Badevannskvalitet i Frogn

Innhold

Badevannskvalitet på strendene i Frogn

Fra juni og ut august, eller til badesesongen er over, måler vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser hver uke. Ansvaret for overvåkningen ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

I 2022 blir fem etablerte badeplasser overvåket fra og med uke 25:

Skiphelle • Torkilstranda • Badeparken/Parrstranda • Brevik • Slora

Prøvene tas tirsdag formiddag, og resultatene publiseres så snart vi mottar de fra laboratoriet - vanligvis torsdag ettermiddag.

Bilder fra Badeparken i Drøbak

Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Det tas prøver hver uke. Frogn kommunes badevannsdirektiv 2018.

Badevett - tilfeller å merke seg

Vannskvalitet etter kraftig nedbør: Generelt anbefaler vi å vente med bading i 24 timer etter kraftig nedbør på grunn av forurensning fra land som renner med overvann ut i sjøen. Det er størst forurensningsfare på strender nær sentrumsområdene med tanke på industri, avløp og trafikkbelastning, mens strender lenger unna vil være mindre påvirket.

En dusj kan redusere faren for sykdom om du tror du har badet i forurenset vann.

Vannkvalitet nært bekk og elv gjennom bebyggelse og sentrumsområder: Fordi det er umulig å vite hva som er i bekken av småforurensninger fra dyr og husholdninger er bading i umiddelbar nærhet til utløpet av bekker ikke anbefalt. Lek ved bekk går som regel bra, da en ikke får i seg munnfuller med vann ved uhell, som ved bading.

Utmerket                             Tilstrekkelig                       Ikke akseptabel

                           

  • Dersom grenseverdiene  er under 100 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten utmerket.
  • Dersom grenseverdiene  er mellom 100 og 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten tilstrekkelig.
  • Dersom grenseverdiene  er over 1000 TKB/IE per 100 ml er badevannskvaliteten ikke akseptabel.

Du kan trygt bade selv om en strand er klassifisert til "tilstrekkelig"

Vi har flere års historikk på badevannskvalitet ved våre strender, og over tid viser de en jevnt høy kvalitet.

Det er lite som skal til før vi får utslag som trekker vannkvaliteten ned til "tilstrekkelig". Dersom for eksempel fugl eller dyr har gjort fra seg i sjøen rett før en prøve, kan det være nok til å vippe vannskvaliteten fra "utmerket" til "tilstrekkelig". Badevann av lavere kvalitet kan lettere gi mageplager når en ved uhell får i seg en munnfull vann, enn badevann av høy kvalitet, men man trenger ikke frykte de strendene i større grad enn andre.

Ved resultatet "ikke akseptabelt" er det ikke anbefalt å bade og det vil bli tatt oppfølgingsprøve av vannet for å se om det er et vedvarende problem, eller et engangstilfelle.

 

RESULTATER 2022

TIRSDAGER

UKE \ STED

BADEPARKEN TORKIL SKIPHELLE BREVIK SLORA Mulig årsak til redusert vannkvalitet
Uke 36 Utmerket   Utmerket   Utmerket   Tilstrekkelig  Utmerket    
Uke 35  Utmerket   Utmerket  Utmerket        
Uke 34  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 33 Utmerket  Tilstrekkelig Tilstrekkelig  Tilstrekkelig  Ikke Akseptabel Kraftig nedbør 
Uke 32 Utmerket Utmerket Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 31  Utmerket Utmerket  Utmerket  Tilstrekkelig  Utmerket  
Uke 30 Utmerket Utmerket  Utmerket  Utmerket  Tilstrekkelig  
Uke 29  Utmerket   Utmerket    Utmerket    Utmerket    Utmerket     
Uke 28 Utmerket   Utmerket   Utmerket    Utmerket    Utmerket     
Uke 27 Utmerket   Utmerket   Utmerket  Utmerket   Utmerket    
Uke 26 Tilstrekkelig Utmerket   Tilstrekkelig Utmerket   Tilstrekkelig   
Uke 25 Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   

 

RESULTATER 2021

TIRSDAGER

UKE \ STED

BADEPARKEN TORKIL SKIPHELLE BREVIK SLORA Mulig årsak til avvik ved "ikke akseptabel" vannkvalitet
Uke 36           Siste badevannsprøvetagning 2021
Uke 35  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 34  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 33 Utmerket  Utmerket Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 32 Ikke akseptabel Utmerket   Utmerket   Utmerket   Utmerket    
Uke 31  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket    
Uke 30 Utmerket  Utmerket  Utmerket   Utmerket  Tilstrekkelig   
Uke 29  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 28 Utmerket Utmerket Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 27 Tilstrekkelig Utmerket Tilstrekkelig Ikke akseptabel Tilstrekkelig Kraftig nedbør, mye fugleavføring på strandområde
Uke 26 Utmerket Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket   
Uke 25 Utmerket Utmerket Utmerket Tilstrekkelig Tilstrekkelig  

 

RESULTATER 2020

TIRSDAGER 

UKE \ STED  

 

BADEPARKEN

 

 

TORKILSTRANDA

 

 

SKIPHELLE

 

 

BREVIK

 

 

SLORA

 

UKE 36  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 35  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 34  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 33  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 32  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 31         -         -         -          -         -
UKE 30  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 29  Utmerket   Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 28  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 27  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Utmerket
UKE 26  Utmerket  Utmerket  Utmerket  Tilstrekkelig  Utmerket

 

RESULTATER 2019

Badevannskvaliteten 2019

TIRSDAGER 

UKE \ STED  

 

BADEPARKEN

 

 

TORKILSTRANDA

 

 

SKIPHELLE

 

 

BREVIK

 

 

SLORA

 

UKE 34 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Tilstrekkelig
UKE 33 Utmerket Tilstrekkelig Tilstrekkelig Utmerket Utmerket
UKE 32 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 31 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 30 Utmerket Tilstrekkelig Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 29 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Tilstrekkelig
UKE 28  Utgår  Utgår  Utgår  Utgår  Utgår
UKE 27 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 26 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 25 Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket
UKE 24  Utgår Utgår  Utgår  Utgår  Utgår 

 

RESULTATER 2018

Badevannskvaliteten 2018
UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA         OPPEGÅRDSTJERN ØVREDAMMEN

UKE 23

5. juni

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

   

UKE 24

12. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 25

19. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 Ikke tatt prøve

 

   

UKE 26

26. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 27

3. juli

 Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve  Ikke tatt prøve    

UKE 28

10. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 29

17. juli

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 30

24. juli

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 31

31. juli

 

Utmerket

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   
 UKE 32

7. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

Utmerket

 
   
 UKE 33

14. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

   

UKE 34

21. august

 

Utmerket

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

Utmerket

Utmerket

UKE 35

28. august

             

 

 

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA        

UKE 26

27. juni

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 27

4. juli

 

 Utmerket 

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 28

11. juli

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

 

 Utmerket

UKE 29

18. juli

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket

UKE 30

25. juli

 

 Utmerket 

 

 Utmerket

 Utmerket

 Utmerket 

 

 Utmerket

UKE 31

1. august

 

 Utmerket 

 Utmerket 

Tilstrekkelig

 

 Utmerket 

Utmerket 

UKE 32

8. august

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

 Utmerket  

UKE 33

15. august

 

 Utmerket  

 

 Utmerket  

 

 Utmerket  

  

 Utmerket  

  

 Utmerket  

UKE 34

22. august

 

  Utmerket

 Utmerket 

  

 Utmerket

 

 Utmerket

  

 Utmerket

 

 

UKE/PRØVEDAG BADEPARKEN TORKILSTRANDA SKIPHELLE BREVIK         SLORA
UKE 25

21. juni

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 26

28. juni

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 27

5. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket 

 

Utmerket

UKE 28

12. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 29

19. juli

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 30

26. juli

 Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 31

2. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 32

9. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Tilstrekkelig

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 33

16. august

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

 

Utmerket

UKE 34

23. august

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket

  

Utmerket