Kommunalt avløp

Innhold

Avløpsnettet

Nyheter:

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

 

Om avløpsnettet i Frogn kommune

Ansvaret for kommunalt avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. 

Det kommunale avløpsnettet er begrenset til Drøbak og tettbebyggelsen rundt Drøbak, og betjener vesentlig fast bebyggelse. Alt avløpsvann innen rensedistriktet føres til det mekanisk-kjemiske renseanlegget på Skiphelle. Avløpssystemet omfatter omkring ca 54 km spillvannsledninger, ca 33 km overvannsledninger og ca 13 km fellesledninger.  

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (8:00 – 15:00): Eivind Smestad, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 391
Etter klokka 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do. Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene på kommunale og private ledninger tetter seg til.

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp i vann, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

Fett fra matlaging som helles i vasken eller do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm

Hovedplan avløp og vannmiljø 2012-2020

Hovedplan

 

GEBYRSATSER FOR AVLØP 

2016          2017         2018  2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3 24,96 24,70 25,64     24,45          
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018) 750 790 886,25 893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 248,75  1 235         1282,50                1 222,50
Klasse 2 (60-140 m2) 4 992,50  4 937,50 5 127,50 4 890
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 488,75  7 406,25 7 691,25 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2) 836,25 827,50  733,75 818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 345 3 226,25          3 435 3276,25        
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 4 693,75 5 017,50 5 153,75 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67       67     67 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal      321     321    321 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 35 405                          29835                        35 405                      30 000                
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

     67

    67

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR VANN   2016              2017     2018 2019
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3        9,20     10,55          12,94            14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    693,75    698,75    813,75 1 000 
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     460    527,5    647,5 685
Klasse 2 (60-140 m2)  1 840  2 110  2 587,5 2 917,5
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 3 176,25            3 640   4463,75                 5 032,5
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 460     527,5    647,5 685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     308,75     353,75    433,75 490
Klasse 2 (60-140 m2)   1 232,5   1 413,75              1 733,75                        1953,75                         
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 848,75

2 120                     

 2 600 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040   68 040 68 040 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78       78 -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal      263      263    263 -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 43 740 36 555 36 555 30 000
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

       78

      78           

      78

-

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Oversvømmelse i kjelleren?