Feiing og tilsyn

Innhold

Feeing og tilsyn

Feiing og tilsyn utføres av Follo Brannvesen IKS.

Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Les mer her!

Det skal utføres feiing og tilsyn der ildsted er tilkoblet pipe. Det utføres tilsyn i alle boliger med ildsted f.eks gasspeis eller bioethanol. Her faktureres 0,5 av feie-/tilsynsavgift (der det ikke er røykløp som skal feies).

Feiing blir varslet og gjennomføres i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven § 11, bokstav h. og forskrift om brannforebygging § 17.  

 

Kontaktinfo feier

Follo Brannvesen IKS, Seksjon feiing, Postboks 364, 1401 Ski  feier@follobrannvesen.no

Tlf: 64 85 10 00 (tastevalg 1)

www.follobrannvesen.no

 

Feiegebyr

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (inklusiv mva.)         2018    2019    2020  2021  
Feiing per pipeløp                                   290 290 290 275
Tilsyn per boenhet 290 290 290 275

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing

 

 

Ansvaret for kommunens oppgaver ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.