Feiing og tilsyn

Innhold

FEIING/TILSYN

Feiing og tilsyn utføres av Follo Brannvesen IKS.

Det skal utføres feiing og tilsyn der ildsted er tilkoblet pipe. Det utføres tilsyn i alle boliger med ildsted f.eks gasspeis eller bioethanol. Her faktureres 0,5 av feie-/tilsynsavgift (der det ikke er røykløp som skal feies).

Feiing blir varslet og gjennomføres i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven § 11, bokstav h. og forskrift om brannforebygging § 17

 

Kontaktinfo feier:

Follo Brannvesen IKS, Seksjon feiing, Postboks 364, 1401 Ski  feier@follobrannvesen.no

Tlf: 64 85 10 00 (tastevalg 1)

www.follobrannvesen.no

 

Feiegebyr:

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (inklusiv mva.)         2016       2017     2018   
Feiing per pipeløp                                   290 290 290
Tilsyn per boenhet 290 290 290

Fra og med 01.01.2018: Feie-/tilsynsavgift vil bli fakturert på 2 linjer: Feiegebyr og Tilsynsgebyr – feiing

 

 

Ansvaret for kommunens oppgaver ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.