Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Innhold

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Søknad om sanitærabonement

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

Informasjon om kommunalt vann

Informasjon om kommunalt avløp

GEBYRSATSER FOR AVLØP (eksklusive mva.)

2015        2016          2017         2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     18,68    19,97      19,76    20,51
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     123     600     632    709
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 991     999     988  1 026
Klasse 2 (60-140 m2)  3 982  3 994  3 950  4 102
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 973  5 991  5 925  6 153

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 334     669     662    587
Klasse 2 (60-140 m2)  2 668  2 676  2 581  2 748
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  4 002  3 755  4 014  4 123
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67        67       67     67
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      321      321     321    321
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835  35 405 29 835 35 405
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

       67

     67

    67

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR VANN  (eksklusive mva.) 2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     8,47   7,36       8,44   10,35
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     101    555    559    651
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     948     368    422    518
Klasse 2 (60-140 m2)  1 896  1 472  1 688  2 070
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 844  2 541  2 912  3 571
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 474     368     422    518

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     635     247     283    347
Klasse 2 (60-140 m2)  1 270     986  1 131  1 387
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 905  1 479  1 696  2 080
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.