Kommunalt vann

Innhold

Vannledningsnettet

Frogn kommune har ansvar for ca. 81 km med vannledninger i bakken rundt om i byen vår. Vi forvalter, utvikler og drifter dette som ledningseier. 

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Drikkevannskvalitet

Vakttelefon

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (8:00 – 15:00): Eivind Smestad, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 391
Etter klokka 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

 

Kilde

Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden. Glitrevann leverer godt og sikkert drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, samt Frogn og deler av Sande.


Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. I tillegg finnes to reservevannkilder Setervann i Røyken og Bremsa på Konnerud.


Vanninntaket ligger på dypt vann (minimum 20-30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensninger siden eventuell forurensingen hovedsakelig vil være i de øverste meterne. Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann.


Vannbehandlingen ved Glitrevannverket består av siling og desinfeksjon med klor og UV-bestråling før det går ut på ledningsnettet.

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen.

 

Hvor hardt er vannets mitt, kalkinnhold?


Ved kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmålet om det er behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking. Glitre har en hardhet på 0,8 dH (tysk hardhetsgrad) og ligger inn under betegnelsen Svært bløtt (ved en hardhet på under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. En hardhet på 4 – 8 dH er bløtt).   

GEBYRSATSER FOR VANN  (eksklusive mva.) 2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     8,47   7,36       8,44   10,35
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     101    555    559    651
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     948     368    422    518
Klasse 2 (60-140 m2)  1 896  1 472  1 688  2 070
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 844  2 541  2 912  3 571
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 474     368     422    518

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     635     247     283    347
Klasse 2 (60-140 m2)  1 270     986  1 131  1 387
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 905  1 479  1 696  2 080
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR AVLØP (eksklusive mva.)

2015        2016          2017         2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     18,68    19,97      19,76    20,51
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     123     600     632    709
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 991     999     988  1 026
Klasse 2 (60-140 m2)  3 982  3 994  3 950  4 102
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 973  5 991  5 925  6 153

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 334     669     662    587
Klasse 2 (60-140 m2)  2 668  2 676  2 581  2 748
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  4 002  3 755  4 014  4 123
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67        67       67     67
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      321      321     321    321
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835  35 405 29 835 35 405
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

       67

     67

    67

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Informasjon om vannmålere her.

 

Informasjon om vannlekkasjer her.

 

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm