Vei, park, idrett og havner

Innhold

Vei, park, idrett og havner

Ansvaret for kommunens oppgaver innen vei, park, idrett og havn ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Skogbrannfare!

Oversikt over kommunale gebyrer for kommunalteknikk

 

Snarvei til vann, avløp og renovasjon her.