Vanningsforbud med kommunalt vann

Innhold

Hagevanning sommer 2017 - ikke bruk spreder eller slange

For eiendommer tilknyttet kommunal vannledning er det et generelt vanningsforbud i Drøbak, dette gjelder bruk av vannspreder og hageslange til vanning av hage i sommerhalvåret.

Høyt samtidig forbruk av vann kan forårsake trykktap i vann-nettet vårt, noe som gjør institusjoner som skole og sykehjem sårbare, så vel som boliger. Dette gjelder særlig ved hendelser som brann og andre situasjoner som krever mye vann. Vi jobber med å øke overføringskapasiteten fra vannverket og å forbedre vannforsyningsanlegget, men ber dere om å respektere vanningsforbudet.

 • Pass på at utendørskraner ikke står og lekker
 • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
 • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
 • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
 • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
 • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann
 • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

(Fra Norsk Vann)

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.
Vannsparing er også økonomisk fordelaktig for innbyggerne, da lavere kostnader til produksjon av vann- og avløpstjenestene gir lavere gebyrer for alle. Ved å ha et bevisst forhold til vannforbruket, kan man også redusere egne utgifter til både strøm og vann i husholdningen (redusert vanngebyr gjelder dersom man har installert vannmåler og blir fakturert i forhold til hva man reelt bruker.)

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte lavere strømforbruk - i husholdningene:

 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Reparer dryppende vannkraner
 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Installer vannsparende toaletter
 • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
 • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk

(Fra Norsk Vann)