Kommunalt avløp

Innhold

Avløpsnettet

Det kommunale avløpsnettet er begrenset til Drøbak og tettbebyggelsen rundt Drøbak, og betjener vesentlig fast bebyggelse. Alt avløpsvann innen rensedistriktet føres til det mekanisk-kjemiske renseanlegget på Skiphelle. Avløpssystemet omfatter omkring ca 54 km spillvannsledninger, ca 33 km overvannsledninger og ca 13 km fellesledninger.  

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (8:00 – 15:00): Eivind Smestad, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 391
Etter klokka 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do. Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene på kommunale og private ledninger tetter seg til.

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp i vann, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

Fett fra matlaging som helles i vasken eller do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Kommunestryret vedtok den 07.12.15 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.15.

VA-norm

Hovedplan avløp og vannmiljø 2012-2020

Hovedplan

 

GEBYRSATSER FOR AVLØP (eksklusive mva.)

2015        2016          2017         2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     18,68    19,97      19,76    20,51
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     123     600     632    709
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 991     999     988  1 026
Klasse 2 (60-140 m2)  3 982  3 994  3 950  4 102
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  5 973  5 991  5 925  6 153

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)  1 334     669     662    587
Klasse 2 (60-140 m2)  2 668  2 676  2 581  2 748
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  4 002  3 755  4 014  4 123
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2        67        67       67     67
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      321      321     321    321
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835  35 405 29 835 35 405
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

       67

       67

     67

    67

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

GEBYRSATSER FOR VANN  (eksklusive mva.) 2015              2016              2017     2018
Eiendom med vannmåler        
Kroner per m3     8,47   7,36       8,44   10,35
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)     101    555    559    651
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år        
Klasse 1 (opp til 60 m2)     948     368    422    518
Klasse 2 (60-140 m2)  1 896  1 472  1 688  2 070
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  2 844  2 541  2 912  3 571
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                 474     368     422    518

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)     635     247     283    347
Klasse 2 (60-140 m2)  1 270     986  1 131  1 387
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  1 905  1 479  1 696  2 080
Tilknytningsgebyrer        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040   68 040 68 040
Tillegg minstegebyr > 140 m2        78        78        78       78
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr.                    
Per m2 bruksareal      263      263      263    263
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 43 740 36 555 36 555
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2

       78

       78

      78

      78

         

* Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der enheter endres.

Oversvømmelse i kjelleren?