Kvistmottaket på Heer

Kvistmottaket på Heer er en populær tjeneste for alle som trenger å kvitte seg med vanlig hageavfall.

Populært mottak

I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet, men vær oppmerksom på hva du kaster.

Vanlig hageavfall kan innbyggere og privatpersoner i Frogn kaste på kvistmottaket, en åpen plass i Skanseveien mot Heer, på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). Her kan du dumpe hageavfall året rundt; men det er kun tillatt med kvist og hageavfall. Gamle juletrær, greiner, løv og kvist kan altså kastes fritt.

Men her er ikke plass for stein, store røtter og annet grovt hageavfall, dette må du levere hos Follo Ren. Det samme med bygningsmateriell, toaletter, gamle blomsterpotter, treverk og annet skrot. Hagerømlinger skal heller ikke kastes på kvistmottaket, dvs. frø, røtter eller plantedeler av hageplanter som utgjør en risiko for stedegen natur dersom de kommer på avveie. 

Les mer om kvistmottaket og hva du kan og ikke kan kaste her

Risikerer stenging

I utgangspunktet er grunneier ansvarlig for opprydding hvis grunnen blir kontaminert. Vi må derfor minne om at anlegget skal motta kun kvist! Mottak av andre type material krever tillatelse fra Fylkesmannen.

Vi har tidligere fått pålegg fra Fylkesmannen med krav om en risikovurdering av kvistmottaket. Hvis ikke vi kan vise til en forbedring med tanke på hvilke type avfall som blir dumpet på kvistmottaket, er det stor risiko for at anlegget blir beordret stengt.

Kvistmottaket er en nyttig og populær tjeneste for alle, så vær oppmerksom på hva du kaster. Alltid.

Kvistmottaket har åpent hele døgnet.

 

Ansvaret for kvistmottaket ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.