Ønsker du plass på Drøbak torg?

Her finner du informasjon om plass på torget i forbindelse med torghandel samt uteservering/foodtrucks.

Innhold

Torghandel på Drøbak torg

Retningslinjer og utleiereglement

Tildeling av torgplass på fast eller daglig basis, med eventuell adgang til strømuttak. Torghandelen foregår innenfor fastsatte salgstider og i henhold til de regler som er fastsatt for bruken av Drøbak torg.

Dersom en fast plass ikke er tatt i bruk innen kl. 08:30 (sommersesong), kl. 10.00 (vintersesong), kan plassen tildeles andre. Det må tas estetiske hensyn ved tildeling av plasser. Bruk av biler og tilhengere er ikke tillatt, unntatt ved til- og fra kjøring av materiell. Torghandlerne skal rydde og rengjøre torgplassen etter bruk. Ved salg av matvarer må torghandler på forhånd ha innhentet godkjenning fra Mattilsynet.

En torgplass utgjør 3 X 2 meter. Når telt skal benyttes, skal dette ikke måle mer enn 3 X 3 meter. Torghandler må selv stå for bord/stol, da kommunen ikke har utleie av verken dette eller telt.

Den som skal drive handel/salg plikter å skaffe seg nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og tilfredsstille krav som stilles fra disse. Lov om bokføring ligger til grunn for de som bedriver salg av varer og tjenester og skattemyndighetene kan i enkelttilfeller pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Lov om bokføring (bokføringsloven) - Lovdata

Utleiereglement for kommunale områder og lokaler

For fast torgplass for torghandlere (sesong- eller helårsplass) må skriftlig søknad sendes enten per post eller e-post:

 • Søknadsfrist for fast torgplass: innen 1. mars hvert år. 
 • Søknad sendes: Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak. Merk forsendelsen med "torghandel"
 • E-post: postmottak@frogn.kommune.no. Merk forsendelsen med "torghandel"
 • Kommer det søknader etter fristens utløp, vil det bli foretatt loddtrekning om fast torgplass hvis det er ledige plasser igjen.
 • Alle innkomne søknader om fast torgplass for torghandlere behandles i løpet av mars hvert år.

Søknad om fast torgplass - e-skjema

Søknad om fast torgplass

 Alle søknader må være kommunen i hende innen søknadsfristen.

For dagplass kreves ikke skriftlig søknad, og vi henviser her til regler for dagplass som du finner nedenfor.

 • Sommersesongen varer fra 1. april til 1. oktober.
 • Vintersesongen varer fra 1. november til 1. april.
 • Helårsplass gjelder fra 1. april til  1. april året etter.
Dagleie av torgplass

For å leie dagplass må torghandler møte opp på Torget kl. 08.30 i sommersesongen og kl. 10.00 i vintersesongen. En representant fra Frogn kommune vil være tilstede og tildele plasser og hjelpe torghandlere til rette. Dersom representanten ikke er der, skal torghandler ringe 415 31 395, eller vakttelefon 415 31 399 for registrering.

Den som skal drive handel/salg plikter å skaffe seg nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og tilfredsstille krav som stilles fra disse. Lov om bokføring ligger til grunn for de som bedriver salg av varer og tjenester og skattemyndighetene kan i enkelttilfeller pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Lov om bokføring (bokføringsloven) - Lovdata

Betaling av leie - dagplass

Ved oppmøte kl. 08.30 (sommersesong)/ kl. 10.00 (vintersesong), skal leieavgift for torgplassen betales på stedet med beløpet som er satt i gjeldende års Handlingsprogram. Ingen kan drive torghandel uten å ha betalt forskuddsvis leieavgift for torgplass.

Betaling skjer via Vipps (100234), eller ved betalingsautomat ved Narvesen på torget i Drøbak. Kontantbetaling er ikke tillatt. Kvittering må kunne fremvises ved kontroll.

Salgstider sommer-/vintersesong

Sommersesong for torghandel gjelder fra 01.04. til og med 30.09.
Torghandel er tillatt kl. 08.30 - 17.00 på hverdager og helger og må være ferdig pakket og ryddet kl. 18.00.

Tildeling av dagplasser på hverdager og lørdager skjer i tidsrommet kl. 08.30 - 10.00. Tildeling av dagplasser på søndager skjer i tidsrommet kl. 10.00 - 11.00. Ingen torghandlere skal stille seg opp etter dette tidspunktet.

Vintersesong for torghandel gjelder fra 01.10. - 01.04.

Torghandel er tillatt kl. 10.00 - 17.00 på hverdager og helger og må være ferdig pakket og ryddet til kl. 18.00.

På søndager skjer tildeling av torplasser i tidsrommet kl. 10.00 - 11.00. Ingen torghandlere kan stille seg opp etter dette tidspunktet.

Torghandel er ikke tillatt 1. og 17. mai, samt 1. søndag i advent hvis ikke spesiell tillatelse er gitt.

Valg og torgplasser

Ved valg må torghandlere påregne omrokkering på torget, det vil si at man kan risikere å ikke få sin faste plass. Torghandlere vil bli informert om dette i forkant.

Ordensregler for torghandel
 • For salg av matvarer er det plikt å melde fra til Mattilsynet på forhånd.
 • Bruk av pappesker for utstilling av varer skal unngås.
 • Ved salgstidens utløp skal alle varer, salgsutstyr, bord, kasser etc. straks ryddes bort og salgsplassen skal være rengjort senest 1 time etter bruk.
 • Søppel og avfall må ikke legges i søppelkassene på torget, da disse er ment for besøkende på torget.
 • Banankasser o.l. skal tildekkes.
 • Bruk av bil og henger er ikke tillatt på torget, unntatt ved til- og frakjøring av varer og utstyr. Alle biler skal være ute av torget kl. 10.00 og innen kl. 18.00 ved nedrigg.
 • Torghandel må vike dersom Frogn kommune skal ta i bruk torget til spesielle arrangementer. Torghandlere skal få varsel om dette senest 1 uke i forkant.
 • Forbudte salgsprodukter: Det er ikke tillatt å selge skumspray/Crazy String (flytende serpentiner) og enkelte typer leker på Drøbak torg.
 • Alt som skal selges på Drøbak torg skal være rent og helt.
 • Lokale idrettslag og andre lokale humanitære/ideelle foreninger kan også selge ordinære varer, og har fritak fra betaling av avgift såfremt inntekten i sin helhet går til laget/foreningen.
 • Frogn kommunes representant har fullmakt til å bortvise leietakere som bevisst bryter torgreglementet.   

 

 

UTLEIE TORGPLASS 
Eksklusiv merverdiavgift
2021                 2022        2023
Pris per dag

    334

      344

  357

Strøm per dag       82         95   120
Sesongplass (01.04. til og med 30.09.) *  4 100                 4 223 4 379

Strøm per sesong (01.04. til og med 30.09.) *                    

    810       931 1 175
Helårsplass *

 5 125

  5 278

5 473

Strøm helårsplass  1 620   1 863 2 352
       
UTLEIE UTESERVERING OG FOODTRUCK
Eksklusiv merverdiavgift
2021 2022 2023      
Uteserveringsplass, to like store arealer  (01.04. til og med 30.09.) *   25 625 26 393 27 370
Strøm uteserveringsplass  (01.04. til og med 30.09.) *      994   1 143  1 440
Serveringsplass Havnebakken 1, utenfor Det gamle Bageri   12 000 12 444
Foodtruck, sesongplass (01.04. til og med 30.09.)   4 110   4 233  4 379
Strøm foodtruck, sesongplass     810      930  1 172
Foodtruck, helårsplass  4 982   5 125  5 315
Strøm foodtruck, helårsplass  1 609   1 850  2 331

* = Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).

NB!

 • Vipps er foretrukket betalingsmiddel - 100234, eller man kan betale ved betalingsautomat ved Narvesen på torget. Kontant betaling for dagplass på torget er ikke tillatt.

Torget i Drøbak skalvære et levende rekreasjonssted, med muligheter for mange forskjellige aktiviteter. Retningslinjene skal være et løpende styringsverktøy for hvordan torget skal detaljutformes og benyttes. 

Søknadsfrist er innen 1.12. for påfølgende år.

 • Alle innkomne søknader behandles i løpet av desember/januar.
 • Skriftlig informasjon til de som får plass vil være innen 15.01.
 • Hele serveringsområdet kan tildeles én aktør, dersom det ikke er flere kvalifiserte søkere.
 • Område for foodtruck er på ca.10 kvm.
Krav til opplysninger i søknad
 • Navn på serveringssted
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-postadresse
 • Behov for strøm (ja/nei)
 • Hvordan håndtere søppel (kort beskrivelse)
 • Beskriv hvordan bidra til at torget blir en sosial møteplass
 • Gjelder kun for foodtruck: Mål, vekt og bilde av foodtruck

 

Søknad sendes: E-post: postmottak@frogn.kommune.no, eller: Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak. Merk forsendelsen med "uteservering torget".

Kriteier for valg av aktører til utservering på torget
 • Utvelgelse av leietakere skal foregå etter søknadsprosess. Det skal tas hensyn til erfaringer fra tidligere års drift og utvelgelse skal baseres på gode kriterier som ivaretar intensjonene ved servering på torget.
 • Overholdelse av alkohol-loven
 • Tilbud om matservering

 

 • Åpningstider vedrørende eventuell alkoholservering vil følge av vedtaket om skjenkebevilling.
 • Åpningstider vedørende servering vil følge av vedtaket om serveringsbevilling.
 • Uteservering kan ikke foregå 1. og 17. mai samt 1. søndag i advent.
Salgstider foodtruck
 • Foodtruck tillates alle dager fra og med 01.04 til og med 30.09.
 • Tillatte åpningstider:  Søndag:  kl. 10.00 – 21.00**
 • Mandag – torsdag: kl. 08.30 – 21.00 **
 • Fredag – lørdag: kl. 08.30 - 01.30 **
 • Footruck kan ikke foregå 1. og 17. mai samt 1. søndag i advent.

 **Dette er en utvidelse/dispensasjon av Frogn Kommunes utleiereglement for kommunale områder og lokale for torget.

Leieperiode uteservering og foodtruck
 • Leieperiode uteservering: 2 år av gangen med mulighet for forlengelse til 4 år. Gjelder fra og med 1. april til og med 30. september.
 • Leieperiode foodtruck: sesong (fra 01.04. til og med 30.09.) eller 1 år (fra 01.01. - 31.12.)
 • Foodtruck gis anledning til å holde åpent i perioden med julegater.
 • Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).
 • Prisene indeksreguleres hvert år i henhold til "Handlingsprogrammet" og "gebyrregulativet". 
 • NB! Det tas forbehold om endringer som følge av politisk vedtak vedrørende torget for de kommende årene, samt plassering av serveringsområdene. 

 

Servicetorget, tlf. 64 90 60 00. Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no

Dersom du ønsker å leie hele torget i Drøbak, les mer her.