Badeparken

Det er satt av betydelige midler og ressurser på å forvalte Drøbaks flotte perle, Badeparken. Her finner du den vedtatte forvaltningsplanen.

Innhold

Forvaltningsplan Badeparken

Områdene i Badeparken kartlegges og tilstanden evalueres, etter vedtaket i kommunestyret fra november 2018, som lyder:

Forvaltningsplanen for Badeparken vedtas i samsvar med sakens dokumenter med følgende endringer:

a) Scenen i Badeparken skal ferdigstilles snarest.
b) Gjenværende badeanlegg i parken restaureres omgående.
c) Lekeplassen settes i stand og oppgraderes. Lekeplassen skal ikke flyttes fra nåværende beliggenhet.
d) Murer og kanter mot sjøen utbedres umiddelbart.

Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk mulig, utføres parallelt med hverandre og prioriteres foran andre anbefalte tiltak i planen.

Se her for