Vann, avløp og renovasjon

Innhold

Vann, avløp og renovasjon

Ansvaret for kommunens oppgaver innen vann, avløp og renovasjon ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Fagplan:

Lokale regelverk/forskrifter:

Sentrale lover og forskrifter:

 

 Snarvei til vei, park, idrett og havner her.