Vannmåler

Innhold

Vannmåleravlesning - desember

Det er igjen tid for vannmåleravlesing, og de første kortene er allerede på vei til postkassene i Frogn.

Husk: Følg anvisningene på kortet du fikk tilsendt! Da får du lest av vannmåleren korrekt.

Klikk her for å registrere avlesingen

 

Vannmåler bekostes kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Abonnenten skal holde vannmåleren i orden og lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Dersom måleren blir borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.

Installasjon skal foretas av rørlegger og betales av abonnenten. Flytting eller fjerning av vannmåleren skal foretas av kommunen.

Abonnenten plikter å underrette enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF) om alle tiltak vedrørende vannmåler.     

Ved tilknytning til kommunalt vann skal det søkes om sanitærabonnement.

Skjema for søknad om sanitærabonnemnet finnes her: Søknadsskjema

 Mer informasjon om kommunalt vann finner du her.

GEBYRSATSER FOR VANN  - inklusiv mva. 2018 2019  2020                        2021     
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     12,94   14,59   14,59      16,34
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    813,75 1 000 1 000  1 120
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år         
Manuell håndtering av vannmåler ** - -  2 500  2 800
Klasse 1 (opp til 60 m2)    647,50    685    685     767,50
Klasse 2 (60-140 m2) 2 587,50 2 917,50 2 917,50  3 267,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 463,75 5 032,50 5 032,50  5 636,25
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                647,50    685     685     817,50

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år 

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    433,75   490    490

    548,75

Klasse 2 (60-140 m2) 1 733,75                1 953,75                        1 953,75                2 188,75      
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 2 600 2 931,25 2 931,25  3 282,50
Tilknytningsgebyrer        
Tilknytningsgebyr - vanlig sats 85 050 62 500 62 500 50 000
Tilknytningsavgift - lav sats* 45 693,75 37 500 37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som  i tråd med selvkostprinsippet må dekkes inn ved gebyr.

Gebyrsatser for avløp finner du her.

 

Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.