Felling av trær

Innhold

Felling av trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknadene vil bli vurdert ut fra naboloven.

Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling eller beskjæring av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Umiddelbare risikotrær på kommunal grunn? Gå direkte til Meld en feil

Vi gjør oppmerksom på at det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunens eiendom uten skriftlig tillatelse.

Søknadsskjema Trefelling Søknadsskjema Beskjæring

Søknad sendes postmottak@frogn.kommune.no

Merk e-post "Felling/Beskjæring av trær på kommunal grunn - Gnr xx Bnr xxx".

Hent gårds- og bruksnummer for området trærne står på fra Follokart.no

Søknadsprosess

1. Innkomne søknader om trefelling registreres og behandles fortløpende. Ved stor pågang må det påberegnes noe svar tid. 

2. Kommunen avtaler tid for befaring og ber søker merke trærne med synlige knyttede bånd i forkant av befaring. Det er forbudt å blinke, male eller på annen måte skade trær ved markering. 

3. Søker får skriftlig melding om utfallet av søknaden.

Vi tillater ikke felling av trær i perioden 15. april til 15. august, dette av hensyn til dyr og fugler i hekkeperioden.

Viktig tilleggsinformasjon 

Veiledning ved henvendelser om tiltak på hule eiker

Naturmangfoldloven - aktsomhetsplikten

Brosjyre - hule eiker
 

Ansvaret for forvaltning av kommunens grøntområder ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.