Badeparken

Det er satt av betydelige midler og ressurser på å forvalte Drøbaks flotte perle, Badeparken. Her finner du den vedtatte forvaltningsplanen.

Innhold

Kommunestyret har vedtatt at scenen i Badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i Forvaltningsplanen.

Kommunen har engasjert Østre Linje arkitekter og Sweco som har utarbeidet skisseforslag til rehabilitering av de 4 prioriterte tiltak.

Frogn kommune har opprettet et brukerråd for Badeparken som er sammensatt av representanter på tvers av interesseorganisasjoner. Skisseforslagene ble presentert for brukerrådet i starten av året, og Brukerrådet gav sine innspill til kommunen i begynnelsen av mars. Tilbakemeldingen fra brukerrådet har vert viktig for kommunen i det videre planleggingsarbeid for tiltakene som skal skje i Badeparken.

Kommunen jobber nå med prosjektering av de 4 prioriterte tiltak frem mot sommeren. Etter planen skal løsningsforslagene legges frem for politisk behandling i august. Frem til alle godkjennelser foreligger og arbeiderne kan starte opp, jobbes det parallelt med å se på hvilke forbedringstiltak som kan utføres i Badeparken.

Badeparken er et område som er under statlig sikret friluftsformål.

 

Forvaltningsplan Badeparken

Områdene i Badeparken kartlegges og tilstanden evalueres, etter vedtaket i kommunestyret fra november 2018, som lyder:

Forvaltningsplanen for Badeparken vedtas i samsvar med sakens dokumenter med følgende endringer:

a) Scenen i Badeparken skal ferdigstilles snarest.
b) Gjenværende badeanlegg i parken restaureres omgående.
c) Lekeplassen settes i stand og oppgraderes. Lekeplassen skal ikke flyttes fra nåværende beliggenhet.
d) Murer og kanter mot sjøen utbedres umiddelbart.

Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk mulig, utføres parallelt med hverandre og prioriteres foran andre anbefalte tiltak i planen.

Se her for