Leie av kommunale uteområder

Innhold

Hjertelig velkommen som arrangør i Frogn kommune

Frogn kommune ønsker å legge til rette for både små og store arrangementer, og vi ønsker et godt samspill mellom arrangør, grunneier, naboer, publikum, offentlige instanser og næringslivet i Frogn.

Frogn kommune ønsker og trenger mange, gode arrangement. Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen.

Før et arrangement kan avvikles er det ofte flere tillatelser som må innhentes. På disse sidene gir vi deg en oversikt over retningslinjer fra Frogn kommune som du må forholde deg til.

Alt avhengig av hva slags arrangement du skal ha, og hvor det skal avholdes, kan det være viktig å tenke over hvem du bør ha dialog med. God kommunikasjon med kommune, politi, grunneier, naboer og andre berørte er viktig. Som arrangør er det viktig at du informerer og involverer berørte parter, søker tillatelser i god tid og setter deg inn i gjeldende regelverk.

Utleiereglement for kommunale områder og lokaler

Der kommunen er grunneier kan du søke om tillatelse på våre hjemmesider. Frogn kommune kan gi opplysninger om hvem som eier grunnen, dersom det ikke er kommunal grunn.

Miljøplan

Ny miljøplan for festivaler og større arrangementer ble vedtatt i Kommunestyret per 30.03.2020:

Miljøplanen er dermed en del av søknadsskjemaet.

Utleieobjekter

De vanligste arrangementsstedene i Frogn kommune er Drøbak torg, Badeparken, Molo B, Sjøtorget og Gjestehavna. Andre aktuelle steder kan være idrettsanlegg, skoler, barnehager osv.

Badeparken - Kirkeparken
Beskrivelse: Stort område med gress og asfalt
Egnet til: Konsert/musikkfestivaler. Det er krav til bruk av festivaldekke ved store arrangement. Arrangør må selv legge festivaldekket samt fjerne dette. Kommunen vil levere og hente dette etter endt arrangement
Strøm: 230 volt ved minnesmerket samt fontenen. Har man behov for mer strøm, må arrangør selv leie inn strømaggregat
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Antall arrangement i året:

Det er tillatt med 6 store konsertarrangementer per år for Badeparken. Mindre arrangement vurderes ut i fra omfang

Søknadsfrist - store konserter/musikkfestivaler: Innen 01.10. for påfølgende år - for store arrangement
Søknadsfrist - mindre arrangement: Minimum 2 uker før arrangement ønskes avholdt (uten alkoholservering)
 • Leie av Badeparken krever avtale med enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF).
 • Badeparken kan ikke bookes for private arrangementer.
 • Maks antall personer på arrangementet må være i henhold til veilder fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. 
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Det er utarbeidet egen Miljøplan for festivaler og større arrangement for Badeparken som arrangører til enhver tid skal følge.
 • Badeparken er et område som er statlig sikret til friluftslivsformål.
Badeparken - sceneområdet
Beskrivelse: Område med stein og betong
Egnet til: Diverse arrangement med inntil 500 deltagere.
Strøm: 230 volt scenen. Kommunen må låse opp strømskap. Har arrangør behov for mer strøm, må arrangør selv leie inn strømaggregat
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Antall arrangement i året:

Det er tillatt med 6 store konsertarrangementer per år for Badeparken.

Mindre arrangement vurderes ut i fra omfang.

Søknadsfrist - store konserter/musikkfestivaler: Innen 01.10. for påfølgende år - for store arrangement
Søknadsfrist - mindre arrangement: Minimum 2 uker før arrangement ønskes avholdt (uten alkoholservering)
 •  Leie av Badeparken krever avtale med enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF).
 • Badeparken kan ikke bookes for private arrangementer.
 • Maks antall personer på arrangementet må være i henhold til veilder fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. 
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Det er utarbeidet egen Miljøplan for festivaler og større arrangement for Badeparken som arrangører til enhver tid skal følge.
 • Badeparken er et område som er statlig sikret til friluftslivsformål.
Gjestehavna

Adresse: Badehusgata

Beskrivelse: Område med betong og litt gress
Egnet til: Diverse arrangement med inntil 400 deltagere
Strøm: Må avklares med Restaurant Sjøstjernen samt leie inn strømaggregat
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Antall arrangement i året: Avtales med Restaurant Sjøstjernen og kommunen
Søknadsfrist: Minimum 3 måneder før arrangement ønskes avholdt
Alkoholservering: Avtale om servering (alkohol og mat) inngås av arrangør med eier av Sjøstjernen restaurant, da denne har avtale med kommunen
 • Det skal tas hensyn til betalende båtgjester i havna, og det må sikres tilgang til fasiliteter og fri ferdsel ut og inn til havna.
 • Varsel om arrangement skal henges opp ved betalingsautomat minst tre dager i forveien.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangmentet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
Molo B

Adresse: Havnegata

Beskrivelse: Område med asfalt (til daglig i bruk som parkeringsplass)
Egnet til: Diverse arrangement
Strøm: 230 volt, 32 ampere, 3-fase (blå stikk). Kommunen må låse opp tilgang til strøm. Har arrangør behov for mer strøm, må arrangør selv leie inn strømaggregat. Arrangør må også ha minimum 50 meter skjøteledning
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Spesielle hensyn:

UiO/Biologen har avtale om tilgang til sine p-plasser og båtslipp. Båtforeningen har avtale om bruk på deler av området.

Søknadsfrist Minimum 3 måneder før arrangement ønskes avholdt
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.

Adresse: Havnegata

Beskrivelse: Område med asfalt (til daglig i bruk som parkeringsplass)
Egnet til: Diverse arrangement
Strøm: 230 volt, 32 ampere, 3-fase (blå stikk). Kommunen må låse opp tilgang til strøm. Har arrangør behov for mer strøm, må arrangør selv leie inn strømaggregat. Arrangør må også ha minimum 50 meter skjøteledning
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Spesielle hensyn:

Brygge benyttes av Ruter, båt til Oscarsborg samt Fjord cruise. Sperring av trebrygge er ikke tillatt. Brannvesen må ha tilgang til lenser. Krever skiltvedtak og minimum 24-timers varsel

Søknadsfrist Minimum 3 måneder før arrangement ønskes avholdt
 • Maks antall personer på arrangementet må være i henhold til veilder fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. 
 • Hele parkeringsplassen og deler av brygga kan leies ut.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
Stenging av kommunale gater
Beskrivelse: Veier med asfalt og eventuelt grus
Egnet til: Sykkelritt, og store festivaler
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, ev. toaletter samt sikkerhet og beredskap
Spesielle hensyn - sykkelritt:

Skal man avholde sykkelritt som også omfatter Fylkes- og Riksveier, må Statens vegvesen søkes.Viser til forskrift om sykkelritt på vei, som du finner her

I tillegg til søknad må følgende vedlegges:

- beskrivelse av strekningen og start- og målområde med kart samt forslag til skiltplan

- opplysninger om veier eller deler av veier som ønskes stengt og til hvilke tider dette er ønskelig

- opplysning om område(r) som eventuelt ønskes reservert for parkering og publikum samt hvordan disse områdene kommer til å avsperres samt bevokte  

Søknadsfrist: Minimum 6 måneder før arrangement ønskes avholdt
 • Det må utarbeides kart- og skiltplan med omkjøringsmulighet for kjørende samt hvor gående kan ferdes. Vedtak fattes av vei-ingeniør i kommunen.
 • God informasjon og tilrettelegging er viktig.
 • Kommunen vil varsle politi, brannvesen, ambulanse og Ruter ved stengning av gater.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Spesielle hensyn: Avstenging i lange perioder medfører betydelig ulempe for de næringsdrivende og deres kunder, og det er viktig at riggetiden minimeres og at man sikrer tilgjengelighet for næringsdrivende og kunder både under rigging og under selve arrangementet.

Adresse: Torget 1

Beskrivelse: Område med asfalt  samt liten scene i tre
Egnet til: Små arrangement med inntil 100 deltagere
Strøm: 230 volt
Tidsbegrensning: Til kl. 24.00
Arrangør ansvarlig for: Søppelhåndtering, toaletter samt sikkerhet og beredskap
Spesielle hensyn:

Det er per i dag 2 områder avsatt til uteservering. På dagtid foregår også torghandel (frem til kl. 18.00)

Søknadsfrist - store arrangement: Minium 2 måneder før arrangement ønskes avholdt
Søknadsfrist - små arrangement (sang- og danseopptreden, trubadur etc.) Minimum 2 uker før arrangement ønskes avholdt

 

Søknadsskjema og frist

Søknadsskjema

Miljøplan for festivaler og større arrangement     (Miljøplan skal medfølge søknadsskjemaet)

Søknadsfrist: Se under hvert leieobjekt for søknadsfrister.

Ved servering/salg av alkohol må det søkes skjenkebevilling i god tid. For mer informasjon om skjenkebevilling inklusiv søknadsskjema, les her.

Skjenkebevilling - lokale bestemmelser
Skjenkebevilling – nasjonale bestemmelser

Priser for leie

Priser fastsettes årlig i kommunens Handlingsprogram, medio desember og betingelser for leie står i "Utleiereglement for kommunale områder og lokaler».

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder    2019            2020               2021  2022    
Sesongpris (1. april til 1. oktober)        3 900 4 000           4 100 4 223
Dagpris    320    326    334    344
Døgnpris 1 300 1 350 1 384 1 425
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                        
Arrangement (per gang)* 3 900 4 000 4 100 4 223

Prisene er eksklusiv merverdiavgift.

 * = For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

Arrangører kan ikke ha økonomisk utestående med kommunen ved søknad om leie av kommunalt uteområde.

Helse, miljø og sikkerhet

Publikum, frivillige, utstyr og artister – alle skal tas godt vare på. Se veiledningen "Musikkanlegg og helse".

For mye av sikkerheten rundt arrangementer finnes det egne lover og regler. Her finner du Miljøhåndboken med aktuell informasjon om enkle tiltak og veiledning for ulike arrangement. Miljøhåndboken: Om helse, miljø og sikkerhet.

Arrangør er anvarlig for sikkerhet og beredskap. Det er viktig å planlegge gjennomføringen av arrangementet samt fremlegge dokumentasjon.

Ta gjerne en titt på "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer"" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Vi anbefaler også at du leser om sikkerhet på nettsidene til Norske Konsertarrangører. Her kan du bl.a. lese om ansvar, hvordan lage sikkerhetsplan, risikovurdering, prosedyrer og øvelser, samt internkontroll m.m.

 
Hvorfor risikovurdering?

Det er mange årsaker til at vi skal gjennomføre risikovurderinger, blant annet:

 • Forebygge skader / hendelser
 • Bevisstgjøre risikoprofil og synliggjøre forhold som øker risiko
 • Synliggjøre behov for tiltak
 • Dokumentasjon i tilfelle hendelser
 • Det er lovpålagt, blant annet i Arbeidsmiljøloven, Produktkontrolloven, Internkontroll- og byggherreforskriften av arrangementet.

Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på lydnivået ved ditt arrangement. Generelt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse  samt Forskrift om grenseverdier for støy - Lovdata

God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og avgir ditt arrangement mye lyd anbefaler vi å informere naboene om dette i forkant

Politiet kan også sette krav til arrangementet for å redusere lydnivå/omfang. Politivedtektene i Frogn kommune.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett.

Politi og brannvesen

Alle arrangement som er offentlig tilgjengelig via sosiale medier eller annen markedsføring, uavhengig av om arrangementet finner sted på privat eller offentlig grunn, skal søkes/meldes politi og/eller brannvesen.

Dette gjelder også hvis det er snakk om midlertidig bruksendring for et bygg, f. eks. hvis et klasserom eller barnehage skal brukes til overnatting.

Ved servering av mat må det søkes tillatelse fra Mattilsynet.

Markedsføring

Visit Drøbak vil gjerne markedsføre arrangement i arrangementskalenderen på Visit Drøbak, som du finner her. Sjekk gjerne andre registrerte kommende arrangement.

Det er viktig at du opplyser hvor man kan kjøpe billetter til ditt arrangement.

Reklame og skilting

All reklame (skilt, oppheng ol.) og skilting må godkjennes av kommunen. Du må derfor søke om å få sette opp reklameskilt, reklameoppheng eller lignende innretninger. Du kan lese mer her.

 

Kontaktinformasjon

Frogn kommune

Enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF) er ansvarlig for utleie av kommunale uteområder. Dette inkluderer også scenen på torget i Drøbak.

Alle arrangører skal ha skriftlig avtale med TDF for å bruke kommunale uteområder.

Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no

 Servicetorget Tlf.: 64 90 60 00       
     
Frogn frivillligsentral
Oscarsborg Festning

Visit Drøbak