Drikkevannskvalitet

Innhold

Vannhygiene

Ansvaret for kommunens oppgaver med kommunalt vann ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Alle private brønner som forsyner to eller flere boliger skal registreres hos Mattilsynet! Les mer her!

Dersom det kommunalte vannet er usikkert vil enhet for teknisk drift og forvaltning sende ut varsel om at vannet skal kokes. Les her om hvordan drikkevannet må kokes (boiling recommendation).

Abonnenter kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Dette gjelder for de fleste vannverk hvor vannkilden er overflatevann. Her er informasjon fra Glitre-vannverket om misfarget vann, som leverer vann til Frogn kommune.

Hvor kommer fargen fra?

Over tid dannes det et innvendig belegg i vannrørene av olje fra planterester i vannkilden. Dette skjer spesielt i flom og nedbørsperioder. Ved driftsforstyrrelser kan det tidvis oppleves misfargin av vannet. Dette kommer av at en hinne eller belegg, som naturlig fester seg på vannledninger og i kummer "stresses", løsner og blir med vannstrømmen. Belegget består av hummus, vannsand og mineraler (blandt andre jern og mangan) og liknende, hvorav humus sees som brungulaktige flak/klumper, jernet gir brune små prikker og manganet gir sorte prikker.

Dersom vannet er nesten hvitt og fullt av små bobler er vannet overmettet med luft. Dette skjer ved at vannet har vært utsatt for spesielt høyt trykk, eller at det har tatt opp luft ved lavere temperaturer. Dette er ikke et tegn på at noe er galt med vannforsyningen og det utgjør liten eller ingen fare.

Dersom vannet smaker klor kan det komme av at Frogn kommune tidvis bruker klor til desinfeksjon av drikkevannet (lite, men tilstrekkelig til å ta hånd om eventuelle bakterier og virus som måtte finnes i vannet). Mengdene med klor som brukes er ikke helseskadelige. Litt klorsmak av og til viser at vannkvaliteten er under kontroll. dersom det oppstår kraftig og vedvarende klorsmak på vannet kan man ringe kommunen for å høre hva årsaket til endringen er.

Er vannet helseskadelig?

Selv om vannet er farget er det allikevel bakteriologisk trygt. Det er selvsagt ikke spesielt “brukervennlig” i det tidsrommet det skjer. Dersom du er bekymret kan du koke vann som skal brukes til matlaging. Koking dreper alle mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter). Vannet bør da koke ett minutt.

Når kan dette skje?
 • Innvendig belegg i hovedledninger kan løsne og finne vegen inn i en stikkledning uten en påviselig årsak.
 • Stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom grunnet  ferie.
 • Brå økning i vannhastigheten i stikkledning eller hovedledning som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann.
 • Ved driftsforstyrrelser, stort trykkfall/-økning og på grunn av arbeider på hovedledningsnett.
Hva skal gjøres når dette skjer?

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen så anbefales du å gjøre følgende:

 • Åpne kaldtvannskraner og la det stå og renne til din  inntaksledning blir spylt ren. Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår.
 • Dersom det, etter en, eller to slike spylinger, fortsatt er misfarget vann så bør vannverkseier eller kommunen kontaktes.

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

  • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
  • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
  • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.
  • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
  • Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Privat drikkevann

Her kan du lese om kommnal vannforsyning.

Har du akutte problemer med kommunalt vann eller avløp?
På dagtid (kl. 08:00 – 15:00): Lars Buhler, tlf: 64 90 60 00, mobil: 907 85 822 
Etter kl. 15:00: 982 45 579 (Vakttelefon for vann og avløp)

Mattilsynet - vann

Folkehelseinstituttet - Drikkevann

Vannforsyningens ABC

Drikkevannsforskriften