Graveinstruks og gravemelding

Innhold

Graveinstruks og gravemelding

Kommunestyret vedtok 10.09.2012 ny graveinstruks for Frogn kommune.

Formålet med den nye graveinstruksen er å bidra til en mer effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene i kommunen, samt en god istandsetting av veien slik at den ikke blir påført unødige skader.

Den nye graveinstruksen finner du her:  Graveinstruks

 

Før du skal utføre gravearbeid må du melde fra om dette.

Frogn kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om samordnet gravemeldingstjeneste i kommunen.

Det er Geomatikk AS som tar imot alle gravesøknader på vegne av Frogn kommune. De går igjennom og sjekker om gravesøknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Søknaden videresendes deretter til Frogn kommune, som gir den formelle godkjenningen.

Både privatpersoner og bedrifter skal melde fra om hvor de skal grave:

  • Skal gravingen skje på egen tomt eller grunn, ring 09146 eller ved å sende en e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.
  • Skal gravingen skje på offentlig vei eller grunn, skal det søkes om gravetillatelse via Geomatikk AS sin kundeportal www.gravemelding.no. Dette gjelder hovedsakelig for entreprenører / firmaer.
  • Graving må ikke starte før forespørselen / søknaden er godkjent.

For spørsmål kan entreprenørene sende e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no, eller ringe Geomatikk på tlf 09146.

Åpningstider er mandag - fredag: 07.30 - 15.30

 

Gebyret er hjemlet i Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås, punkt 1.3.5 og 1.3.6. Gebyret er indeksregulert.

GEBYRSATS GRAVEARBEID (eksklusive mva.) 2018         2019        2020        2021  
Saksbehandlingsgebyr per tillatelse gitt etter søknad        2 882 2 969 3 058 3 110
Tilsynsgebyr, per tilsyn - 4 000 4 120 4 190
Behandling av arbeidsvarslingsplan - 2 969 3 058 3 110

 

Innvilgede gravesøknader i Frogn finnes her.