Renovasjon

Innhold

Renovasjon i Frogn

Det er Follo Ren som administrerer avtaler om innsamling, transport og behandling av avfall fra husholdningene, returpunktene og miljøstasjonene. Dette gjelder også papirinnsamlingen.
 
Follo Ren har ansvaret for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
I tråd med den nasjonale avfallspolitikken legges det opp til sortering av skrot og annet avfall i ulike fraksjoner for gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.
Hensikten er å spare ressurser, minske mengden restavfall som deponeres og å redusere utslipp til luft og vann som skaper miljøulemper. Dette medfører at husstanden må engasjere seg mer i håndteringen av deres eget søppel. Mest hensiktsmessig er det at hver husstand, når de selv ønsker det, sorterer skrotet/avfallet selv og sørger for å bringe det til miljøstasjonen som har åpent hele året.

Henvendelser angående daglig  drift skjer direkte til Follo Ren IKS.

 

Husk! Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Gebyrsatser

GEBYRSATSER RENOVASJON  (eksklusive mva.) 2015        2016       2017    2018  
Helårsrenovasjon 1 552 1 680 1 932  2 357
Hytterenovasjon, halvår                                                     761    840    966  1 179
Hytterenovasjon, helår 1 552 1 680 1 932  2 357
Hytterenovasjon, sommercontainer       773   943

Hageavfall og våropprydding

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.

Hvor kan jeg kaste vanlig hageavfall?

For privatpersoner har kommunen en åpen plass i Skansenveien på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). Klikk her for kart. Her kan du dumpe hageavfall året rundt, både gamle juletrær, greiner, løv og kvist, men ikke stein, store røtter, grovt hageavfall, impregnert tre eller asfalt. Slikt avfall må du levere hos Follo Ren.  

Hvilke planter kan jeg IKKE kaste i Skanseveien?

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Noen eksempler på slike planter er:

 

Hagelupin. Konkurrerer ut andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

Kjempespringfrø. Spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planer og bidrar til erosjon.

Parkslirekne/Kjempeslirekne. Formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover! 

Kjempebjørnekjeks / Tromsøpalme. Fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø! OBS: Må samles i søppelsekker før levering til Follo Ren! 

Vær også obs på disse: Kanadagullris, russekål, gravmyrt, fagerfredløs, russesvalerot

Vi langs kysten må også passe på at disse plantene ikke spres ut av vår hage: rynkerose, syrin, gravbergknapp, filtarve, mispler og gullregn

Hvor kan jeg levere disse plantene?

For å hindre at planter på svartelisten spres i naturen er det viktig å levere slike planter til en gjenvinningsstasjon. Follo Ren har gjenvinningsstasjoner som har åpent hele året.

Hvis du ikke vil benytter deg av avfallsplassen for hageavfall i Skanseveien er det gratis å levere hageavfall hos Follo Ren. Klikk her for å se andre priser.

 

Mer informasjon om hagerømlinger

 Brosjyrer til utskrift

Lenker