Badevannskvalitet 2016

Innhold

Badevannskvalitet på strendene i Frogn, 2016

Fra midten av juni og ut august, eller til badesesongen er over, måler vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser hver uke. I 2016 blir fem etablerte badeplasser overvåket:

• Skiphelle • Torkilstranda • Badeparken/Parrstranda • Brevik • Slora

Bilder fra Badeparken i Drøbak

Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Det tas prøver hver uke. Frogn kommunes badevannsdirektiv 2016.

Utmerket                             Tilstrekkelig                       Ikke akseptabel

                           

  • Dersom grenseverdiene  er under 100 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten utmerket.
  • Dersom grenseverdiene  er mellom 100 og 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten tilstrekkelig.
  • Dersom grenseverdiene  er over 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten ikke akseptabel.

Du kan trygt bade selv om en strand er klassifisert til "tilstrekkelig"

Det er lite som skal til før vi får utslag i den retningen. Dersom fugler har gjort fra seg i sjøen rett før en prøve er det nok til å vippe badevannskvaliteten fra "utmerket" til "tilstrekkelig". Badevann av lav kvalitet kan gi lettere mageplager enn badevann av høy kvalitet, men man trenger ikke frykte de strendene i større grad enn andre.

Ved resultatet "ikke akseptabelt", er det ikke anbefalt å bade og det vil bli tatt hyppigere prøver for oppfølging av vannet.

 

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA
UKE 25

21. juni

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 26

28. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 27

5. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket 

 

Utmerket

UKE 28

12. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 29

19. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 30

26. juli

 Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 31

2. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 32

9. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 33

16. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 34

23. august

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket