Vannmåler

Innhold

Vannmåleravlesning

Det er igjen tid for vannmåleravlesing, og de første kortene er allerede på vei til postkassene i Frogn.

Husk: Følg anvisningene på kortet du fikk tilsendt! Da får du lest av vannmåleren korrekt.

Klikk her for å registrere avlesingen

 

Vannmåler bekostes kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Abonnenten skal holde vannmåleren i orden og lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Dersom måleren blir borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.

Installasjon skal foretas av rørlegger og betales av abonnenten. Flytting eller fjerning av vannmåleren skal foretas av kommunen.

Abonnenten plikter å underrette enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF) om alle tiltak vedrørende vannmåler.     

Ved tilknytning til kommunalt vann skal det søkes om sanitærabonnement.

Skjema for søknad om sanitærabonnemnet finnes her: Søknadsskjema

 Mer informasjon om kommunalt vann finner du her.

GEBYRSATSER FOR VANN  (eksklusive mva.) 2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     8,47   7,36       8,44   10,35
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     101    555    559    651
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     948     368    422    518
Klasse 2 (60-140 m2)  1 896  1 472  1 688  2 070
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 844  2 541  2 912  3 571
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 474     368     422    518

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     635     247     283    347
Klasse 2 (60-140 m2)  1 270     986  1 131  1 387
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 905  1 479  1 696  2 080
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Gebyrsatser for avløp finner du her.