Drøbak gjestehavn

Innhold

Drøbak gjestehavn

Drøbak gjestehavn ligger sentralt til i søndre del av Drøbak, i gåavstand til butikker, kafeer, gallerier, akvariet og torget. Det er 40 gjesteplasser med strøm, toalett, dusj og restaurant.

Det er dessverre ikke mulig å forhåndsreservere plass i Gjestehavna.

Se forholdene i Gjestehavna akkurat nå: Webkamera i Gjestehavna

Gebyr

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN 2017          2018           2019             2020           
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00    46  70   72  74
Inntil 19 fot    83

125

128

131

20 - 29 fot   123 190 195 201
30 - 39 fot   160 250 257 264
40 - 50 fot   237 360 370 380
Strømleie alle størrelser      0  70   72  74
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift          400 410 422 434

Vedtatt i Frogn formannskap 08.05.2019.

For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna.

Generelle bestemmelser

 1. Virkeområde for reglementet er Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene.
 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement.
 3. Gjestehavna er åpen hele året. Det er strøm hele året, men det er kun vann i havna i perioden 1. april til 15. november, forutsatt at det ikke er frost. Bryggene måkes ikke i vinterhalvåret.
 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen.
 5. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
 6. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Det skal være nattero kl. 23:00. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende.
 7. Båter fortøyd i gjestehavna skal være «bebodd». Ved behov for å forlate båten over natten, skal det avtales med havneadministrasjonen.
 8. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.
 9. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen.
 10. Båtstørrelse skal korrespondere med båtplassen.
 11. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet med strekkavlastere. Det er ankringsforbud i gjestehavna.
 12. Det er ikke tillatt å fortøye til hinder for bruk av septikanlegget.
 13. Båtfører/eier har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget og andre båter eller havneanlegget. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen.
 14. Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet.
 15. Brennbart materiale skal ikke kastes i containere eller søppelkasser. Kun husholdningsavfall skal kastes i containere eller søppelkasser.
 16. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. 
 17. Ved brann slippes fortøyningene på nærliggende båter og båtene skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat.
 18. Det er ikke tillatt med sportsdykking.
 19. Det er ikke tillatt å benytte gjestehavna til fisking i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. november.

 

 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift.
 2. Alle skal betale umiddelbart etter at båten er forsvarlig fortøyd. Avgift kan kun betales for 3 dager av gangen.
 3. Avgiften dekker bruk av strøm og gjestehavnas sanitæranlegg.
 4. Båtfører/eier er ansvarlig for at avgift blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau.
 5. Betaling skal skje på billettautomat.

 

Ansvaret for Drøbak gjestehavn ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.