Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Innhold

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

 

Forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer ute til høring! Frist for innspill 18.10.18

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Ansvaret for kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Søknad om sanitærabonement

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm for Frogn eller va-norm.no

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

Informasjon om kommunalt vann

Informasjon om kommunalt avløp

GEBYRSATSER FOR AVLØP 

2015        2016          2017         2018
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3      23,35      24,96       24,7     25,64      
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     153,75     750     790    886,25
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)  2 488,75   1 248,75     1 235 1 282,5
Klasse 2 (60-140 m2)  4 977,5  4 992,5  4 937,5  5 127,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  7 466,25 7 488,75  7 406,25  7 691,25

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 667,5     836,25     827,5    733,75
Klasse 2 (60-140 m2)  3 335  3 345  3 226,25  3 435
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 002,5  4 693,75  5 017,5 5 153,75
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67        67       67     67
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      321      321     321    321
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835  35 405 29 835 35 405
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

       67

     67

    67

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR VANN   2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3      10,59        9,2     10,55          12,94           
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)   126,25    693,75    698,75    813,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)   1 185     460    527,5    647,5
Klasse 2 (60-140 m2)  2 370  1 840  2 110  2 587,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 555  3 176,25  3 640  4 463,75
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 592,5     460     527,5    647,5

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     793,75     308,75     353,75    433,75
Klasse 2 (60-140 m2)  1 587,5     1 232,5  1 413,75       1 733,75
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 381,25  1 848,75  2 120  2 600
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78           

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.