Kvistmottaket på Heer

Kvistmottaket på Heer er stengt/nedlagt fra og med 01.01.2022. Dette etter vedtak fra Kommunestyret.

Bølstad gjenvinningsanlegg

Hageavfall, og annet avfall, kan leveres til Follo Ren sin gjenvinningsstasjoner på Bølstad eller Teigen. Hver husstand har en kvote på 10 klipp og kan levere inntil 3 m3 hver gang.

Les mer på Follo Ren sine sider https://www.folloren.no/kvoter.