Vannmåler

Innhold

Vannmåleravlesning - desember

Det er igjen tid for vannmåleravlesing, og de første kortene er allerede på vei til postkassene i Frogn.

Husk: Følg anvisningene på kortet du fikk tilsendt! Da får du lest av vannmåleren korrekt.

Klikk her for å registrere avlesingen

 

Vannmåler bekostes kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Abonnenten skal holde vannmåleren i orden og lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Dersom måleren blir borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.

Installasjon skal foretas av rørlegger og betales av abonnenten. Flytting eller fjerning av vannmåleren skal foretas av kommunen.

Abonnenten plikter å underrette enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF) om alle tiltak vedrørende vannmåler.     

Ved tilknytning til kommunalt vann skal det søkes om sanitærabonnement.

Skjema for søknad om sanitærabonnemnet finnes her: Søknadsskjema

 Mer informasjon om kommunalt vann finner du her.

GEBYRSATSER FOR VANN   2016              2017     2018 2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3        9,20     10,55          12,94            14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    693,75    698,75    813,75 1 000 
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     460    527,5    647,5 685
Klasse 2 (60-140 m2)  1 840  2 110  2 587,5 2 917,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 3 176,25            3 640   4463,75                 5 032,5
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 460     527,5    647,5 685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     308,75     353,75    433,75 490
Klasse 2 (60-140 m2)   1 232,5   1 413,75              1 733,75                        1953,75                         
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 848,75

2 120                     

 2 600 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040   68 040 68 040 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78       78 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263    263 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 43 740 36 555 36 555 30 000
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

      78           

      78

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Gebyrsatser for avløp finner du her.

 

Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.