Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

Innhold

Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver.

Informasjon om privat drikkevann

For analyse av privat drikkevann: vannshop.eurofins.no

Informasjon om drikkevannskvalitet

Frogn kommune har avtale med Eurofins, og vi sender hver tirsdag vannprøver til analyse. Dersom du er fastboende eller er hytteeier i Frogn kommune med privat brønn, kan du hente vannprøveflaske og følgeskjema på Servicetorget på rådhuset. Det er veldig viktig at du følger prosedyrene for hvordan vannprøven tas og at vannprøven er på minimum 0,5 liter. Prøveflasken leveres på Servicetorget før kl. 12.00 tirsdag og blir dermed sendt sammen med kommunens egne prøveflasker til analyse. Eurofins fakturerer deg direkte og dersom du har spørsmål til din vannprøve, så må du kontakte Eurofins. Frogn kommune mottar ikke informasjon om din vannprøve. Du står fritt til å velge et annet firma til å teste vannet ditt, da bør du ta kontakt med dette firmaet for å få tilsendt deres prøveflasker og skjemaer.

Private vannlag og vel  

Flasker til vannprøver må private vannlag og vel selv anskaffe. Imidlertid kan prøveflasken leveres på Servicetorget før kl. 12.00 på tirsdager.

Hvorfor?  

Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager.

Når?

Vannkvaliteten kan variere mye over tid, og det er ofte lurt å ta vannprøver ved snøsmelting eller kraftig regnvær

Hvor?

Ta vannprøven fra springen på kjøkkenet eller badet. Bruk et akkreditert laboratorium til å gjøre analysen, se under.

Hvordan?

For å kunne stole på analyseresultatene, er det viktig å følge laboratoriets instruks for prøvetaking. Husk at vannprøver er ferskvare og må l leveres til laboratoriet samme dag som den er tatt!      

Hva nå?

Hvis du har fått dårlige resultater på vannprøven din, bør du be om informasjon fra laboratoriet om hvordan du skal forholde deg. Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk kan også gi noe veiledning.

 

Mer informasjon finner du her:

Mattilsynet - vann

Folkehelseinstituttet - Drikkevann

Vannforsyningens ABC

Drikkevannsforskriften