Kommunalt vann

Innhold

Vannledningsnettet

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Alle private brønner som forsyner to eller flere boliger skal registreres hos Mattilsynet! Les mer her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

Om vannledningsnettet i Frogn kommune

Frogn kommune har ansvar for ca. 81 km med vannledninger i bakken rundt om i byen vår. Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.  Vi forvalter, utvikler og drifter dette som ledningseier. 

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Drikkevannskvalitet

Vakttelefon

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Lars Buhler, tlf: 64 90 60 00, mobil: 907 85 822 
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

 

Kilde

Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden. Glitrevann leverer godt og sikkert drikkevann til eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, samt Frogn og deler av Sande.


Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. I tillegg finnes to reservevannkilder Setervann i Røyken og Bremsa på Konnerud.


Vanninntaket ligger på dypt vann (minimum 20-30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensninger siden eventuell forurensingen hovedsakelig vil være i de øverste meterne. Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann.


Vannbehandlingen ved Glitrevannverket består av siling og desinfeksjon med klor og UV-bestråling før det går ut på ledningsnettet.

Figuren viser drikkevannets reise fra vannkildene til forbrukeren, og forklarer hva som skjer med vannet på reisen.

 

Hvor hardt er vannets mitt, kalkinnhold?


Ved kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmålet om det er behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking. Glitre har en hardhet på 0,8 dH (tysk hardhetsgrad) og ligger inn under betegnelsen Svært bløtt (ved en hardhet på under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. En hardhet på 4 – 8 dH er bløtt).   

GEBYRSATSER FOR VANN
Inklusiv merverdiavgift
2021          2022           2023      
Eiendom med vannmåler      
Kroner per m3      16,34      18,30   25,29
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)  1 120,00 1 287,50 1 778,75

 

Eiendom uten vannmåler

     
Helårsbolig etter klasse, kroner per år       
Manuell håndtering av vannmåler **  2 800,00 2 884,00 3 031,25
Klasse 1 (opp til 60 m2)     767,50    858,75 1 186,25
Klasse 2 (60-140 m2)  3 267,50 3 658,75 5 056,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 636,25 6 312,50 8 723,75 


Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år 

     
Klasse 1 (opp til 60 m2)

    548,75

    613,75

   848,75

Klasse 2 (60-140 m2)  2 188,75       2 451,25 3 387,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 282,50 3 676,25 5 136,25
Fritidsbolig med vann til yttervegg      817,50  1 130,00

Tilknytningsgebyrer
     
Tilknytningsgebyr - vanlig sats 50 000 50 000  50 000
Tilknytningsavgift - lav sats* 37 500 37 500  37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som  i tråd med selvkostprinsippet må dekkes inn ved gebyr.

GEBYRSATSER FOR AVLØP
Inklusiv merverdiavgift

2021                 2022                    2023     
Eiendom med vannmåler       
Kroner per m3       25,06       20,63   20,63
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)    916,25  1 357,50 1 357,50
Eiendom uten vannmåler      
Helårsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdiavgift
     
Klasse 1 (opp til 60 m2)

 1 252,50

 1 106,25 1 106,25
Klasse 2 (60-140 m2)  5 012,50  4 425,00 4 425,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  7 518,75  6 638,75 6 638,75

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdigavgift

     
Klasse 1 (opp til 60 m2)     838,75     741,25    741,25
Klasse 2 (60-140 m2)  3 357,50  2 965,00 2 965,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 037,50  4 447,50 4 447,50
Tilknytningavgifter
Inklusiv merverdiavgift
     
Tilknytningsavgift - vanlig sats 50 000  50 000 50 000
Tilknytningsavgift - lav stas * 37 500  37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

Informasjon om vannmålere her.

 

Informasjon om vannlekkasjer her.

 

Kommunestryret vedtok den 07.12.2015 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.2015.

VA-norm