerparkering - Holtbråtveien 45 

Innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole har 60 plasser, hvorav åtte for ladbar motorvogn, fem for bevegelseshemmede.

Tilbudet er gratis, men man kan ikke stå mer enn 24 timer av gangen.

Parkeringsplassen er eiet Statens vegvesen.

 

Niels Carlsensgate 16

Avgiftsfri parkering, maks 4 timer.

Niels Carlsensgate 22-28

Avgiftsfri parkering. 2 stk. HC-parkeringsplasser.

Osloveien 1 (ved Peppes Pizza)

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17 / lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

Maks 1 times parkering mot avgift.

Parkeringsautomat står i Storgata 2.

Ringedammen 4

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Ringeplan 2

Avgiftsfri parkering, maks 8 timer. Gjelder fra kl. 08.00 - 24.00.

Rådhuset, hovedinngang -  Rådhusveien 6

 

Avgiftsbelagte parkeringsplasser, kl. 07.00 - 22.00.

2 timer gratis parkering, maks 5 timer.

Rådhuset parkering - Rådshusveien 8

Betalingsperiode: alle dager kl. 07.00-22.00

De to første timene er gratis, maks fem timers parkering.

Sagajordet Syd - Sorenskriver Ellefensvei 40

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Sagajordet Nord - Sagaveien 12

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Seriersten - øvre og nedre, Belsjøveien 1/Rådhusveien/Seiersten sentrum 3

Betalingsperiode: alle dager kl. 07.00-22.00

De to første timene er gratis. Maks fem timers parkering.

Sjøtorget - Havnegata 4

Betalingsperiode: mandag - søndag kl. 00.00-24.00

Ved betaling av kr. 125,-, kan man stå i 24 timer. 

Skiphelle friluftsområde - Skiphelleveien 17

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Slora - Glenneveien 281

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Smia - Dyrløkkebakken 1

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 07-23/ lørdag og søndag gratis.

De to første timene er gratis. Maks fire timers parkering.

Sogsti skole - Ekeveien 9 F

Avgiftsfri parkering.

Storgata 11, 15  og 18

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 08-17/ lørdag kl. 08-14/ søndag gratis.

Maks 1 times parkering mot avgift.

Parkeringsautomat står i Storgata 18.

Storgata 37

 

Avgiftsfri parkering, maks 1 time.

Torkildstranda - Badeveien 12

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Ullerud helsebygg, hovedinngang - Ullerudveien 28

Avgiftsfri parkering, maks 20 minutter.

Ullerud parkeringsgarasje - Ullerudveien 26

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 07.00-17.00/ lørdag og søndag gratis.

2 timers gratis parkering, maks 4 timer.

Ullerudveien 24, ute

Betalingsperiode: mandag - fredag kl. 07.00-17.00/ lørdag og søndag gratis.

De to første timene er gratis, maks 4 timers parkering.

Vannverksveien ved pumpehuset - Vannverksveien 16

Avgiftsfri parkering, maks 24 timer.

Vindfangerveien 4

Avgiftsfri parkering.

Wienerbrødskjæringa 1-3

Betalingsperiode: alle dager kl. 08-20.

De to første timene er gratis. Maks fire timers parkering.

 

Betalingsmåter

Du kan velge mellom følgende betalingsmåter:

Måna pendlerparkering

Måna - ved Frogn videregående skole

Adresse: Holtbråtveien 45

Innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole har 60 plasser, hvorav åtte for EL-bil med lademulighet, fem for bevegelseshemmede.

Tilbudet er gratis, men man kan ikke stå mer enn 24 timer av gangen.

Parkeringsplassen er eiet Statens vegvesen.

Turistbusser

Kommunen har to gratis parkeringsplasser for turistbusser ved Ruters snuplass på Seiersten.
Adresse: Ullerudveien/Museumsveien.

Årskort - fastboende og næringsdrivende

En del husstander innenfor dette området har ikke egen oppstillingsplass til bil og er avhengig av offentlige plasser. For å redusere kostnadene ved denne innføringen, er det mulig å kjøpe parkeringskort for fastboende, næringsdrivende og andre interesserte. Det er kun mulig å kjøpe ett parkeringskort per husstand, men flere bilnummer kan være registrert på ett og samme kort. Det blir ikke øremerket faste plasser. Kjøpere av tjenesten må finne plass der det til enhver tid er ledig. 

Årskort gjelder kun i vernesonen i sentrum.

Årskort kan kun benyttes på parkeringsplasser som er kommunale og hvor det kreves betaling (dvs. parkeringsautomat er satt opp). Årskort kan f.eks. ikke benyttes på Ringeplan, Sagajordet m.m. Står det f.eks. på en parkeringsautomat at den driftes av Aker P-drift, er denne plassen privat og man kan ikke parkere med årskort fra kommunen.

 

På Bankløkka i Drøbak er det fri parkering de første to timene av parkeringstiden. Det er ellers satt opp betalingsautomater med nærmere beskrivelse av varighet og pris for tjenesten. Dersom dette ikke overholdes vil det bli ilagt gebyr og tilleggsavgift.

 

PARKERINGSSATSER I DRØBAK 2017       2018          2019        2020       
Årskort fastboende *   6 010  3 654 3 764 4 877
Årskort næringsdrivende og andre *                             10 381  8 130 8 374 9 625
Døgnkort - -    280    288
Ukekort - - 1 900 1 957
Månedskort - - 3 000 3 090 
Timesparkering i Drøbak       33     34      34     34
Strøm til ladbar motorvogn 3,6kW**         0,10 

Strøm til ladbar motorvogn 7,2kW** 

       0     1,00   0,26   0,25  

*= Årskort kan kun benyttes på parkeringsplasser som er kommunale og hvor det kreves betaling (dvs. parkeringsautomat er satt opp). Årskort kan f.eks. ikke benyttes på Ringeplan, Sagajordet etc. Står det f.eks. på en parkeringsautomat at den driftes av Aker P-drift, er denne plassen privat og man kan ikke parkere med årskort fra kommunen.

Årskort gjelder kun i vernesonen i sentrum.

**= Beregnes per minutt. 

OBS! Prisene over er eksl. mva.

 

Ved problemer med parkeringsautomatene – kontakt parkeringsvakten på telefon  415 31 395. 

Personer med forflytningsproblemer som trenger parkering kan søke om parkeringstillatelse hos Søknadskontoret helse og omsorg. Søknad sendes til: Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak eller soknadskontoret@frogn.kommune.no.

Kommunen er forpliktet til å sørge for denne tjenesten. Samferdelsdepartementet har med virkning fra 01.01.2017 fastsatt ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen kan benyttes på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder også ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. Dersom det på de oppgitte parkeringssteder ikke er avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering, boligsone-parkering eller p-plass reservert for målgruppen, gir p-tillatelse ikke praktisk parkeringslette, og p-tillatelse skal ikke utstedes.

Problemer med å bære hører ikke til de ting som i seg selv vil gi parkeringstillatelse. Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på. Parkeringskortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt. Den som søker må angi særlige behov på de steder vedkommende parkerer. Sporadiske behov som f.eks. tannlege, og generelle behov for parkering ved innkjøp o.l. gir normalt ikke grunnlag for tildeling av p-tillatelse. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

Det er i selve søknaden at du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse.Legeattest og passfoto av brukeren skal vedlegges søknaden.

For mer informasjon, kontakt søknadskontoret for helse og omsorg på tlf. 64 90 60 00 eller soknadskontoret@frogn.kommune.no. Søknadskontoret for helse og omsorg holder til i Grenåveien 1 i Drøbak.

En parkeringsbot er enten et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Parkeringsgebyr

Et parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Parkeringsgebyret er hjemlet i forskrift om offentlig parkeringsgebyr. I forskriften bestemmes også størrelsen på gebyret som fra 01.01.2017 er på kr. 900,-

Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon ilegges på parkeringsområder med kontroll. De ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Kontrollsanksjon er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i parkeringsforskriften. I forskriften bestemmes også størrelsen på sanksjonen som fra 01.01.2017 er:

Kontrollsanksjon høy sats: kr. 900,-
Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).

Kontrollsanksjon normal sats: kr. 600,-
Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Kontrollsanksjon lav sats: kr. 300,-
Dersom du bryter vilkårene om dokumentasjonsplikt på steder med gratis parkering, for eksempel om du glemmer å trekke billett.

Er du uenig i ileggelse av parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Har du fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon og er uenig i ileggelsen, må du sende inn skriftlig klage til kommunen innen tre uker etter ileggelsen.

Bruk gjerne vårt elektroniske klageskjema. Klage på parkeringsbot 
Eller send e-post til postmottak@frogn.kommune.no,
eller brev til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Viktig! Dersom det gjelder et parkeringsgebyr, må gebyret betales innen forfall. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Kommunens behandling av klagen

Parkeringsgebyr

Kommunen behandler klagen så snart som mulig. Dersom du får medhold i klagen vil parkeringsgebyret ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Tingretten.

Ønsker du å påklage kommunens avgjørelse, må du sende skriftlig klage til kommunen innen tre uker. Kommunen oversender deretter klagen din til Tingretten. Klagen sendes til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Husk! Parkeringsgebyret må betales innen forfall, selv om det påklages.

Kontrollsanksjon

Kommunen behandler klagen så snart som mulig og senest innen åtte uker. Dersom du får medhold i klagen vil kontrollsanksjonen ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Parkeringsklagenemda.

Frist for å klage kommunens avgjørelse er ett år, men dersom du ikke har fremsatt klagen din til Parkeringsklagenemda innen tre uker etter kommunens avgjørelse, må du likevel betale sanksjonen. Gir Parkeringsklagenemda deg medhold, vil sanksjonen ettergis.

Har ditt kjøretøy, henger eller båt blitt fjernet?

Kommunen har avtale med Redningsverket AS, så er ditt kjøretøy, henger eller båt blitt tauet inn, ring tlf.: 69 26 67 71, døgnbemannet.

Redningsverket har lokasjoner i Ski og Råde. 

Nettside Redningsverket

 

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om vilkårsparkering