Ønsker du torgplass på Drøbak torg?

Innhold

Torgplass på Drøbak torg

Tildeling av torgplass på fast eller tilfeldig basis, med eventuell adgang til strømuttak. Torghandelen foregår innenfor fastsatte salgstider og i henhold til de regler som er fastsatt for bruken av Drøbak torg.

Skriftlig tillatelse eller kvittering for betalt torgplass må vises på anmodning. Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk har den daglige oppfølgingen og tilretteleggingen av torgplassene. Dersom en fast plass ikke er tatt i bruk innen klokka 8.30, kan plassen tildeles andre. Det må tas estetiske hensyn ved tildeling av plasser. Bruk av biler og tilhengere er ikke tillatt, unntatt ved til- og frakjøring av materiell. Torghandlerne skal rydde og rengjøre torgplassen etter bruk. Ved salg av matvarer må torghandler på forhånd ha innhentet godkjenning fra Mattilsynet.

Pris: Oppgis på forespørsel eller se vedtatt handlingsprogram. 

For fast torgplass (sesongplass eller helårsplass) må skriftlig søknad sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Fristen er 1. april. Søknadsskjema kan lastes ned fra våre nettsider eller fås ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

Søknad om torgplass

For dagplass kreves ikke skriftlig søknad, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 eller les regler for dagplass nedenfor.

For å leie dagplass må torghandler møte opp på torget kl. 8.30. En representant fra Frogn kommune vil være tilstede og tildele plasser og hjelpe torghandlerne til rette.

Er ikke representanten der, skal torghandler ringe 415 31 395 for registrering og fakturering.  Kvittering tas med ved neste besøk på torget og må framvises ved etterspørsel.

OBS! Etter kl. 10.00 skal ingen torghandlere stille seg opp.

Tilfeldig torghandel (dagplasser) starter kl. 08.30 og avsluttes senest kl. 17.00 på hverdager. Torghandel kan ikke foregå på 1. og 17. mai, uten spesiell tillatelse.

Torghandel på søndager er tillatt fra St. Hans til 1. september fra kl. 12.00 til 16.00.

Torghandlere kan sette opp salgsboder fra kl. 11.00 og være ferdig pakket og ryddet kl. 17.00 på søndager.

 

UTLEIE TORGPLASS 2016               2017         
Pris per dag    300    309
Strøm per dag     76     78
Sesongplass (15. mai - 1. oktober) 3 591 3 698
Strøm per sesong (15. mai - 1. oktober)                           711    732
Helårsplass 4 344 4 474
Strøm helårsplass 1 410 1 452
Teltleie per døgn    355    365
Julemarked - uten telt, per dag    300    309
Julemarked med leie kommunalt telt    410    422
  • Torghandler anmodes om å vise hensyn overfor andre torghandlere og respektere at en torgplass utgjør ca. 3 x 2 meter. Når telt benyttes skal dette ikke måle mer enn 3 x 3 meter.
  • Ved salgstidens utløp skal alle varer, salgsutstyr, bord, kasser, mv straks ryddes bort og salgsplassen skal være ferdig rengjort senest kl. 18.00.
  • Søppel og avfall må ikke legges i søppelkassene på torget, da disse er ment for besøkende på torget.
  • Bruk av bil og tilhenger er ikke tillatt på torget, unntatt ved til- og frakjøring av varer og utstyr.
  • Banankasser o.l. skal tildekkes.
  • Det er ikke tillatt å selge skumspray/Crazy String (flytende serpentiner) og enkelte typer leker på Drøbak torg.
  • Alt som skal selges på Drøbak torg skal være rent og helt.
  • Frogn kommunes representant har fullmakt til å bortvise leietakere som bevisst bryter torgreglementet.

Søknadsfrist for fast plass er 1. april hvert år. 

Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk behandler søknaden med hjemmel i delegert myndighet. Søknader om dagplass behandles fortløpende (skriftlige og muntlige). Alle innkomne søknader om fast torgplass behandles i begynnelsen av mai hvert år. Alle søknader besvares skriftlig.

Servicetorget, tlf. 64 90 60 00. Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no