Drift og vedlikehold på vei- og gatelys på private veier

Innhold

Strøm, drift og vedlikehold av vei- og gatelys på private veier

I Handlingsprogram for 2017-2020, punkt 9 under budsjettrammen til Miljø, idrett og kommunalteknikk, er det vedtatt effektivisering av budsjettet ved opprydding av ansvarsforhold for private veilys. Dette betyr at kommunen fortsatt dekker strømutgifter for vei- og gatelys på private veier, men den enkelte velforening/veilag eller private eier vil bli fakturert for  drift og vedlikehold av veilysene.

I den forbindelse må kommunen ha en kontaktperson og en fakturaadresse for alle private veier.

Kommunen har til nå ikke fakturert for drift og vedlikehold, men fra 01.01.17 vil eiere bli fakturert.

Frist for innsending av opplysninger er 15.02.17. Der kommunen etter nevnte frist mangler kontaktperson og fakturaadresse vil drift og vedlikehold i denne veien opphøre.

Informasjon om kontaktperson kan sendes elektronisk til postmottak@frogn.kommune.no eller per brev til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Merk e-post eller brev med saksnummer 16/02436 eller «kontaktperson veilys».

Sjekk kommunekartet for å få oversikt over private veier i Frogn kommune.

Kommunekart

Merk at kartet ikke nødvendigvis er helt korrekt, vi jobber med oppdatering. Dersom du er usikker på om veien er privat eller kommunal kan du ta kontakt med MIK via servicetorget så skal vi undersøke.

NB!

Dette gjelder ikke private veier med kommunalt lys, kun private veier med privat lys.

For innmelding av feil på veilys gjøres via lenke til Infratek eller via kommunens servicetorg på tlf. 64 90 60 00.

Infratek 

Andre relaterte sider:

Kommunal veidrift

Parkering i Drøbak

Teknisk og eiendom