Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

Innhold

Ønsker du å teste drikkevannet ditt?

Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver.

Informasjon om privat drikkevann

Informasjon om drikkevannskvalitet

Fastboende og hytteiere  i Frogn kommune som ønsker å sjekke kvaliteten på drikkevannet sitt, kan hente vannprøveflasker og følgeskjema på servicetorget på Rådhuset. Vannprøven må være på minimum 0,5 liter og må leveres på servicetorget før 12.00 på tirsdager. Prøven bør være så fersk som mulig. Kommunen har avtale med Eurofins, men du står fritt til å velge andre akkrediterte laboratorier. Prisen vil variere etter hva du ønsker å få undersøkt.

Hvorfor?  

Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager.

Når?

Vannkvaliteten kan variere mye over tid, og det er ofte lurt å ta vannprøver ved snøsmelting eller kraftig regnvær

Hvor?

Ta vannprøven fra springen på kjøkkenet eller badet. Bruk et akkreditert laboratorium til å gjøre analysen, se under.

Hvordan?

For å kunne stole på analyseresultatene, er det viktig å følge laboratoriets instruks for prøvetaking. Husk at vannprøver er ferskvare og må l leveres til laboratoriet samme dag som den er tatt!      

Hva nå?

Hvis du har fått dårlige resultater på vannprøven din, bør du be om informasjon fra laboratoriet om hvordan du skal forholde deg. Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk kan også gi noe veiledning.

 

Mer informasjon finner du her:

Mattilsynet - vann

Folkehelseinstituttet - Drikkevann

Vannforsyningens ABC

Drikkevannsforskriften