Totalforbud mot å gjøre opp ild

Innhold

Skogbrannfare!

Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs.

Søknader om nye tillatelser vil bli avslått.  

Det tørre været vi har hatt i vårt distrikt har ført til stedvis stor fare for skog-, gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet (www.yr.no) viser at det kommer til å være stedvis stor fare i tiden fremover.

Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild. Vi ber alle om å utvise meget stor aktsomhet, og om å avstå fra å gjøre opp ild utendørs.

Vi minner samtidig om det nasjonale forbudet som forbyr bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

 

Vennlig hilsen
Dag Christian Holte
Brannsjef i Follo brannvesen IKS
48014765