Gravearbeid i Frogn

Innhold

Godkjente gravesøknader i Frogn kommune

 

Kart over alle invilgede gravesøknader i Frogn.

Graving i Frogn

 

All graving på kommunal eiendom er søknadspliktig. Les mer her om gravemelding og graveisntruks.

Ansvaret for  gravemelding og graveisntruks ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.