Vann, avløp og renovasjon

Innhold

Vann, avløp og renovasjon

 Ansvaret for kommunens oppgaver innen vann, avløp og renovasjon ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

 

Lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer er revidert og trer i kraft fra 1. januar 2018. Revidert forskrift!

Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg ute til høring! Les mer her!

Alle private brønner som forsyner to eller flere boliger skal registreres hos Mattilsynet! Les mer her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Vårstigen 27 og Elleveien 18! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Elleveien 16! Les avtalen her!

Kunngjøring om inngått utbygginsavtale i Gulliksbakken 11-13! Les avtalen her!

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.
  • Hva kan besvares:
  • Gebyrgrunnlag for kommunalt vann og avløp 
  • Utlevering av vannmåler til rørleggere/rørleggerhenvendelser 
  • Søknad om tilknytning til kommunalt nett 
  • Vann- og avløpsarkivet 
  • Frakobling av vann og avløp 
  • Hvor vann- og avløpsledninger går


Velkommen innom! PS: Byggesak har drop-in tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 14.00

   

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Fagplan:

Lokale regelverk/forskrifter:

Sentrale lover og forskrifter:

 

 Snarvei til vei, park, idrett og havner her.