Feiing og tilsyn

Innhold

FEIING/TILSYN

Feiing og tilsyn utføres av Follo Brannvesen IKS.

Det skal utføres feiing og tilsyn der ildsted er tilkoblet pipe. Det utføres tilsyn i alle boliger med ildsted f.eks gasspeis eller bioethanol. Her faktureres 0,5 av feie-/tilsynsavgift (der det ikke er røykløp som skal feies).

Feiing blir varslet og gjennomføres i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven § 11, bokstav h. og forskrift om brannforebygging § 17

 

Kontaktinfo feier:

Follo Brannvesen IKS, Seksjon feiing, Postboks 364, 1401 Ski  feier@follobrannvesen.no

Tlf: 64 85 10 00 (tastevalg 1)

www.follobrannvesen.no

 

Feiegebyr:

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN  (eksklusive mva.)         2015       2016       2017    
Feiing per pipeløp                                   224 232 232
Tilsyn per boenhet 224 232 232