Leie av kommunale uteområder

Innhold

Leie av torg, brygger, friområder og parker 

Kommunen jobber med å gjøre alle områder og lokaler, som er til utleie, tilgjengelig for elektronisk booking.

Informasjon om utleieobjektene og elektronisk søknad finnes her.

Bookup

Kommunestyret vedtok 11. juni 2018 "Utleiereglement for kommunale områder og lokaler".

Torget i Drøbak

•          Torgplass – dagleie
•          Torgplass – sesongleie
•          Hele Torget til enkeltarrangementer

Fortau i Drøbak

•          Bruk av fortau til varer
•          Uteservering

Kommunale gater 

•          Midlertidig stenging av gate til arrangement

Kommunale brygger

•          Sjøtorget
•          Gjestehavna
•          Molo B

Friområder

•          Badeparken
•          Sagajordet
•          Åmodthagen/Velhagen

 Offentlige strender

 

Frogn kommune støtter opp under kulturelt arbeid og aktiviteter/arrangementer som bidrar til fysisk aktivitet, inkludering, frivillighet og integrering, med gratis utlån til følgende:

  • Registrerte lag og foreninger til øving/trening, møter og arrangementer som ikke er inntektsbringende.
  • Ideelle arrangementer som gir overskudd til gode formål i lokalsamfunnet.
  • Gratisarrangementer som er inkluderende.
  • Kommunale arrangementer.

For kommersielle aktører, eller arrangementer, vil beløpene fastsatt i gjeldende gebyrreglement gjelde. 

 

UTLEIE TORGPLASS 2016               2017          2018   
Pris per dag    300    309   316
Strøm per dag     76     78     80
Sesongplass (15. mai - 1. oktober) 3 591 3 698 3 787
Strøm per sesong (15. mai - 1. oktober)                           711    732    750
Helårsplass 4 344 4 474 4 581
Strøm helårsplass 1 410 1 452 1 487
Teltleie per døgn    355    365    374
Julemarked - uten telt, per dag    300    309    316
Julemarked med leie kommunalt telt    410    422    432

Avgiften beregnes per 10 m2.

 

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder per 10 m2       2016       2017      2018  
Sesongpris (15. april - 1. oktober)        3 591 3 698  3 787
Dagpris    299    308    315
Døgnpris 1 197 1 233  1 263
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                      
Arrangement (per gang)*      3 787

*For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, Sagagjordet eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

 Utleiereglement for kommunale områder og lokaler

Søknad om fast torgplass

Her vil det etterhvert komme mulighet til å søke elektronisk på alle utleieobjektene. Inntil det er på plass skal søknader sendes skriftlig og sendes til:

Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak

eller

postmottak@frogn.kommune.no

Relatert

Trenger du gravetillatelse på kommunal vei- og gategrunn? Les vår graveinstruks her. Graveinstruks