Kommunalt vann

Innhold

Vannledningsnettet

Alle private brønner som forsyner to eller flere boliger skal registreres hos Mattilsynet! Les mer her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

Om vannledningsnettet i Frogn kommune

Frogn kommune har ansvar for ca. 81 km med vannledninger i bakken rundt om i byen vår. Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.  Vi forvalter, utvikler og drifter dette som ledningseier. 

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Drikkevannskvalitet

Vakttelefon

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (8:00 – 15:00): Eivind Smestad, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 391
Etter klokka 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

 

Kilde

Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden. Glitrevann leverer godt og sikkert drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, samt Frogn og deler av Sande.


Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. I tillegg finnes to reservevannkilder Setervann i Røyken og Bremsa på Konnerud.


Vanninntaket ligger på dypt vann (minimum 20-30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensninger siden eventuell forurensingen hovedsakelig vil være i de øverste meterne. Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann.


Vannbehandlingen ved Glitrevannverket består av siling og desinfeksjon med klor og UV-bestråling før det går ut på ledningsnettet.

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen.

 

Hvor hardt er vannets mitt, kalkinnhold?


Ved kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmålet om det er behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking. Glitre har en hardhet på 0,8 dH (tysk hardhetsgrad) og ligger inn under betegnelsen Svært bløtt (ved en hardhet på under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. En hardhet på 4 – 8 dH er bløtt).   

GEBYRSATSER FOR VANN   2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3      10,59        9,2     10,55          12,94           
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)   126,25    693,75    698,75    813,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)   1 185     460    527,5    647,5
Klasse 2 (60-140 m2)  2 370  1 840  2 110  2 587,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 555  3 176,25  3 640  4 463,75
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 592,5     460     527,5    647,5

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     793,75     308,75     353,75    433,75
Klasse 2 (60-140 m2)  1 587,5     1 232,5  1 413,75       1 733,75
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 381,25  1 848,75  2 120  2 600
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78           

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR AVLØP 

2015        2016          2017         2018
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3      23,35      24,96       24,7     25,64      
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     153,75     750     790    886,25
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)  2 488,75   1 248,75     1 235 1 282,5
Klasse 2 (60-140 m2)  4 977,5  4 992,5  4 937,5  5 127,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  7 466,25 7 488,75  7 406,25  7 691,25

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 667,5     836,25     827,5    733,75
Klasse 2 (60-140 m2)  3 335  3 345  3 226,25  3 435
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 002,5  4 693,75  5 017,5 5 153,75
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67        67       67     67
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      321      321     321    321
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835  35 405 29 835 35 405
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

       67

     67

    67

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Informasjon om vannmålere her.

 

Informasjon om vannlekkasjer her.

 

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm