Gravearbeid i Frogn

Innhold

Jørnsebakken 2020

Parkering forbudt i Jørnsebakken f.o.m. 1.10.2020.

Jørnsebakken er nå stengt for arbeider fra Storgata og opp til Miramar. Likevel blir gravearbeidene i Jørnsebakken mindre omfattende enn planlagt i 2020, og vi blir ferdige før det som tidligere er kunngjort.

Frogn kommune ønsker å utvikle kommunen i fellesskap med sine innbyggere.  Vi tar derfor en fot i bakken, og er glad for at vi har kunnskapsrike og engasjerte folk å jobbe sammen med i det videre arbeidet.

Årsaken til at vi vurderer ny prosjektering av jobben er:

  • Naboer ønsker å dele informasjon om gamle ledningsnett/løsninger som kommunen kanskje ikke har kunnskap om i dag
  • Enkelte ønsker å utbedre private stikkledninger og påkoblinger til kommunens ledninger i gata
  • Naboer ønsker at luftkabler graves ned når det først skal gjøres omfattende arbeider i veien
  • Kommunen bør vurdere trafikksikkerhet, fortau og enveiskjøring i området på nytt
  • Det kan bli nødvendig å bygge egen kabelgrøft fordi mye ønskes lagt i bakken, dette er omfattende veiarbeid, strømleverandør må involveres, kabelnett/fiber må også undersøkes nærmere
  • På grunn av pålegg om separering av overvann og spillvann må arbeidene uansett gjøres.
  • Vi vil invitere berørte naboer/interesserte i området til et kveldsmøte i løpet av april 2020.  Her ønsker vi å lytte til synspunkter og få innspill før arbeidene eventuelt omprosjekteres.
  • Dersom prosjektet skal utvides må vi planlegge for økte investeringskostnader i arbeidet med neste års handlingsprogram.  Investeringsbehovet behandles av kommunestyret.

 

Godkjente gravesøknader i Frogn kommune

Kart over alle invilgede gravesøknader i Frogn.

Graving i Frogn

All graving på kommunal eiendom er søknadspliktig. Les mer her om gravemelding og graveisntruks.

Ansvaret for  gravemelding og graveisntruks ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.