Kommunalt avløp

Innhold

Avløpsnettet

Nyheter:

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

 

Om avløpsnettet i Frogn kommune

Ansvaret for kommunalt avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. 

Det kommunale avløpsnettet er begrenset til Drøbak og tettbebyggelsen rundt Drøbak, og betjener vesentlig fast bebyggelse. Alt avløpsvann innen rensedistriktet føres til det mekanisk-kjemiske renseanlegget på Skiphelle. Avløpssystemet omfatter omkring ca 54 km spillvannsledninger, ca 33 km overvannsledninger og ca 13 km fellesledninger.  

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Lars Buhler, tlf: 64 90 60 00, mobil: 907 85 822 
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do. Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene på kommunale og private ledninger tetter seg til.

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp i vann, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

Fett fra matlaging som helles i vasken eller do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Kommunestryret vedtok den 07.12.2015 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.2015.

VA-norm

Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2060

 

GEBYRSATSER FOR AVLØP
Inklusiv merverdiavgift

2021                 2022                    2023     
Eiendom med vannmåler       
Kroner per m3       25,06       20,63   20,63
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)    916,25  1 357,50 1 357,50
Eiendom uten vannmåler      
Helårsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdiavgift
     
Klasse 1 (opp til 60 m2)

 1 252,50

 1 106,25 1 106,25
Klasse 2 (60-140 m2)  5 012,50  4 425,00 4 425,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  7 518,75  6 638,75 6 638,75

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år
Inklusiv merverdigavgift

     
Klasse 1 (opp til 60 m2)     838,75     741,25    741,25
Klasse 2 (60-140 m2)  3 357,50  2 965,00 2 965,00
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 037,50  4 447,50 4 447,50
Tilknytningavgifter
Inklusiv merverdiavgift
     
Tilknytningsavgift - vanlig sats 50 000  50 000 50 000
Tilknytningsavgift - lav stas * 37 500  37 500 37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

GEBYRSATSER FOR VANN
Inklusiv merverdiavgift
2021          2022           2023      
Eiendom med vannmåler      
Kroner per m3      16,34      18,30   25,29
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)  1 120,00 1 287,50 1 778,75

 

Eiendom uten vannmåler

     
Helårsbolig etter klasse, kroner per år       
Manuell håndtering av vannmåler **  2 800,00 2 884,00 3 031,25
Klasse 1 (opp til 60 m2)     767,50    858,75 1 186,25
Klasse 2 (60-140 m2)  3 267,50 3 658,75 5 056,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 636,25 6 312,50 8 723,75 


Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år 

     
Klasse 1 (opp til 60 m2)

    548,75

    613,75

   848,75

Klasse 2 (60-140 m2)  2 188,75       2 451,25 3 387,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 282,50 3 676,25 5 136,25
Fritidsbolig med vann til yttervegg      817,50  1 130,00

Tilknytningsgebyrer
     
Tilknytningsgebyr - vanlig sats 50 000 50 000  50 000
Tilknytningsavgift - lav sats* 37 500 37 500  37 500

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som  i tråd med selvkostprinsippet må dekkes inn ved gebyr.

Oversvømmelse i kjelleren?