Drøbak gjestehavn

Innhold

Drøbak gjestehavn

Drøbak gjestehavn ligger sentralt til i søndre del av Drøbak, i gåavstand til butikker, kafeer, gallerier, akvariet og torget. Det er 40 gjesteplasser med strøm, toalett, dusj, restaurant og fiskemulighet.

Se forholdene i Gjestehavna akkurat nå: Webkamera i Gjestehavna

Gebyr

GEBYRSATSER FOR DRØBAK GJESTEHAVN 2016       2017      2018     2019  
Timepris          
Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17.00   66    46  70   72
Inntil 19 fot 119    83

125

128

20 - 29 fot 175   123 190 195
30 - 39 fot 229   160 250 257
40 - 50 fot 339   237 360 370
Strømleie alle størrelser  66      0  70   72
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift        339   400 410 422

 Maksimum oppholdstid er tre døgn.

Vedtatt i Frogn kommunestyre 19.03.2012.

For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna.

1. Reglementets virkeområde

 1. Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene.
 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement.
 3. Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15. november.  
 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen.

 

2. Generelle bestemmelser

 1. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
 2. Drøbak gjestehavn er en familie havn. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende og følger for øvrig Frogns regelverk for nattestøy.
 3. Næringsvirksomhet og reparasjoner er av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen.
 4. Dykking er ikke tillatt.
 5. Båtstørrelse skal passe til båtplassen.
 6. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet .
 7. Båtfører har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning volder på bryggeanlegget  og andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen.

 

3. Spesielle bestemmelser

 1. Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land.  Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat.
 2. Søppel kastes i havnens søppelkasser i området.
 3. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.
 4. Grilling skal kun foregå på anviste plasser.

 

4. Betalingsbestemmelser

 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift.
 2. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau.
 3. Betaling skal skje på billettautomat.
 4. Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på kr. 750,- Havnereglementet håndheves privatrettslig og havneadministrasjonen har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.

 

5. Dispensasjoner

 1. Eventuelle dispensasjoner kan gis av havneadministrasjonen.

 

Ansvaret for Drøbak gjestehavn ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.