Fremmede arter

Innhold

Hvordan registrere fremmede arter i kommunen direkte i app 

Frogn kommune ønsker å sette mer fokus på fremmede arter. For å få dette til må vi kartlegge hva som finnes av fremmede arter i kommunen. Vi inviterer derfor Frogn kommunes innbyggere til å hjelpe oss å registrere dette.

Vi introduserer «registering av fremmede arter» direkte i app. Kommunen har i dag som sikkert mange kjenner til appen: Meld en feil. Med denne appen kan du melde inn feil direkte til kommunen.  I denne appen har vi nå ordnet det slik at du også kan registrere fremmede arter. Du må godkjenne din plassering, velge kategori, element og emne. Deretter tar du ett bilde med telefon som lastes inn. I tillegg kan du legge inn en beskrivelse om du ønsker det. Du kan kun registrere en fremmed art og ikke arts spesifisere i appen. Dette vil forvaltningen se nærmere på i videre kartlegging. Om du ønsker kan du selvsagt kommentere hvilke art det måtte være og gi litt tilleggsinformasjon om lokaliteten og gjerne omfanget på utbredelsen. Dersom du ønsker å bidra mer kan du gjerne legge inn riktig art direkte i artsdatabanken www.artsobservasjoner.no

Svartelista er ett begrep som mange kjenner. Dette er uønskede arter i norsk natur. Likevel brukes ikke dette begrepet på samme måte som tidligere. Nå snakker vi om fremmede arter og Fremmedartslista 2018 https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hvor kan vi kaste fremmede arter / hagerømlinger?  

Frogn kommune tilbyr nå egen lokal mottaksstasjon for fremmede arter ved kvistmottaket. Dette er et ekstra tilbud til kommunens innbyggere i kampen mot å bli kvitt fremmede arter. Dette er en lukket kontainer som står på kvistmottaket ved Skanseveien / Gropa. 

Alternativt kan fremmede arter leveres på gjenvinningsstasjonen på BølstadKongeveien 100, 1407 Vinterbro. www.folloren.no

Et generelle råd er å fjerne blomsterstandene før de sette frø.

NB!
Fremmede arter / Hagerømlinger skal normalt ikke dumpes på lokale kvistmottak. Dette er unntak nå som Frogn kommune leverer ekstra service på dette området. Fremmede arter må behandles som spesialavfall.

 Blomster, blomsterstander med frø, røtter og plantedeler må pakkes i tette poser/ søppelsekker eller pakk plantene inn i presenning slik at plantene ikke sprer seg på vei til avfallsanlegget. Håndtering av løs masser innebærer også ett ansvar for å ikke spre fremmede arter. Prøv å bruk lokal løs masse og unngå løs masse som har vært i kontakt med fremmede arter.

Linker til kommunens sider