Fylkesvei

Er det en fylkesvei?

Er det problemer med fylkesvei (snøbrøyting, strøing, buss-skur etc.),  kontakt en av disse alternativene:

  • Viken fylkeskommune, tlf. 32 30 00 00
  • Veitrafikksentralen 175, tlf.: 23 17 45 45
  • E-post: post@viken.no

Er du usikker på om veien er en fylkesvei eller kommunal vei? Sjekk på kommunekartet, klikk på Frognlogoen øverst til venstre og kryss av for "Veikategori". Fylkesveier er oransje, kommunale veier er gule og private veier er lysegule. 

Kommunekartet