Drøbak gjestehavn

Innhold

Drøbak gjestehavn

Drøbak gjestehavn ligger sentralt til i søndre del av Drøbak, i gåavstand til butikker, kafeer, gallerier, akvariet og torget. Det er 40 gjesteplasser med strøm, toalett, dusj og restaurant.

 • Det er dessverre ikke mulig å forhåndsreservere plass i Gjestehavna.
 • I vintersesongen er det kun tilgang strøm i Gjestehavna.
 • Se forholdene i Gjestehavna akkurat nå: Webkamera i Gjestehavna

 

Gebyr

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN - ekskl. mva. 2018           2019             2020            2021    
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00  70   72  74   77
Inntil 19 fot

125

128

131

135

20 - 29 fot 190 195 201 207
30 - 39 fot 250 257 264 280
40 - 50 fot 360 370 380 391
Strømleie alle størrelser 70  72  74   77
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift        410 422 434 447

Vedtatt i Frogn formannskap 02.09.2020.

For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna.

Generelle bestemmelser

  1. Virkeområde for reglementet er Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene.
  2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement.
  3. Gjestehavna er åpen hele året. Det er strøm tilgjengelig hele året, men det er kun vann i havna i perioden 1. april til 15. november. Tilgang på vann forutsetter at det ikke er frost. Bryggene måkes ikke i vinterhalvåret.
  4. Maks liggetid er tre døgn.
  5. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen.
  6. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet.
  7. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Det skal være nattero fra kl. 23:00. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende.
  8. Båter fortøyd i gjestehavna skal være «bebodd». Ved behov for å forlate båten over natten, skal det avtales med havneadministrasjonen.
  9. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.
  10. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen.
  11. Båtstørrelse skal korrespondere med båtplassen.
  12. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet med strekkavlastere. Det er ankringsforbud i gjestehavna.
  13. Det er ikke tillatt å fortøye til hinder for bruk av septikanlegget.
  14. Båtfører/eier har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget og andre båter eller havneanlegget. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen.
  15. Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet.
  16. Brennbart materiale skal ikke kastes i containere eller søppelkasser. Kun husholdningsavfall skal kastes i containere eller søppelkasser.
  17. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. 
  18. Ved brann slippes fortøyningene på nærliggende båter og båtene skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat.
  19. Sportsdykking er ikke tillatt.
  20. Fisking er forbudt hele året.
  21. Hunder skal holdes i bånd.

 

Betaling

  1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift.
  2. Alle skal betale umiddelbart etter at båten er forsvarlig fortøyd.
  3. Avgiften dekker kun bruk av serviceanlegg (toaletter, dusj, vask og tørkemuligheter.)
  4. Det er egen avgift for strøm, se automat og app-løsningen GoMarina.
  5. Båtfører/eier er ansvarlig for at avgift blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau.
  6. Betaling skal skje på billettautomat eller via app-løsningen GoMarina.

 

Brudd på reglementet

  1. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
  2. Brudd på reglementet kan medføre borttauing/fjerning av båt på eiers risiko og regning.