Enhet for teknisk drift og forvaltning

Innhold

Velkommen!

Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger, to avdelinger for forvaltning og to avdelinger for drift.

Enhetsleder for teknisk drift og forvaltning er Gro Ravne - gro.ravne@frogn.kommune.no

 

Avdelingene for drift har ansvar for å drifte kommunens tekniske infrastruktur som vann, avløp, vei, park, grøntareal, idrett og havner.

Avdelingene for forvaltning har ansvar for byggesak, kart/geodata/oppmåling, forurensning, kommunale avgifter og forvaltning av vei, trafikksikkerhet, vann og avløpsnett.

 

Informasjon om de ulike ansvarsområdene som enheten forvalter finnes her:

Ta kontakt med servicetorget på telefon 64 90 60 00 eller send e-post til postmottak@frogn.kommune.no

Postadresse:
Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak

Besøksadresse for byggesak, kart og geodata og miljø og forvaltning:
Rådhusveien 6
1443 Drøbak

Besøksadresse for driftsavdelingen:
Osloveien 154
1445 Drøbak

 

Drop-in på Servicetorget hver onsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående kommunalt vann og avløp.

Drop-in på Servicetorget hver tirsdag mellom 09.00 - 14.00, for spørsmål angående byggesaker.