Leie av kommunale uteområder

Innhold

Hjertelig velkommen som arrangør i Frogn kommune

Frogn kommune ønsker å legge til rette for både små og store arrangementer, og vi ønsker et godt samspill mellom arrangør, grunneier, naboer, publikum, offentlige instanser og næringslivet i Frogn.

Frogn kommune ønsker og trenger mange, gode arrangement. Flere arrangement er allerede godt etablert, og nye ønskes velkommen.

Før et arrangement kan avvikles er det ofte flere tillatelser som må innhentes. På disse sidene gir vi deg en oversikt over retningslinjer fra Frogn kommune som du må forholde deg til.

Alt avhengig av hva slags arrangement du skal ha, og hvor det skal avholdes, kan det være viktig å tenke over hvem du bør ha dialog med. God kommunikasjon med kommune, politi, grunneier, naboer og andre berørte er viktig. Som arrangør er det viktig at du informerer og involverer berørte parter, søker tillatelser i god tid og setter deg inn i gjeldende regelverk.

Utleiereglement for kommunale områder og lokaler

Der kommunen er grunneier kan du søke om tillatelse på våre hjemmesider. Frogn kommune kan gi opplysninger om hvem som eier grunnen, dersom det ikke er kommunal grunn.

Miljøplan

Ny miljøplan for festivaler og større arrangementer ble vedtatt i Kommunestyret per 30.03.2020:

Alle arrangement som er offentlig tilgjengelig via sosiale medier eller annen markedsføring, uavhengig av om arrangementet finner sted på privat eller offentlig grunn, skal søkes/meldes politi og/eller brannvesen.

Dette gjelder også hvis det er snakk om midlertidig bruksendring for et bygg, f. eks. hvis et klasserom eller barnehage skal brukes til overnatting.

Ved servering av mat må det søkes tillatelse fra Mattilsynet.

Ved servering/salg av alkohol må det søkes skjenkebevilling i god tid. For mer informasjon om skjenkebevilling inklusiv søknadsskjema, les her.

Skjenkebevilling - lokale bestemmelser
Skjenkebevilling – nasjonale bestemmelser

Enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF) er ansvarlig for utleie av kommunale uteområder. Eneste unntak er scenen på Drøbak Torg, ta kontakt med enhet for kultur og frivillighet.

Alle arrangører skal ha skriftlig leieavtale med TDF for å bruke kommunale uteområder.

Arrangører kan ikke ha økonomisk utestående med kommunen ved søknad om leie av kommunalt uteområde.

Priser for leie

Priser fastsettes årlig i kommunens Handlingsprogram, medio desember og betingelser for leie står i «Utleiereglement for kommunale områder og lokaler».

Utleie og salgsvirksomhet kommunal grunn/strender/friområder per 10 m2       2017         2018            2019                        2020               
Sesongpris (15. april - 1. oktober)        3 698     

3 787

3 900 4 000          
Dagpris    308    315    320    326
Døgnpris 1 233 1 263 1 300 1 350
Utleie av Badeparken avgjøres for hver sak                        
Arrangement (per gang)*   3 787 3 900 4 000

 *For arrangement på større arealer som parkeringsplasser, Gjestehavna, Molo B, Sagagjordet eller liknende beregnes prisen per gang eller per dag.

Utleieobjekter

De vanligste arrangementsstedene i Frogn kommune er Drøbak Torg, Badeparken, Molo B, Sjøtorget og Gjestehavna. Andre aktuelle steder kan være Skiphelle, Sagajordet, Oscarsborg festning, idrettsanlegg, skoler, barnehager osv.

Adresse: Badeparken

 • Leie av Badeparken krever avtale med enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF), og søknad om tillatelse må sendes inn i god før arrangement avholdes.
 • Parken kan ikke bookes for private arrangementer.
 • Scenen i Badeparken er vedtatt utbedret, men den blir ikke klar til sommer 2020.
 • Maks antall personer på arrangementet må være i henhold til veilder fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. 
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
 • Det er utarbeidet egen miljøplan for festivaler og større arrangementer i Badeparken som arrangører til enhver tid skal følge.
Gjestehavna

Adresse: Badehusgata

 • Gjestehavnen passer for mindre konserter/arrangement med ca. 400- 500 personer.
 • Avtale om servering (alkohol og mat) inngås av arrangør med eier av Sjøstjernen restaurant, da denne har avtale med kommunen.
 • Det skal tas hensyn til betalende båtgjester i havna, og det må sikres tilgang til fasiliteter og fri ferdsel ut og inn til havna.
 • Varsel om arrangement skal henges opp ved betalingsautomat minst tre dager i forveien.
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangmentet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
Molo B

Adresse: Havnegata

 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
 • Spesielle hensyn:
  • Biologen har avtale om tilgang til sine p-plasser og båtslipp.
  • Båtforeningen har avtale om bruk på deler av området.

Adresse:  Sagaveien

 • Stort og fint område som kan benyttes til sirkus og liknende arrangementer.
 • Vann: mulighet for vann fra kum.
 • Strøm: ikke tilgjengelig. 
 • I forbindelse med arrangement må det settes opp parkering forbudt-skilt på plassen nord for området minst 24 timer før arrangementet starter. Dette utføres av kommunen.
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.

Adresse: Havnegata

 • Benyttes gjerne i forbindelse med konserter.
 • Maks antall personer på arrangementet må være i henhold til veilder fra Direktoratet for beredskap og sikkerhet. 
 • Hele parkeringsplassen og deler av brygga kan leies ut.
 • Krever skiltvedtak og minimum 24-timers varsel.
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
 • Spesielle hensyn:
  • Brygge benyttes av Ruter og Fjord cruise, sperring av trebrygge er ikke tillatt.
  • Brannvesen må ha tilgang til lenser. 

Adresse:  Elleveien

 • Skiphelle strand har toaletter som er åpne i badesesongen. Ved behov kan disse åpnes utenom sesongen etter avtale.
 • Det er ikke tilgjengelig strøm på stranden, men vann fra dusjområdet.
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
 • Spesielle hensyn:
  • Det skal alltid tas særskilt hensyn til badegjester.
Stenging av kommunale gater (til f.eks. til sykkelritt m.m.)
 • Sykkelritt:
  • Skal man avholde sykkelritt som også omfatter Fylkes- og Riksveier, må Statens vegvesen søkes.
  • Viser til forskrift om sykkelritt på vei, som du finner her
  • I tillegg til søknad må følgende vedlegges:
   • beskrivelse av strekningen og start- og målområde med kart samt forslag til skiltplan
   • opplysninger om veier eller deler av veier som ønskes stengt og til hvilke tider dette er ønskelig
   • opplysning om område(r) som eventuelt ønskes reservert for parkering og publikum samt hvordan disse områdene kommer til å avsperres samt bevokte

 

 • Ved store arrangement kan det være nødvendig å sperre gater.
 • Det må utarbeides kart- og skiltplan med omkjøringsmulighet for kjørende samt hvor gående kan ferdes. Vedtak fattes av veiingeniør i kommunen.
 • God informasjon og tilrettelegging er viktig.
 • Kommunen vil varsle politi, brannvesen, ambulanse og Ruter ved stengning av gater.
 • Arrangør er ansvarlig for: søppelhåndtering, toaletter, sikkerhet og beredskap.
 • Etter endt arrangement vil kommunen foreta etterkontroll av området. Er leid område ikke tilbakeført i samme stand som før arrangementet, forbeholder kommunen seg retten til å fakturere arrangør for opprydding.
 • Spesielle hensyn: Avstenging i lange perioder medfører betydelig ulempe for de næringsdrivende og deres kunder, og det er viktig at riggetiden minimeres og at man sikrer tilgjengelighet for næringsdrivende og kunder både under rigging og under selve arrangementet.
 • Søknadsfrist: fortløpende etter forespørsel og man må være ute i god tid før et arrangement skal avholdes.
 • Gatesalg kan bare foregå på Torget på oppmerkede plasser. En torgplass utgjør ca. 3 x 2 meter. Når telt benyttes, skal dette ikke måle mer enn 3 x 3 meter.
 • Tildeling av torgplass på fast eller tilfeldig basis, med eventuell adgang til strømuttak.
 • For mer informasjon om torgplass samt søknadsskjema, les her.
 • Søknadsfrist: Innen 1.4. hvert år. 

Søknadsskjema og frist

Søknadsskjema

Søknadsfrist for musikkfestivaler og større arrangementer: 1.10. hvert år.

Sikkerhet

Arrangør er anvarlig for sikkerhet og beredskap. Det er viktig å planlegge gjennomføringen av arrangementet samt fremlegge dokumentasjon.

Ta gjerne en titt på "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer"" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Vi anbefaler også at du leser om sikkerhet på nettsidene til Norske Konsertarrangører. Her kan du bl.a. lese om ansvar, hvordan lage sikkerhetsplan, risikovurdering, prosedyrer og øvelser, samt internkontroll m.m.

Hvorfor risikovurdering?

Det er mange årsaker til at vi skal gjennomføre risikovurderinger, blant annet:

 • Forebygge skader / hendelser
 • Bevisstgjøre risikoprofil og synliggjøre forhold som øker risiko
 • Synliggjøre behov for tiltak
 • Dokumentasjon i tilfelle hendelser
 • Det er lovpålagt, blant annet i Arbeidsmiljøloven, Produktkontrolloven, Internkontroll- og byggherreforskriften
HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Publikum, frivillige, utstyr og artister – alle skal tas godt vare på.

For mye av sikkerheten rundt arrangementer finnes det egne lover og regler. Her finner du Miljøhåndboken med aktuell informasjon om enkle tiltak og veiledning for ulike arrangement. Miljøhåndboken: Om helse, miljø og sikkerhet.

Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på lydnivået ved ditt arrangement. Generelt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse.

God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og avgir ditt arrangement mye lyd anbefaler vi å informere naboene om dette i forkant av arrangementet.

Politiet kan også sette krav til arrangementet for å redusere lydnivå/omfang. Politivedtektene i Frogn kommune.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett.

 

Markedsføring

Visit Drøbak vil gjerne markedsføre arrangement i arrangementskalenderen på Visit Drøbak, som du finner her. Sjekk gjerne andre registrerte kommende arrangement.

Det er viktig at du opplyser hvor man kan kjøpe billetter til ditt arrangement.

Reklame og skilting

All reklame (skilt, oppheng ol.) og skilting må godkjennes av kommunen. Du må derfor søke om å få sette opp reklameskilt, reklameoppheng eller lignende innretninger. Du kan lese mer her.

 

Kontaktinformasjon

Frogn kommune

Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. E-post: postmottak@frogn.kommune.no

 Mona Johansen                                 Tlf.: 415 31 395  
 Servicetorget Tlf.: 64 90 60 00       
     
Frogn frivillligsentral
Oscarsborg Festning

Visit Drøbak