Kommunalt avløp

Innhold

Avløpsnettet

Nyheter:

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

 

Om avløpsnettet i Frogn kommune

Ansvaret for kommunalt avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. 

Det kommunale avløpsnettet er begrenset til Drøbak og tettbebyggelsen rundt Drøbak, og betjener vesentlig fast bebyggelse. Alt avløpsvann innen rensedistriktet føres til det mekanisk-kjemiske renseanlegget på Skiphelle. Avløpssystemet omfatter omkring ca 54 km spillvannsledninger, ca 33 km overvannsledninger og ca 13 km fellesledninger.  

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Knut Magne Måleng, tlf: 64 90 64 02, mobil: 415 31 325
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do. Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene på kommunale og private ledninger tetter seg til.

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp i vann, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

Fett fra matlaging som helles i vasken eller do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Kommunestryret vedtok den 07.12.2015 VA-norm for Frogn kommune, den har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.2015.

VA-norm

Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2060

 

GEBYRSATSER FOR AVLØP

2017                             2018                         2019                2020                    
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     24,70     25,64       24,45      24,45
Fast avgift, kroner per år (Fordeles på fire terminer fra 2018)    790   886,25  893,75  893,75
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2) 1 235         1 282,50                 1 222,50       1 222,50             
Klasse 2 (60-140 m2) 4 937,50 5 127,50 4 890 4 890 
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 7 406,25 7 691,25 7 335 7 335

Fritidsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)   827,50   733,75    818,75    818,75
Klasse 2 (60-140 m2) 3 226,25    3 435 3 276,25                 3 276,25
Klasse 3 (141 m2 og oppover) 5 017,50 5 153,75 4 915 4 915
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 50 000 50 000 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2       67       67 - -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                          
Per m2 bruksareal     321     321 - -
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 29 835                        35 405                      30 000                30 000  
Tillegg minstegebyr lav sats >90 m2*, tillegg per m2  

      67

      67

-

-

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse fpr aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

GEBYRSATSER FOR VANN   2017     2018 2019  2020                       
Eiendom med vannmåler (inklusiv mva.)        
Kroner per m3     10,55           12,94   14,59   14,59
Fast avgift, kroner per år (fordeles på fire terminer fra 2018)    698,75    813,75 1 000 1 000
Eiendom uten vannmåler        
Helårsbolig etter klasse, kroner per år (inklusiv mva.)        
Klasse 1 (opp til 60 m2)    527,50    647,50    685    685
Klasse 2 (60-140 m2)  2 110 2 587,50 2 917,50 2 917,50
Klasse 3 (141 m2 og oppover)  3 640 4 463,75 5 032,50 5 032,50
Fritidsbolig med vann til yttervegg, kroner per år                527,50    647,50    685     685

Fritidsbolig med innlagt vann, kroner per år (inklusiv mva.)

       
Klasse 1 (opp til 60 m2)    353,75    433,75   490    490
Klasse 2 (60-140 m2) 1 413,75          1 733,75                1 953,75                        1 953,75              
Klasse 3 (141 m2 og oppover)

2 120                  

2 600 2 931,25 2 931,25
Tilknytningsgebyrer (eksklusiv mva.)        
Minste gebyr, < 140 m2 68 040 68 040 50 000 50 000
Tillegg minstegebyr > 140 m2      78      78 -  -
Tilknytningsgebyr per boenhet uten eget gnr. bnr. (eksklusiv mva.)                   
Per m2 bruksareal     263   263 -  
Tilknytningsavgift, lav sats < 90 m2* 36 555 36 555 30 000 30 000 
Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m2*, tillegg per m2

     78         

    78

-

 -
 Manuell håndtering av selvkost vannmåler**        2 000

* = Forutsetter forutgående konkret skriftlig avtale om lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av kommunen. Bare eiendommer som omfattes av en slik avtale før det gis igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur, kan få slik lav sats.

** = Etter utskifting til fjernavleste vannmålere, vil behandling av vannmålere og avlesning etter tidligere metode medføre merarbeid for kommunen, som må dekkes inn ved gebyr.

Oversvømmelse i kjelleren?