Ønsker du plass på Drøbak torg?

Her finner du informasjon om plass på torget i forbindelse med torghandel samt uteservering/foodtrucks.

Innhold

Torgplass på Drøbak torg - torghandlere

Tildeling av torgplass på fast eller tilfeldig basis, med eventuell adgang til strømuttak. Torghandelen foregår innenfor fastsatte salgstider og i henhold til de regler som er fastsatt for bruken av Drøbak torg.

Retningslinjer og vilkår

Skriftlig tillatelse eller kvittering for betalt torgplass må vises på anmodning. Enhet for Teknisk drift og forvaltning har den daglige oppfølgingen og tilretteleggingen av torgplassene. Dersom en fast plass ikke er tatt i bruk innen kl. 08:30, kan plassen tildeles andre. Det må tas estetiske hensyn ved tildeling av plasser. Bruk av biler og tilhengere er ikke tillatt, unntatt ved til- og frakjøring av materiell. Torghandlerne skal rydde og rengjøre torgplassen etter bruk. Ved salg av matvarer må torghandler på forhånd ha innhentet godkjenning fra Mattilsynet.

Uleiereglement for kommunale områder og lokaler

For fast torgplass for torghandlere (sesongplass eller helårsplass) må skriftlig søknad sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Søknadsskjema kan lastes ned fra våre nettsider eller fås ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

Søknadsfrist for fast plass er innen 1. mars hvert år. 

Søknad om fast torgplass - e-skjema

Søknad om fast torgplass

For dagplass kreves ikke skriftlig søknad, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 eller les regler for dagplass nedenfor.

For å leie dagplass må torghandler møte opp på torget kl. 08.30 samme dag man ønsker plass. En representant fra Frogn kommune vil være tilstede og tildele plasser og hjelpe torghandlerne til rette.

Er ikke representanten der, skal torghandler ringe 415 31 395 for registrering og fakturering.  Kvittering tas med ved neste besøk på torget og må framvises ved etterspørsel.

OBS! Etter kl. 10.00 skal ingen torghandlere stille seg opp.

Per dags dato har vi 13 plasser til torghandel på torget i Drøbak og alle plasser er leid ut. Imidlertid er det sjelden at alle 13 torghandlere møter opp hver eneste dag, og dermed kan vi leie ut plassen til den/de som ikke møter opp. Dette er noe vi ikke vet om på forhånd, og ønsker man dagplass må man selv vurdere om man vil ta sjansen på bare møte opp til kl. 08.30 den dagen man ønsker å stå på torget.  

Tilfeldig torghandel (dagplasser) starter kl. 08.30 og avsluttes senest kl. 17.00 på hverdager. Torghandel kan ikke foregå på 1. og 17. mai samt 1. søndag i advent. I tilegg kan man ikke foreta kontantbetaling.

Torghandel på søndager er tillatt fra St. Hans til 1. september fra kl. 12.00 til 16.00.

Torghandlere kan sette opp salgsboder fra kl. 11.00 og være ferdig pakket og ryddet kl. 17.00 på søndager.

 

UTLEIE TORGPLASS  2017        2018          2019       2020           
Pris per dag    309   316    320

    326

Strøm per dag     78     80      80       80 
Sesongplass (01.04. til og med 30.09.) * 3 698 3 787 3 900  4 000 

Strøm per sesong (01.04. til og med 30.09.) *                     

   732    750    770     790
Helårsplass 4 474 4 581 4 720

 5 000

Strøm helårsplass 1 452 1 487 1 530  1 580 
Teltleie per døgn    365    374    380     390 
Uteserveringsplass, omtrent to like store arealer  (01.04. til og med 30.09.) *       25 000
Strøm uteserveringsplass  (01.04. til og med 30.09.) *           970
Foodtruck, sesongplass (01.04. til og med 30.09.)         4 010
Strøm foodtruck, sesongplass           790
Foodtruck, helårsplass        4 860
Strøm foodtruck, helårsplass        1 570

Avgiften beregnes per 10 m2.

* = Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).

NB!
Kontant betaling for dagplass på torget er ikke mulig.

 • Torghandler anmodes om å vise hensyn overfor andre torghandlere og respektere at en torgplass utgjør ca. 3 x 2 meter. Når telt benyttes skal dette ikke måle mer enn 3 x 3 meter.
 • Ved salgstidens utløp skal alle varer, salgsutstyr, bord, kasser, mv straks ryddes bort og salgsplassen skal være ferdig rengjort senest kl. 18:00.
 • Søppel og avfall må ikke legges i søppelkassene på torget, da disse er ment for besøkende på torget.
 • Banankasser o.l. skal tildekkes.
 • Det er ikke tillatt å selge skumspray/Crazy String (flytende serpentiner) og enkelte typer leker på Drøbak torg.
 • Alt som skal selges på Drøbak torg skal være rent og helt.
 • Frogn kommunes representant har fullmakt til å bortvise leietakere som bevisst bryter torgreglementet.

Torget i Drøbak skalvære et levende rekreasjonssted, med muligheter for mange forskjellige aktiviteter.

Retningslinjene skal være et løpende styringsverktøy for hvordan Torget skal detaljutformes og benyttes. 

Drøbak Torg - retninglinjer og vilkår for uteservering og foodtrucks

Uleiereglement for kommunale områder og lokaler

Søknadsfrist er innen 1.12. for påfølgende år.

Fra 2020 har vi valgt å lyse ut plass for uteservering på torget for 2 år av gangen, dvs. 2020 og 2021.

Krav til opplysninger i søknad
 • Navn på serveringssted
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-postadresse
 • Behov for strøm (ja/nei)
 • Hvordan håndtere søppel (kort beskrivelse)

Søknad sendes: E-post: postmottak@frogn.kommune.no, eller: Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak

Områdene for uteservering

 • Åpningstider vedrørende eventuell alkoholservering vil følge av vedtaket om skjenkebevilling.
 • Åpningstider vedørende servering vil følge av vedtaket om serveringsbevilling.

 

 Områdene for foodtrucks

 • Foodtruck tillates alle dager.
 • Tillatte åpningstider:  Søndag:  kl. 10.00 – 21.00**
 • Mandag – torsdag: kl. 08.30 – 21.00 **
 • Fredag – lørdag: kl. 08.30 - 01.30 **

 **Dette er en utvidelse/dispensasjon av Frogn Kommunes utleiereglement for kommunale områder og lokale for torget.

Footrucks og uteservering kan ikke foregå 1. og 17. mai samt 1. søndag i advent.

Leiepris og leieperiode

Uteservering 2020:

 • Område 1 : kr. 25.000,- per år
 • Område 2:  kr. 25.000,-  per år
 • Strøm: kr. 970,- per år

Leieperiode: sesongene 2020 og 2021, fra og med 1. april til og med 30. september.

Leietaker gis anledning til uteservering fra første helg i påsken når fredag før palmesøndag faller på en dato i mars måned. Dette med mindre værforhold gjør det utfordrende med oppstart (f.eks. snø).

Prisene indeksreguleres hvert år i henhold til "Handlingsprogrammet" og "gebyrregulativet". 

Foodtrucks 2020:

 • Sesong: kr 4.010,-
 • Strøm sesong: kr. 790,-
 • Helårsplass: kr. 4.860,-
 • Strøm helårsplass kr. 1.570,-

Prisene indeksreguleres hvert år.

NB! Det tas forbehold om endringer som følge av politisk vedtak vedrørende Torget for de kommende årene, samt plassering av serveringsområdene. 

Enhet for Teknisk drift og forvaltning behandler søknader med hjemmel i delegert myndighet.

Torghandlere
 • Alle innkomne søknader om fast torgplass for torghandlere behandles i løpet av mars hvert år. Alle søknader besvares skriftlig.
 • Søknader om dagplass på torget behandles fortløpende (skriftlige og muntlige)

 

For uteservering og foodtrucks 
 • Alle innkomne søknader behandles i løpet av desember/januar.
 • Skriftlig informasjon til de som får plass vil være innen 1.2. hvert år.

 

Servicetorget, tlf. 64 90 60 00. Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no

 

Dersom du ønsker å leie hele torget i Drøbak, les mer her.