Felling av trær

Innhold

Felling av trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra naboloven.

Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Vi gjør oppmerksom på at det er ulovlig å felle trær uten tillatelse på kommunens eiendom.

Søknad sendes til postmottak@frogn.kommune.no, merk e-posten "Felling av trær på kommunal grunn"

Søknadsskjema

Innkomne søknader om trefelling registreres og behandles fortløpende. Kommunen kommer på befaring og søker får skriftlig melding om utfallet av søknaden.

Vi tillater ikke felling av trær i perioden 15. april til 15. august, dette av hensyn til dyr og fugler i hekkeperioden.

Felling av trær

Veiledning ved henvendelser om tiltak på hule eiker

Naturmangfoldloven - aktsomhetsplikten

Brosjyre - hule eiker
 

Ansvaret for forvaltning av kommunens grøntområder ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.