Badevannskvalitet i Frogn

Innhold

Badevannskvalitet på strendene i Frogn

Fra midten av juni og ut august, eller til badesesongen er over, måler vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser hver uke. Ansvaret for overvåkningen ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

I 2018 blir fem etablerte badeplasser overvåket:

• Skiphelle • Torkilstranda • Badeparken/Parrstranda • Brevik • Slora

Bilder fra Badeparken i Drøbak

NB! I uke 34 er det også tatt badevannsprøver i Oppegårdstjernet og i Øvredammen.

Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Det tas prøver hver uke. Frogn kommunes badevannsdirektiv 2018.

Utmerket                             Tilstrekkelig                       Ikke akseptabel

                           

  • Dersom grenseverdiene  er under 100 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten utmerket.
  • Dersom grenseverdiene  er mellom 100 og 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten tilstrekkelig.
  • Dersom grenseverdiene  er over 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten ikke akseptabel.

Du kan trygt bade selv om en strand er klassifisert til "tilstrekkelig"

Vi har flere års historikk på badevannskvalitet ved våre strender, og over tid viser de en jevnt høy kvalitet.

Det er lite som skal til før vi får utslag som trekker vannkvaliteten ned til "tilstrekkelig". Dersom for eksempel fugl eller dyr har gjort fra seg i sjøen rett før en prøve, kan det være nok til å vippe vannskvaliteten fra "utmerket" til "tilstrekkelig". Badevann av lavere kvalitet kan lettere gi mageplager når en ved uhell får i seg en munnfull vann, enn badevann av høy kvalitet, men man trenger ikke frykte de strendene i større grad enn andre.

Ved resultatet "ikke akseptabelt" er det ikke anbefalt å bade og det vil bli tatt oppfølgingsprøve av vannet for å se om det er et vedvarende problem, eller et engangstilfelle.

Fordi det er umulig å vite hva som er i bekken av småforurensninger fra dyr og husholdning er bading i umiddelbar nærhet til utløpet av bekker ikke anbefalt. Lek ved bekk går som regel bra, da en ikke får i seg munnfuller med vann ved uhell som ved bading.

2018

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA         OPPEGÅRDSTJERN ØVREDAMMEN

UKE 23

5. juni

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

   

UKE 24

12. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 25

19. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 Ikke tatt prøve

 

   

UKE 26

26. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 27

3. juli

 Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve    

UKE 28

10. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 29

17. juli

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 30

24. juli

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 31

31. juli

 

Utmerket

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 32

7. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

Utmerket

 
   
 UKE 33

14. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 34

21. august

 

Utmerket

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

Utmerket

Utmerket

UKE 35

28. august

             

 

 

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA        

UKE 26

27. juni

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 27

4. juli

 

 Utmerket 

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 28

11. juli

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 29

18. juli

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

UKE 30

25. juli

 

 Utmerket 

 

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket 

 

 Utmerket

UKE 31

1. august

 

 Utmerket 

 Utmerket 

Tilstrekkelig

 

 Utmerket 

Utmerket 

UKE 32

8. august

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

UKE 33

15. august

 

 Utmerket  

 

 Utmerket  

 

 Utmerket  

  

 Utmerket  

  

 Utmerket  

UKE 34

22. august

 

  Utmerket

 Utmerket 

  

 Utmerket

 

 Utmerket

  

 Utmerket

 

 

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA
UKE 25

21. juni

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 26

28. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 27

5. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket 

 

Utmerket

UKE 28

12. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 29

19. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 30

26. juli

 Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 31

2. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 32

9. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 33

16. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 34

23. august

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket