Feiing og tilsyn

Innhold

FEIING/TILSYN

Feiing og tilsyn utføres av Follo Brannvesen IKS.

Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg ute til høring! Les mer her!

Det skal utføres feiing og tilsyn der ildsted er tilkoblet pipe. Det utføres tilsyn i alle boliger med ildsted f.eks gasspeis eller bioethanol. Her faktureres 0,5 av feie-/tilsynsavgift (der det ikke er røykløp som skal feies).

Feiing blir varslet og gjennomføres i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven § 11, bokstav h. og forskrift om brannforebygging § 17

 

Kontaktinfo feier:

Follo Brannvesen IKS, Seksjon feiing, Postboks 364, 1401 Ski  feier@follobrannvesen.no

Tlf: 64 85 10 00 (tastevalg 1)

www.follobrannvesen.no

 

Feiegebyr:

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (inklusiv mva.)         2016       2017     2018    2019
Feiing per pipeløp                                   290 290 290 290
Tilsyn per boenhet 290 290 290 290

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing

 

 

Ansvaret for kommunens oppgaver ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.