Hva gjør man ved en oversvømmelse i kjelleren?

Innhold

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

(Informasjonen på denne siden er hentet fra brosjyren "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser" utviklet av Norsk Vann, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Huseiernes Landsforbund og Norsk Boligbyggerlags Landsforbund i 2012)

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt.


Kommunene legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser.

 •  All elektrisk strøm i de oversvømmede lokalene og rommene kobles ut. Pass imidlertid på at ikke eventuelle drenerings- eller lensepumper stanser.
 •  Flytt om mulig gjenstander og inventar som kan ta skade av vann og fuktighet opp på trygg grunn.
 •  Skaff hjelp med drenerings- eller lensepumper. Brannvesenet kan ofte bistå.
 •  Vær nøye med hygienen etter kontakt med avløpsvann som har trengt inn.
 •  Ring forsikringsselskapet.
 •  Skaff hjelp med skadebegrensning og uttørkning av rommene (forsikringsselskapene bistår med slik kontakt/dekkes som del av skaden).
 •  Meld oversvømningen til kommunen/VA-etaten.

 

Akutte situasjoner (utenom kontortid – ring vakttelefon):

 • Rørlegger, VVS-firma eller slamtømmefirma
 • Forsikringsselskap
 • Brannvesenet
 • Kommunen/VA-etaten (bare i kontortiden)

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Lars Buhler, tlf: 64 90 60 00, mobil: 907 85 822 
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Skademeldinger til forsikringsselskap:

 • Se forsikringsbeviset, internett eller gule sider i telefonkatalogen.

 

Problemer på din private stikkledning:

 • Rørlegger, VVS-firma eller slamtømmefirma.
 • Se internett eller gule sider i telefonkatalogen.

 

Lensepumping:

 • Brannvesenet eller teknisk etat i kommunen.
 • Rørlegger, VVS-firmaer og slamtømmefirma har gjerne utstyr som kan suge opp avløpsvann.

 

Kommunen/VA-etaten svarer på spørsmål om:

 • Tiltak for å beskytte mot kjelleroversvømmelser
 • Tegninger av installasjonene
 • Type avløpssystem boligen er tilknyttet

 

Tette gatesluk på dagtid:

 • Kommunal vei - kommunen
 • Fylkesvei/riksvei - Statens vegvesen
 • Er du usikker på hva slags vei det er; sjekk kommunens internettside.

 

Ansvaret for kommunens oppgaver innen kommunalt vann og avløp ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning. Informasjon om hva slags avløpssystem som boligen er tilknyttet og generelle råd og veiledning om avløp ligger ofte tilgjengelig på kommunens internettside.