VA-norm for Frogn kommune

Innhold

Frogn kommunes VA-norm

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm for Frogn (pdf) eller nettside