Ønsker du plass på Drøbak torg?

Innhold

Torgplass på Drøbak torg

Tildeling av torgplass på fast eller tilfeldig basis, med eventuell adgang til strømuttak. Torghandelen foregår innenfor fastsatte salgstider og i henhold til de regler som er fastsatt for bruken av Drøbak torg.

Vilkår

Skriftlig tillatelse eller kvittering for betalt torgplass må vises på anmodning. Enhet for Teknisk drift og forvaltning har den daglige oppfølgingen og tilretteleggingen av torgplassene. Dersom en fast plass ikke er tatt i bruk innen kl. 08:30, kan plassen tildeles andre. Det må tas estetiske hensyn ved tildeling av plasser. Bruk av biler og tilhengere er ikke tillatt, unntatt ved til- og frakjøring av materiell. Torghandlerne skal rydde og rengjøre torgplassen etter bruk. Ved salg av matvarer må torghandler på forhånd ha innhentet godkjenning fra Mattilsynet.

Pris: Oppgis på forespørsel eller se vedtatt handlingsprogram som du finner på kommunens nettsider, under Økonomi og Handlingsprogrammet. 

Uleiereglement for kommunale områder og lokaler 2019

For fast torgplass (sesongplass eller helårsplass) må skriftlig søknad sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Søknadsskjema kan lastes ned fra våre nettsider eller fås ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

Søknadsfrist for fast plass er innen 1. april hvert år. 

Søknad om fast torgplass - e-skjema

Søknad om fast torgplass

For dagplass kreves ikke skriftlig søknad, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 eller les regler for dagplass nedenfor.

For å leie dagplass må torghandler møte opp på torget kl. 08.30 samme dag man ønsker plass. En representant fra Frogn kommune vil være tilstede og tildele plasser og hjelpe torghandlerne til rette.

Er ikke representanten der, skal torghandler ringe 415 31 395 for registrering og fakturering.  Kvittering tas med ved neste besøk på torget og må framvises ved etterspørsel.

OBS! Etter kl. 10.00 skal ingen torghandlere stille seg opp.

Tilfeldig torghandel (dagplasser) starter kl. 08.30 og avsluttes senest kl. 17.00 på hverdager. Torghandel kan ikke foregå på 1. og 17. mai, uten spesiell tillatelse.

Torghandel på søndager er tillatt fra St. Hans til 1. september fra kl. 12.00 til 16.00.

Torghandlere kan sette opp salgsboder fra kl. 11.00 og være ferdig pakket og ryddet kl. 17.00 på søndager.

 

UTLEIE TORGPLASS  2017        2018          2019       2020        
Pris per dag    309   316    320  
Strøm per dag     78     80      80  
Sesongplass (15. mai - 1. oktober) 3 698 3 787 3 900  
Strøm per sesong (15. mai - 1. oktober)                           732    750    770  
Helårsplass 4 474 4 581 4 720  
Strøm helårsplass 1 452 1 487 1 530  
Teltleie per døgn    365    374    380  
Julemarked - uten telt, per dag    309    316    320  
Julemarked med leie kommunalt telt    422    432    440  
* Uteservingsplass, største areal       25 000
* Uteserveringsplass, mindre areal       20 000
Strøm uteserveringsplass            970
* Foodtruck, sesongplass (15. mai - 1. oktober)         4 010
Strøm foodtruck, sesongplass           790
* Foodtruck, helårsplass        4 860
Strøm foodtruck, helårsplass        1 570

Avgiften beregnes per 10 m2.

* = Det tas forbehold om endringer som følge av politisk vedtak vedrørende Torget for de kommende årene, samt plassering av serveringsområdene.

 • Torghandler anmodes om å vise hensyn overfor andre torghandlere og respektere at en torgplass utgjør ca. 3 x 2 meter. Når telt benyttes skal dette ikke måle mer enn 3 x 3 meter.
 • Ved salgstidens utløp skal alle varer, salgsutstyr, bord, kasser, mv straks ryddes bort og salgsplassen skal være ferdig rengjort senest kl. 18:00.
 • Søppel og avfall må ikke legges i søppelkassene på torget, da disse er ment for besøkende på torget.
 • Banankasser o.l. skal tildekkes.
 • Det er ikke tillatt å selge skumspray/Crazy String (flytende serpentiner) og enkelte typer leker på Drøbak torg.
 • Alt som skal selges på Drøbak torg skal være rent og helt.
 • Frogn kommunes representant har fullmakt til å bortvise leietakere som bevisst bryter torgreglementet.

Torget i Drøbak skalvære et levende rekreasjonssted, med muligheter for mange forskjellige aktiviteter.

Retningslinjene skal være et løpende styringsverktøy for hvordan Torget skal detaljutformes og benyttes. Det er et mål at retningslinjene skal evalueres og revideres etter sesongen 2019, og deretter hvert fjerde år, slik at de til enhver tid kan fange opp eventuelle endringer i behov og ønsker.

Retninglinjer og vilkår for leie av kommunal grunn til uteservering og foodtrucks 2019

Søknadsfrist er innen 1.12. for påfølgende år.

Områdene for uteservering

 • Åpningstider vedrørende eventuell alkoholservering vil følge av vedtaket om skjenkebevilling.
 • Åpningstider vedørende servering vil følge av vedtaket om serveringsbevilling.

 

 Områdene for foodtrucks

 • Foodtruck tillates alle dager.
 • Tillatte åpningstider:  Søndag:  kl. 10.00 – 21.00**
 • Mandag – torsdag: kl. 08.30 – 21.00 **
 • Fredag – lørdag: kl. 08.30 - 01.30 **

 **Dette er en utvidelse/dispensasjon av Frogn Kommunes utleiereglement for kommunale områder og lokale for torget.

Leiepris og leieperiode

Uteservering 2020:

 • Areal 1 : kr. 20.000,-
 • Areal 2:  kr. 25.000,- 
 • Strøm: kr. 970,-

 

Leieperiode: sesongene 2020 og 2021, fra og med 15. mai til og med 30. september. 

Foodtrucks 2020:

 • Sesong: kr 4.010,-
 • Strøm sesong: kr. 790,-
 • Helårsplass: kr. 4.860,-
 • Strøm helårsplass kr. 1.570,-


NB!
Det tas forbehold om endringer som følge av politisk vedtak vedrørende Torget for de kommende årene, samt plassering av serveringsområdene. 

Kart over utserveringsområdene.

 

Enhet for Teknisk drift og forvaltning behandler søknader med hjemmel i delegert myndighet. Søknader om dagplass på torget behandles fortløpende (skriftlige og muntlige). Alle innkomne søknader om fast torgplass behandles i begynnelsen av april/mai hvert år. Alle søknader besvares skriftlig.

Når det gjelder områdene for uteservering og foodtrucks, er søknadsfrist innen 1.12. hvert år for påfølgende år.

Alle innkomne søknader behandles i løpet av desember/januar.Skriftlig informasjon til de som får plass vil være innen 1.2. hvert år.

Krav til opplysninger i søknad:
 • Navn på serveringssted
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-postadresse
 • Behov for strøm (ja/nei)
 • Hvordan håndtere søppel (kort beskrivelse)

Søknad sendes: E-post: postmottak@frogn.kommune.no, eller: Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak.

 

Servicetorget, tlf. 64 90 60 00. Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no

Ansvaret for utleie av kommunal grunn ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.  

 

Dersom du ønsker å leie hele torget i Drøbak, les mer her.